Những Thủ tục hành chính này THƯ VIỆN PHÁP LUẬT đã ngừng cập nhật từ ngày 11/06/2017, quý khách vui lòng cân nhắc trước khi sử dụng.

Hỗ trợ

Hỗ trợ Pháp Lý
Hỗ trợ Dịch Vụ
ĐT: (028) 3930 3279
DĐ: 0906 22 99 66
 

Tìm trong: Tất cả Tiêu đề Số hồ sơ
Cấp thực hiện: Lĩnh vực thực hiện:   
Kết quả phải: Có tất cả các từ trên Chính xác cụm từ trên
Cơ quan hành chính: Lĩnh vực thực hiện:

Số hồ sơ: T-HCM-BS146
Cơ quan hành chính: TP Hồ Chí Minh
Lĩnh vực thống kê: Hóa chất, dầu khí
Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Sở Công Thương thành phố Hồ Chí Minh
Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được ủy quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có): Không
Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Sở Công Thương thành phố Hồ Chí Minh
Cơ quan phối hợp (nếu có): Không
Cách thức thực hiện: Trụ sở cơ quan hành chính
Thời hạn giải quyết: - 03 ngày làm việc kể từ ngày nhận hồ sơ: Thông báo về tính đầy đủ và hợp lệ của hồ sơ
- 07 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ: xem xét thẩm định và cấp giấy chứng nhận
Đối tượng thực hiện: Cá nhân và Tổ chức
Kết quả thực hiện: Giấy chứng nhận
Tình trạng áp dụng: Còn áp dụng
Trình tự thực hiện
Tên bước Mô tả bước
Bước 1: Chuẩn bị hồ sơ theo quy định của pháp luật
Bước 2: Cá nhân/Tổ chức nộp hồ sơ trực tiếp Bộ phận tiếp nhận hồ sơ - Văn phòng Sở Công Thương (số 163 Hai Bà Trưng, Q3, TP.HCM)
Nếu hồ sơ hợp lệ: chuyên viên nhận hồ sơ sẽ nhận và cấp giấy biên nhận có ngày hẹn trả hồ sơ
Nếu hồ sơ chưa đầy đủ: chuyên viên nhận hồ sơ sẽ trả lại và hướng dẫn hoàn thiện hồ sơ
Bước 3: Cá nhân/Tổ chức theo giấy hẹn đến nhận kết quả giải quyết tại Phòng tiếp nhận hồ sơ Sở Công Thương
Điều kiện thực hiện
Nội dung Văn bản qui định
Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh, trong đó có đăng ký bán LPG chai
Giấy chứng nhận đủ điều kiện phòng cháy và chữa cháy
Hợp đồng mua LPG chai với đại lý hoặc tổng đại lý hoặc thương nhân kinh doanh LPG đầu mối đáp ứng đủ điều kiện quy định tại Nghị định này; thời hạn hợp đồng tối thiểu là 01 (một) năm, còn hiệu lực thi hành
Đơn đề nghị cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh khí dầu mỏ hóa lỏng cho cửa hàng bán LPG chai (Phụ lục I - Nghị định 107/2009/NĐ-CP, Khoản 8, Điều 2 - Nghị định 118/2011/NĐ-CP)
Bản sao Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh của thương nhân chủ sở hữu cửa hàng bán LPG chai
Bản sao Giấy chứng nhận đủ điều kiện phòng cháy và chữa cháy
Bản sao Giấy chứng nhận đã được đào tạo, huấn luyện nghiệp vụ cấp cho từng cán bộ, nhân viên trong cửa hàng
Số bộ hồ sơ: 1 bộ
Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai Văn bản qui định
Đơn đề nghị cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh khí dầu mỏ hóa lỏng cho cửa hàng bán LPG chai
Tải về
Tên phí Mức phí Văn bản qui định
Lệ phí Đối với doanh nghiệp tư nhân 1.200.000 đồng/doanh nghiệp
Lệ phí Đối với hộ kinh doanh cá thể 400.000 đồng/hộ cá thể
TTHC bị sửa đổi, bổ sung - [0]
...
TTHC bị thay thế - [0]
...
TTHC bổ trợ - [0]
...
TTHC đang xem
Cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh khí dầu mỏ hóa lỏng cho cửa hàng LPG chai - TP Hồ Chí Minh
Số hồ sơ:
T-HCM-BS146
Cơ quan hành chính:
TP Hồ Chí Minh
Lĩnh vực:
Hóa chất, dầu khí
Tình trạng:
Còn áp dụng

0
29