Những Thủ tục hành chính này THƯ VIỆN PHÁP LUẬT đã ngừng cập nhật từ ngày 11/06/2017, quý khách vui lòng cân nhắc trước khi sử dụng.

Hỗ trợ

Hỗ trợ Pháp Lý
Hỗ trợ Dịch Vụ
ĐT: (028) 3930 3279
DĐ: 0906 22 99 66
 

Tìm trong: Tất cả Tiêu đề Số hồ sơ
Cấp thực hiện: Lĩnh vực thực hiện:   
Kết quả phải: Có tất cả các từ trên Chính xác cụm từ trên
Cơ quan hành chính: Lĩnh vực thực hiện:

Số hồ sơ: T-HCM-101687-TT
Cơ quan hành chính: TP Hồ Chí Minh
Lĩnh vực thống kê: Hộ tịch
Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Ủy ban nhân dân quận
Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được ủy quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có): Không
Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Phòng Tư pháp quận – huyện; Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả thuộc Văn phòng Ủy ban nhân dân quận – huyện
Cơ quan phối hợp (nếu có): Không
Cách thức thực hiện: Trụ sở cơ quan hành chính
Thời hạn giải quyết: 5 ngày làm việc, trường hợp cần xác minh có thể kéo dài thêm nhưng không quá 05 ngày làm việc
Đối tượng thực hiện: Cá nhân
Kết quả thực hiện: Ghi rõ: Giấy Khai sinh (Bản chính - cấp lại)
Tình trạng áp dụng: Không còn áp dụng
Trình tự thực hiện
Tên bước Mô tả bước
Bước 1: Chuẩn bị hồ sơ theo qui định của pháp luật
Bước 2: Nộp hồ sơ tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả thuộc Văn phòng Ủy ban nhân dân quận (trong giờ hành chính từ thứ hai đến thứ sáu và buổi sáng thứ bảy hàng tuần).
Khi tiếp nhận hồ sơ, công chức kiểm tra tính hợp lệ:
a. Trường hợp hồ sơ hợp lệ thì viết giấy hẹn cho người nộp
b.Trường hợp chưa hợp lệ thì hướng dẫn đương sự hoàn thiện hồ sơ.
Bước 3: Nhận kết quả tại Bộ phận tiếp nhân và trả kết quả thuộc Văn phòng Ủy ban nhân dân quận – huyện (trong giờ hành chính từ thứ hai đến thứ sáu và buổi sáng thứ bảy hàng tuần)
Điều kiện thực hiện
Nội dung Văn bản qui định
Người có yêu cầu đăng ký hộ tịch (trừ trường hợp đăng ký kết hôn, đăng ký việc nuôi con nuôi, đăng ký giám hộ, đăng ký việc nhận cha, mẹ, con) hoặc yêu cầu cấp các giấy tờ về hộ tịch mà không có điều kiện trực tiếp đến cơ quan đăng ký hộ tịch thì có thể ủy quyền cho người khác làm thay. Việc ủy quyền phải bằng văn bản và phải được công chứng hoặc chứng thực hợp lệ.
Nếu người được ủy quyền là ông, bà, cha, mẹ, con, vợ, chồng, anh, chị, em ruột của người Ủy quyền thì không cần phải có văn bản ủy quyền.
Trường hợp bản chính giấy khai sinh bị mất, hư hỏng hoặc ghi chú quá nhiều nội dung do được thay đổi, cải chính hộ tịch, các định lại dân tộc, xác định lại giới tính, bổ sung hộ tịch hoặc điều chỉnh hộ tịch mà sổ đăng ký khai sinh còn lưu trữ được
Ủy ban nhân dân cấp huyện, nơi lưu trữ sổ đăng ký khai sinh thực hiện việc cấp lại bản chính giấy khai sinh
Tờ khai (theo mẫu)
Bản chính giấy khai sinh cũ (nếu có) hoặc bản sao giấy khai sinh dược cấp mới nhất hoặc bản trích lục y
Hộ khẩu, chứng minh nhân dân (của người xin cấp lại Giấy khai sinh)
Số bộ hồ sơ: 1 bộ
Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai Văn bản qui định
Tờ khai cấp lại bản chính giấy khai sinh
Tải về
Tên phí Mức phí Văn bản qui định
Lệ phí cấp lại bản chính giấy khai sinh 10.000đ/ bản
TTHC bị sửa đổi, bổ sung - [0]
...
TTHC bị thay thế - [0]
...
TTHC bổ trợ - [0]
...
TTHC đang xem
Cấp lại bản chính giấy khai sinh - TP Hồ Chí Minh
Số hồ sơ:
T-HCM-101687-TT
Cơ quan hành chính:
TP Hồ Chí Minh
Lĩnh vực:
Hộ tịch
Tình trạng:
Không còn áp dụng

0
26