Những Thủ tục hành chính này THƯ VIỆN PHÁP LUẬT đã ngừng cập nhật từ ngày 11/06/2017, quý khách vui lòng cân nhắc trước khi sử dụng.

Hỗ trợ

Hỗ trợ Pháp Lý
Hỗ trợ Dịch Vụ
ĐT: (028) 3930 3279
DĐ: 0906 22 99 66
 

Tìm trong: Tất cả Tiêu đề Số hồ sơ
Cấp thực hiện: Lĩnh vực thực hiện:   
Kết quả phải: Có tất cả các từ trên Chính xác cụm từ trên
Cơ quan hành chính: Lĩnh vực thực hiện:

Số hồ sơ: T-HCM-BS224
Cơ quan hành chính: TP Hồ Chí Minh
Lĩnh vực thống kê: Đầu tư, Doanh nghiệp
Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Ủy ban nhân dân thành phố
Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được ủy quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có): Không
Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Sở Kế hoạch và Đầu tư thành phố Hồ Chí Minh
Cơ quan phối hợp (nếu có): Các bộ ngành, cơ quan có liên quan
Cách thức thực hiện: Trực tiếp tại Phòng Đăng ký đầu tư - Sở Kế hoạch và Đầu tư thành phố Hồ Chí Minh, số 32 Lê Thánh Tôn, quận 1
Thời hạn giải quyết: 15 ngày làm việc kể từ ngày nhận được hồ sơ hợp lệ
Đối tượng thực hiện: Cá nhân và Tổ chức
Kết quả thực hiện: Giấy chứng nhận đầu tư
Tình trạng áp dụng: Còn áp dụng
Trình tự thực hiện
Tên bước Mô tả bước
Bước 1: Doanh nghiệp chuẩn bị hồ sơ đầy đủ thủ tục theo quy định
Bước 2: Người đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp nộp hồ sơ tại Phòng Đăng ký đầu tư - Sở Kế hoạch và Đầu tư thành phố Hồ Chí Minh, số 32 Lê Thánh Tôn, quận 1:
Thời gian làm việc:
• Các ngày thứ 2 đến thứ 6 hàng tuần: Sáng từ 7:30 đến 11:30; Chiều từ 13:00 đến 17:00
• Thứ 7: Sáng từ 7:30 đến 11:30
+ Cách thức nộp hồ sơ: Doanh nghiệp đến Phòng Đăng ký đầu tư nộp hồ sơ tại bàn tiếp nhận, chuyên viên nhận hồ sơ của Phòng Đăng ký đầu tư kiểm tra hồ sơ, nếu hồ sơ hợp lệ (hồ sơ có đủ giấy tờ theo thủ tục và được kê khai đầy đủ theo quy định), chuyên viên tiếp nhận sẽ nhận hồ sơ vào và cấp giấy Biên nhận cho doanh nghiệp
Bước 3: Căn cứ theo ngày hẹn trên giấy Biên nhận, doanh nghiệp đến Phòng Đăng ký đầu tư để nhận kết quả giải quyết hồ sơ.
Ghi chú : Trong trường hợp người đại diện pháp luật ủy quyền cho người khác đi nộp hồ sơ và nhận kết quả giải quyết thủ tục hành chính thì người làm thủ tục nộp hồ sơ và nhận kết quả giải quyết thủ tục đăng ký doanh nghiệp phải xuất trình Giấy chứng minh nhân dân hoặc hộ chiếu hoặc các giấy tờ chứng thực cá nhân hợp pháp khác và giấy tờ sau:
1. Hợp đồng cung cấp dịch vụ giữa người thành lập doanh nghiệp, doanh nghiệp và tổ chức làm dịch vụ nộp hồ sơ, nhận kết quả và giấy giới thiệu của tổ chức đó cho cá nhân thực hiện nộp hồ sơ, nhận kết quả; hoặc
2. Văn bản ủy quyền cho cá nhân thực hiện nộp hồ sơ, nhận kết quả theo quy định của pháp luật
Bản đăng ký/đề nghị điều chỉnh Giấy chứng nhận đầu tư (mẫu I-6 nếu đã đăng ký lại; mẫu I-16 nếu chưa đăng ký lại. Nhà đầu tư tham khảo hướng dẫn cách ghi các mẫu văn bản trên tại Phụ lục IV-1 của Quyết định 1088/2006/QĐ-BKH ngày 19/10/2006 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư)
Quyết định bằng văn bản và bản sao Biên bản họp của Đại hội đồng cổ đông về việc thay đổi địa chỉ trụ sở chính đồng thời là địa điểm thực hiện dự án
* Lưu ý: Quyết định phải ghi rõ nội dung được điều chỉnh trong Điều lệ Công ty
Bản sao hợp lệ Giấy chứng nhận đầu tư hoặc Giấy phép đầu tư
Bản sửa đổi, bổ sung Điều lệ doanh nghiệp hoặc Bản sửa đổi, bổ sung Hợp đồng liên doanh
Hồ sơ pháp lý liên quan đến địa chỉ trụ sở chính đồng thời là địa điểm thực hiện dự án (Hồ sơ bao gồm: Bản sao hợp lệ Hợp đồng thuê địa điểm có công chứng hoặc các giấy tờ chứng minh nhà đầu tư được quyền sử dụng hợp pháp địa điểm đã đăng ký).
LƯU Ý: Trường hợp doanh nghiệp chuyển địa chỉ trụ sở chính và địa điểm thực hiện dự án sang tỉnh, thành phố khác với nơi doanh nghiệp đã đăng ký ban đầu, hồ sơ nộp kèm theo:
- Bản sao hợp lệ Thông báo của Cục Thuế tỉnh/thành phố nơi doanh nghiệp đăng ký ban đầu về tình trạng kê khai thuế của Người nộp thuế chuyển cơ quan thuế quản lý
- Bản sao hợp lệ Thông báo tình trạng kê khai, nộp thuế của đơn vị chuyển địa điểm kinh doanh do Cục Thuế tỉnh/thành phố nơi doanh nghiệp đăng ký ban đầu, đính kèm Sổ chi tiết tình hình thu nộp thuế của người nộp thuế
- Bản sao hợp lệ Thông báo người nộp thuế chuyển địa điểm của Cục Thuế tỉnh/thành phố nơi doanh nghiệp đăng ký ban đầu
- Danh sách cổ đông sáng lập hiện tại của doanh nghiệp
- Bản sao (có đóng dấu treo xác nhận của doanh nghiệp) bộ hồ sơ đề nghị thành lập doanh nghiệp và dự án đầu tư đã nộp tại cơ quan quản lý về đầu tư tỉnh/thành phố nơi doanh nghiệp đăng ký ban đầu (nếu có)
Số bộ hồ sơ: 02 bộ hồ sơ (trong đó 01 bộ gốc)
Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai Văn bản qui định
Bản đăng ký thay đổi địa chỉ trụ sở chính đồng thời là địa điểm thực hiện dự án đối với công ty cổ phần - trường hợp chưa đăng ký lại
Tải về
Bản đăng ký thay đổi địa chỉ trụ sở chính đồng thời là địa điểm thực hiện dự án đối với Công ty Cổ Phần - trường hợp đã đăng ký lại
Tải về
TTHC liên quan nội dung
TTHC liên quan hiệu lực
TTHC bị sửa đổi, bổ sung - [0]
...
TTHC bị thay thế - [0]
...
TTHC bổ trợ - [0]
...
TTHC đang xem
Thay đổi địa chỉ trụ sở chính đồng thời là địa điểm thực hiện dự án đối với Công ty Cổ Phần (Dự án thuộc diện đăng ký) - TP Hồ Chí Minh
Số hồ sơ:
T-HCM-BS224
Cơ quan hành chính:
TP Hồ Chí Minh
Lĩnh vực:
Đầu tư, Doanh nghiệp
Tình trạng:
Còn áp dụng
TTHC sửa đổi, bổ sung - [0]
...
TTHC thay thế - [0]
...
TTHC gần nội dung - [13]
Đăng ký thay đổi người đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp đối với Công ty cổ phần - TP Hồ Chí Minh
Đăng ký thay đổi cổ đông sáng lập đối với công ty cổ phần - TP Hồ Chí Minh
Thay đổi địa chỉ trụ sở chính đồng thời là địa điểm thực hiện dự án đối với Công ty Cổ Phần (Dự án thuộc diện thẩm tra) - TP Hồ Chí Minh
Bổ sung, thay đổi ngành nghề kinh doanh của Công ty cổ phần (Dự án thuộc diện thẩm tra) - TP Hồ Chí Minh
Thành lập doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài gắn liền với dự án đầu tư (Dự án thuộc diện thẩm tra) - Công ty Cổ Phần - TP Hồ Chí Minh
Thay đổi địa chỉ trụ sở chính của doanh nghiệp Công ty Cổ Phần - TP Hồ Chí Minh
Thay đổi địa điểm thực hiện dự án đối với Công ty Cổ Phần (Dự án thuộc diện đăng ký) - TP Hồ Chí Minh
Bổ sung, thay đổi ngành nghề kinh doanh của công ty cổ phần đồng thời bổ sung, thay đổi mục tiêu hoạt động của dự án (Dự án thuộc diện đăng ký) - TP Hồ Chí Minh
Bổ sung, thay đổi ngành nghề kinh doanh của Công ty cổ phần (Dự án thuộc diện đăng ký) - TP Hồ Chí Minh
Bổ sung, thay đổi mục tiêu hoạt động của dự án đối với Công ty cổ phần (Dự án thuộc diện đăng ký) - TP Hồ Chí Minh
Thay đổi vốn điều lệ của Công ty cổ phần đồng thời thay đổi tổng vốn đầu tư/vốn góp thực hiện dự án (Dự án thuộc diện đăng ký) - TP Hồ Chí Minh
Đăng ký điều chỉnh Giấy chứng nhận đầu tư do thay đổi vốn điều lệ đối với công ty cổ phần - TP Hồ Chí Minh
Đăng ký điều chỉnh Giấy chứng nhận đầu tư do thay đổi tổng vốn đầu tư, vốn góp thực hiện dự án đối với công ty cổ phần - TP Hồ Chí Minh

0
17