Những Thủ tục hành chính này THƯ VIỆN PHÁP LUẬT đã ngừng cập nhật từ ngày 11/06/2017, quý khách vui lòng cân nhắc trước khi sử dụng.

Hỗ trợ

Hỗ trợ Pháp Lý
Hỗ trợ Dịch Vụ
ĐT: (028) 3930 3279
DĐ: 0906 22 99 66
 

Tìm trong: Tất cả Tiêu đề Số hồ sơ
Cấp thực hiện: Lĩnh vực thực hiện:   
Kết quả phải: Có tất cả các từ trên Chính xác cụm từ trên
Cơ quan hành chính: Lĩnh vực thực hiện:

Số hồ sơ: T-HCM-101692-TT
Cơ quan hành chính: TP Hồ Chí Minh
Lĩnh vực thống kê: Hộ tịch
Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Ủy ban nhân dân quận – huyện
Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được ủy quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có): Không
Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Phòng Tư pháp quận – huyện
Cơ quan phối hợp (nếu có): Không
Cách thức thực hiện: Trụ sở cơ quan hành chính
Thời hạn giải quyết: 5 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ giấy tờ hợp lệ, trường hợp cần xác minh thì thời hạn trên được kéo dài thêm nhưng không quá 05 ngày
Đối tượng thực hiện: Cá nhân
Kết quả thực hiện: Ghi rõ
Tình trạng áp dụng: Không còn áp dụng
Trình tự thực hiện
Tên bước Mô tả bước
Bước 1: Chuẩn bị hồ sơ theo qui định
Bước 2: Nộp hồ sơ tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả thuộc Văn phòng Ủy ban nhân dân quận (trong giờ hành chính từ thứ hai đến thứ sáu và buổi sáng thứ bảy hàng tuần).
- Đối với người nộp hồ sơ: xuất trình bản chính Giấy khai sinh của người cần xác định lại giới tính và các giấy tờ có liên quan để làm căn cứ cho việc xác định lại giới tính;
- Đối với chuyên viên tiếp nhận kiểm tra tính đầy đủ và hợp lệ của các giấy tờ, hồ sơ. Trường hợp hồ sơ đã đầy đủ, hợp lệ thì viết giấy hẹn trao cho người nộp. Trường hợp hồ sơ chưa đầy đủ hoặc chưa hợp lệ thì hướng dẫn một lần để người nộp hoàn thiện hồ sơ.
Bước 3: Nhận kết quả của việc xác định lại giới tính tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả thuộc Văn phòng Ủy ban nhân dân quận (trong giờ hành chính từ thứ hai đến thứ sáu và buổi sáng thứ bảy hàng tuần)
Điều kiện thực hiện
Nội dung Văn bản qui định
Ủy ban nhân dân cấp huyện mà trong địa hạt của huyện đó, đương sự đã đăng ký khai sinh trước đây có thẩm quyền giải quyết việc xác định lại dân tộc, xác định lại giới tinh, bổ sung hộ tịch và điều chỉnh hộ tịch cho mọi trường hợp không phân biệt độ tuổi
Việc xác định lại dân tộc cho người chưa thành niên hoặc người mất năng lực hành vi dân sự được thực hiện theo yêu cầu của cha, mẹ hoặc người giám hộ
Tờ khai (theo mẫu)
Bản chính giấy khai sinh
Các giấy tờ có liên quan đến việc yêu cầu xác định lại giới tính
Hộ khẩu, chứng minh nhân dân
Văn bản kết luận của tổ chức y tế đã tiến hành can thiệp để xác định lại giới tính là căn cứ cho việc xác định lại giới tính
Số bộ hồ sơ: 1 bộ
Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai Văn bản qui định
Tờ khai đăng ký việc thay đổi, cải chính, bổ sung hộ tịch, xác định lại dân tộc, xác định lại giới tính
Tải về
Tên phí Mức phí Văn bản qui định
Lệ phí xác định lại giới tính 25.000đ/ trường hợp
TTHC bị sửa đổi, bổ sung - [0]
...
TTHC bị thay thế - [0]
...
TTHC bổ trợ - [0]
...
TTHC đang xem
Xác định lại giới tính - TP Hồ Chí Minh
Số hồ sơ:
T-HCM-101692-TT
Cơ quan hành chính:
TP Hồ Chí Minh
Lĩnh vực:
Hộ tịch
Tình trạng:
Không còn áp dụng
TTHC sửa đổi, bổ sung - [0]
...
TTHC thay thế - [0]
...
TTHC gần nội dung - [1]

0
28