Những Thủ tục hành chính này THƯ VIỆN PHÁP LUẬT đã ngừng cập nhật từ ngày 11/06/2017, quý khách vui lòng cân nhắc trước khi sử dụng.

Hỗ trợ

Hỗ trợ Pháp Lý
Hỗ trợ Dịch Vụ
ĐT: (028) 3930 3279
DĐ: 0906 22 99 66
 

Tìm trong: Tất cả Tiêu đề Số hồ sơ
Cấp thực hiện: Lĩnh vực thực hiện:   
Kết quả phải: Có tất cả các từ trên Chính xác cụm từ trên
Cơ quan hành chính: Lĩnh vực thực hiện:

Số hồ sơ: T-HCM-139583-TT
Cơ quan hành chính: TP Hồ Chí Minh
Lĩnh vực thống kê: Đầu tư
Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Ban quản lý Khu công nghệ cao
Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được ủy quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có): Không
Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Ban quản lý Khu công nghệ cao
Cơ quan phối hợp (nếu có): Bộ, Ngành có liên quan
Cách thức thực hiện: Trụ sở cơ quan hành chính
Thời hạn giải quyết: 05 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ
Đối tượng thực hiện: Tổ chức
Kết quả thực hiện: Giấy chứng nhận
Tình trạng áp dụng: Còn áp dụng
Trình tự thực hiện
Tên bước Mô tả bước
Bước 1: Nhà đầu tư chuẩn bị đầy đủ hồ sơ theo đúng quy định của pháp luật
Bước 2: Sau khi chuẩn bị đầy đủ hồ sơ thì nhà đầu tư sẽ nộp hồ sơ tại Văn phòng Ban quản lý Khu công nghệ cao TP Hồ Chí Minh, Đường D1, Khu công nghệ cao, P.Tân Phú, Quận 9 (trong giờ hành chính từ thứ 2 đến thứ 6 hàng tuần)
- Nếu hồ sơ chưa đầy đủ thì bộ phận tiếp nhận sẽ tiến hành hướng dẫn nhà đầu tư hoàn thiện hồ sơ;
- Nếu hồ sơ đầy đủ thì bộ phận tiếp nhận viết giấy biên nhận.
Bước 3: Sau khi có giấy biên nhận hẹn ngày nhận kết quả thì nhà Đầu tư sẽ nhận kết quả tại bộ phận trả hồ sơ
Văn bản đề nghị đăng ký lại doanh nghiệp
Dự thảo Điều lệ doanh nghiệp sửa đổi
Báo cáo tình hình thực hiện dự án
Trường hợp khi đăng ký lại, doanh nghiệp có yêu cầu điều chỉnh các nội dung liên quan đến đăng ký kinh doanh và dự án đầu tư, thì trong hồ sơ nói trên còn bao gồm các tài liệu mà pháp luật quy định tương ứng với nội dung điều chỉnh
Số bộ hồ sơ: 01 bộ gốc và 03 bộ sao
TTHC bị sửa đổi, bổ sung - [0]
...
TTHC bị thay thế - [0]
...
TTHC bổ trợ - [0]
...
TTHC đang xem
Đăng ký lại của các doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài theo quy định của Luật Doanh nghiệp và Luật Đầu tư - TP Hồ Chí Minh
Số hồ sơ:
T-HCM-139583-TT
Cơ quan hành chính:
TP Hồ Chí Minh
Lĩnh vực:
Đầu tư
Tình trạng:
Còn áp dụng
TTHC sửa đổi, bổ sung - [0]
...
TTHC thay thế - [0]
...
TTHC gần nội dung - [1]

0
24