Những Thủ tục hành chính này THƯ VIỆN PHÁP LUẬT đã ngừng cập nhật từ ngày 11/06/2017, quý khách vui lòng cân nhắc trước khi sử dụng.

Hỗ trợ

Hỗ trợ Pháp Lý
Hỗ trợ Dịch Vụ
ĐT: (028) 3930 3279
DĐ: 0906 22 99 66
 

Tìm trong: Tất cả Tiêu đề Số hồ sơ
Cấp thực hiện: Lĩnh vực thực hiện:   
Kết quả phải: Có tất cả các từ trên Chính xác cụm từ trên
Cơ quan hành chính: Lĩnh vực thực hiện:

Số hồ sơ: T-HCM-101688-TT
Cơ quan hành chính: TP Hồ Chí Minh
Lĩnh vực thống kê: Hộ tịch
Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Ủy ban nhân dân quận – huyện
Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được ủy quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có): Không
Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Phòng Tư pháp quận – huyện
Cơ quan phối hợp (nếu có): Không
Cách thức thực hiện: Trụ sở cơ quan hành chính
Thời hạn giải quyết: Giải quyết ngay sau khi nhận đủ giấy tờ hợp lệ
Đối tượng thực hiện: Cá nhân
Kết quả thực hiện: Ghi rõ: Bản chính giấy tờ hộ tịch đã được bổ sung
Tình trạng áp dụng: Không còn áp dụng
Trình tự thực hiện
Tên bước Mô tả bước
Bước 1: Chuẩn bị hồ sơ theo qui định
Bước 2: Nộp hồ sơ tại Phòng Tư pháp quận – huyện (trong giờ hành chính từ thứ hai đến thứ sáu và buổi sáng thứ bảy hàng tuần).
Khi nhận hồ sơ, cán bộ phụ trách phải kiểm tra tính đầy đủ và hợp lệ của các giấy tờ, hồ sơ trình giải quyết ngay. Trường hợp hồ sơ chưa đầy đủ hoặc chưa hợp lệ thì hướng dẫn một lần để người nộp hoàn thiện hồ sơ
Bước 3: Nhận kết quả tại Phòng Tư pháp quận – huyện (trong giờ hành chính từ thứ hai đến thứ sáu và buổi sáng thứ bảy hàng tuần)
Điều kiện thực hiện
Nội dung Văn bản qui định
Ủy ban nhân dân cấp huyện mà trong địa hạt của huyện đó, đương sự đã đăng ký khai sinh trước đây có thẩm quyền giải quyết việc bổ sung hộ tịch và điều chỉnh hộ tịch cho mọi trường hợp không phân biệt độ tuổi
Tờ khai (theo mẫu)
Bản chính giấy khai sinh
Các giấy tờ có liên quan đến việc yêu cầu bổ sung hộ tịch, điều chỉnh hộ tịch
Hộ khẩu, chứng minh nhân dân
Số bộ hồ sơ: 1 bộ
Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai Văn bản qui định
Tờ khai đăng ký lại việc thay đổi, cải chính, bổ sung hộ tịch, xác định lại dân tộc, xác định lại giới tính
Tải về
Tên phí Mức phí Văn bản qui định
Lệ phí bổ sung hộ tịch 25.000đ/ trường hợp

0
26