Những Thủ tục hành chính này THƯ VIỆN PHÁP LUẬT đã ngừng cập nhật từ ngày 11/06/2017, quý khách vui lòng cân nhắc trước khi sử dụng.

Hỗ trợ

Hỗ trợ Pháp Lý
Hỗ trợ Dịch Vụ
ĐT: (028) 3930 3279
DĐ: 0906 22 99 66
 

Tìm trong: Tất cả Tiêu đề Số hồ sơ
Cấp thực hiện: Lĩnh vực thực hiện:   
Kết quả phải: Có tất cả các từ trên Chính xác cụm từ trên
Cơ quan hành chính: Lĩnh vực thực hiện:

Số hồ sơ: T-HCM-BS215
Cơ quan hành chính: TP Hồ Chí Minh
Lĩnh vực thống kê: Nghệ thuật, biểu diễn
Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Ủy ban nhân dân Thành phố
Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được ủy quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có): Không
Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch
Cơ quan phối hợp (nếu có): Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch
Cách thức thực hiện: Trụ sở cơ quan HC, Qua bưu điện
Thời hạn giải quyết: 15 (mười lăm) ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ
Đối tượng thực hiện: Tổ chức
Kết quả thực hiện: Quyết định hành chính
Tình trạng áp dụng: Không còn áp dụng
Trình tự thực hiện
Tên bước Mô tả bước
Bước 1: Tổ chức đề nghị cấp giấy phép tổ chức thi người đẹp, người mẫu gửi một (01) bộ hồ sơ đến Tổ tiếp nhận và trả kết quả thuộc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch, số 164 Đồng Khởi, phường Bến Nghé, Quận 1
Bước 2: + Đối với hồ sơ nộp trực tiếp, Tổ tiếp nhận và trả kết quả kiểm tra hồ sơ. Trường hợp hồ sơ đã đầy đủ và hợp lệ thì làm biên nhận có ngày hẹn trả kết quả trao cho người nộp. Trường hợp hồ sơ thiếu hoặc không hợp lệ thì cán bộ tiếp nhận hồ sơ hướng dẫn để người đến nộp hồ sơ làm lại theo quy định thủ tục
+ Đối với hồ sơ gửi qua đường bưu điện, trong thời hạn 03 ngày làm việc, kể từ ngày nhận hồ sơ, nếu thấy hồ sơ chưa đầy đủ theo quy định, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch phải có văn bản yêu cầu tổ chức, cá nhân bổ sung hồ sơ
Bước 3: Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch xem xét cấp giấy phép tổ chức cuộc thi. Trường hợp không cấp giấy phép, phải trả lời bằng văn bản, nêu rõ lý do
Bước 4: Tổ chức, cá nhân nhận kết quả tại Tổ tiếp nhận và trả kết quả thuộc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch theo ngày hẹn trên Giấy biên nhận.
 Thời gian tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả:
+ Sáng từ 07g30 đến 11g30 (từ thứ hai đến thứ bảy)
+ Chiều từ 13g00 đến 16g30 (từ thứ hai đến thứ sáu)
Điều kiện thực hiện
Nội dung Văn bản qui định
Tổ chức Việt Nam có chức năng hoạt động văn hóa nghệ thuật
01 Đơn đề nghị cấp giấy phép tổ chức cuộc thi (Mẫu số 04 phụ lục ban hành kèm theo Nghị định 79/2012/NĐ-CP ngày 05 tháng 10 năm 2012)
01 đề án tổ chức cuộc thi gồm các nội dung sau:
+ Tên cuộc thi thể hiện bằng tiếng Việt (Trường hợp tên cuộc thi có sử dụng tiếng nước ngoài thì viết tên bằng tiếng Việt trước, tên nước ngoài sau)
+ Mục đích, ý nghĩa cuộc thi
+ Thể lệ cuộc thi quy định rõ điều kiện, tiêu chí của thí sinh dự thi
+ Nội dung, trình tự tổ chức, thời gian và địa điểm tổ chức cuộc thi
+ Danh hiệu, cơ cấu giải thưởng, giá trị giải thưởng và thời gian trao giải
+ Trách nhiệm và quyền lợi của người tổ chức, thí sinh dự thi và thí sinh đạt giải
+ Dự kiến thành phần Ban chỉ đạo
+ Dự kiến danh sách Ban tổ chức, Ban giám khảo, và Quy chế hoạt động
+ Dự kiến kinh phí cuộc thi
+ Đơn đăng ký dự thi của thí sinh (Mẫu số 3 Phụ lục ban hành kèm theo Thông tư số 03/2013/TT-BVHTTDL ngày 28/01/2013)
01 văn bản đồng ý của Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh
Số bộ hồ sơ: 1 bộ
Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai Văn bản qui định
Đơn đăng ký dự thi người đẹp, người mẫu của thí sinh
Tải về
Đơn đề nghị cấp giấy phép tổ chức cuộc thi người đẹp, người mẫu trong nước
Tải về
TTHC bị sửa đổi, bổ sung - [0]
...
TTHC bị thay thế - [0]
...
TTHC bổ trợ - [0]
...
TTHC đang xem
Cấp Giấy phép tổ chức thi người đẹp, người mẫu trong phạm vi địa phương - TP Hồ Chí Minh
Số hồ sơ:
T-HCM-BS215
Cơ quan hành chính:
TP Hồ Chí Minh
Lĩnh vực:
Nghệ thuật, biểu diễn
Tình trạng:
Không còn áp dụng

0
80