Những Thủ tục hành chính này THƯ VIỆN PHÁP LUẬT đã ngừng cập nhật từ ngày 11/06/2017, quý khách vui lòng cân nhắc trước khi sử dụng.

Hỗ trợ

Hỗ trợ Pháp Lý
Hỗ trợ Dịch Vụ
ĐT: (028) 3930 3279
DĐ: 0906 22 99 66
 

Tìm trong: Tất cả Tiêu đề Số hồ sơ
Cấp thực hiện: Lĩnh vực thực hiện:   
Kết quả phải: Có tất cả các từ trên Chính xác cụm từ trên
Cơ quan hành chính: Lĩnh vực thực hiện:

Số hồ sơ: T-HCM-162023-TT
Cơ quan hành chính: TP Hồ Chí Minh
Lĩnh vực thống kê: Quy hoạch xây dựng
Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh
Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được ủy quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có): Ban Quản lý Khu Thủ Thiêm
Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Ban Quản lý Khu Thủ Thiêm
Cơ quan phối hợp (nếu có): Sở- ngành liên quan
Cách thức thực hiện: Trụ sở cơ quan hành chính
Thời hạn giải quyết: 30 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ
Đối tượng thực hiện: Cá nhân và Tổ chức
Kết quả thực hiện: Quyết định hành chính
Tình trạng áp dụng: Còn áp dụng
Trình tự thực hiện
Tên bước Mô tả bước
Bước 1: Chuẩn bị đầy đủ hồ sơ theo quy định của pháp luật
Bước 2: Nộp hồ sơ tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả hồ sơ tại Ban Quản lý Khu Thủ thiêm (Địa chỉ: 177 Lý Chính Thắng, quận 3; Thời gian: sáng từ 8 giờ 00 đến 10 giờ 30, chiều từ 13 giờ 30 đến 16 giờ 00, từ thứ Hai đến thứ Sáu).
Khi nhận hồ sơ, Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả hồ sơ của Ban Quản lý Khu Thủ Thiêm kiểm tra tính đầy đủ, hợp lệ của hồ sơ:
- Trường hợp hồ sơ đã đầy đủ, hợp lệ thì giao biên nhận cho người nộp.
- Trường hợp hồ sơ chưa đầy đủ hoặc chưa hợp lệ thì hướng dẫn người nộp hoàn thiện hồ sơ.
Bước 3: Nhận kết quả giải quyết hồ sơ tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả hồ sơ của Ban Quản lý Khu Thủ Thiêm
Tờ trình đề nghị thẩm định nhiệm vụ quy hoạch chi tiết xây dựng đô thị (bản chính). Tờ trình cần nêu rõ ranh và qui mô của đồ án quy hoạch đã được thống nhất theo bản đồ đính kèm, lý do lập quy hoạch, các chỉ tiêu kinh tế kỹ thuật (quy mô dân số, chỉ tiêu quy hoạch kiến trúc,…..) và các định hướng phát triển không gian
Thuyết minh nhiệm vụ quy hoạch chi tiết xây dựng đô thị (bản chính)
Bản vẽ sơ đồ vị trí, ranh giới khu vực quy hoạch trích từ quy hoạch chi tiết xây dựng đô thị tỷ lệ 1/2000 hoặc quy hoạch chung tỷ lệ 1/5000
Bản đồ cơ cấu phân khu chức năng (nếu có)
Các văn bản pháp lý liên quan
Số bộ hồ sơ: 04 bộ và 01 đĩa CD lưu trữ toàn bộ thông tin liên quan.
Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai Văn bản qui định
Tờ trình đề nghị phê duyệt nhiệm vụ quy hoạch xây dựng đô thị tỷ lệ 1/500
Tải về
Tên phí Mức phí Văn bản qui định
Lệ phí thẩm định Theo khung giá quy định của Bộ Xây dựng
Căn cứ pháp lý
TTHC bị sửa đổi, bổ sung - [0]
...
TTHC bị thay thế - [0]
...
TTHC bổ trợ - [0]
...
TTHC đang xem
Thủ tục thẩm định nhiệm vụ quy hoạch chi tiết xây dựng đô thị tỷ lệ 1/500 - TP Hồ Chí Minh
Số hồ sơ:
T-HCM-162023-TT
Cơ quan hành chính:
TP Hồ Chí Minh
Lĩnh vực:
Quy hoạch xây dựng
Tình trạng:
Còn áp dụng

0
24