Những Thủ tục hành chính này THƯ VIỆN PHÁP LUẬT đã ngừng cập nhật từ ngày 11/06/2017, quý khách vui lòng cân nhắc trước khi sử dụng.

Hỗ trợ

Hỗ trợ Pháp Lý
Hỗ trợ Dịch Vụ
ĐT: (028) 3930 3279
DĐ: 0906 22 99 66
 

Tìm trong: Tất cả Tiêu đề Số hồ sơ
Cấp thực hiện: Lĩnh vực thực hiện:   
Kết quả phải: Có tất cả các từ trên Chính xác cụm từ trên
Cơ quan hành chính: Lĩnh vực thực hiện:

Số hồ sơ: T-HCM-BS230
Cơ quan hành chính: TP Hồ Chí Minh
Lĩnh vực thống kê: Doanh nghiệp
Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Ủy ban nhân dân thành phố
Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được ủy quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có): Không
Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Sở Kế hoạch và Đầu tư thành phố Hồ Chí Minh
Cơ quan phối hợp (nếu có): Các bộ ngành, cơ quan có liên quan
Cách thức thực hiện: Trực tiếp tại Phòng Đăng ký đầu tư - Sở Kế hoạch và Đầu tư thành phố Hồ Chí Minh, số 32 Lê Thánh Tôn, quận 1
Thời hạn giải quyết: 30 ngày làm việc kể từ ngày nhận được hồ sơ hợp lệ
Đối tượng thực hiện: Cá nhân và Tổ chức
Kết quả thực hiện: Giấy chứng nhận đầu tư
Tình trạng áp dụng: Còn áp dụng
Trình tự thực hiện
Tên bước Mô tả bước
Bước 1: Doanh nghiệp chuẩn bị hồ sơ đầy đủ thủ tục theo quy định
Bước 2: Người đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp nộp hồ sơ tại Phòng Đăng ký đầu tư - Sở Kế hoạch và Đầu tư thành phố Hồ Chí Minh, số 32 Lê Thánh Tôn, quận 1:
Thời gian làm việc:
• Các ngày thứ 2 đến thứ 6 hàng tuần: Sáng từ 7:30 đến 11:30; Chiều từ 13:00 đến 17:00
• Thứ 7: Sáng từ 7:30 đến 11:30
+ Cách thức nộp hồ sơ: Doanh nghiệp đến Phòng Đăng ký đầu tư nộp hồ sơ tại bàn tiếp nhận, chuyên viên nhận hồ sơ của Phòng Đăng ký đầu tư kiểm tra hồ sơ, nếu hồ sơ hợp lệ (hồ sơ có đủ giấy tờ theo thủ tục và được kê khai đầy đủ theo quy định), chuyên viên tiếp nhận sẽ nhận hồ sơ vào và cấp giấy Biên nhận cho doanh nghiệp
Bước 3: Căn cứ theo ngày hẹn trên giấy Biên nhận, doanh nghiệp đến Phòng Đăng ký đầu tư để nhận kết quả giải quyết hồ sơ.
Ghi chú : Trong trường hợp người đại diện pháp luật ủy quyền cho người khác đi nộp hồ sơ và nhận kết quả giải quyết thủ tục hành chính thì người làm thủ tục nộp hồ sơ và nhận kết quả giải quyết thủ tục đăng ký doanh nghiệp phải xuất trình Giấy chứng minh nhân dân hoặc hộ chiếu hoặc các giấy tờ chứng thực cá nhân hợp pháp khác và giấy tờ sau:
1. Hợp đồng cung cấp dịch vụ giữa người thành lập doanh nghiệp, doanh nghiệp và tổ chức làm dịch vụ nộp hồ sơ, nhận kết quả và giấy giới thiệu của tổ chức đó cho cá nhân thực hiện nộp hồ sơ, nhận kết quả; hoặc
2. Văn bản ủy quyền cho cá nhân thực hiện nộp hồ sơ, nhận kết quả theo quy định của pháp luật
Bản đăng ký/đề nghị điều chỉnh Giấy chứng nhận đầu tư (mẫu I-7. Nhà đầu tư tham khảo hướng dẫn cách ghi các mẫu văn bản trên tại phụ lục IV-1 của Quyết định 1088/2006/QĐ-BKH ngày 19/10/2006 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư)
Quyết định bằng văn bản về việc thay đổi của Chủ sở hữu Công ty
Lưu ý: Quyết định phải ghi rõ nội dung được điều chỉnh trong Điều lệ Công ty
Bản sao hợp lệ Giấy chứng nhận đầu tư của doanh nghiệp
Trường hợp 1: Doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài đã được cấp Giấy chứng nhận đầu tư, bổ sung mục tiêu để thực hiện hoạt động mua bán hàng hoá và các hoạt động liên quan trực tiếp đến mua bán hàng hóa (quyền xuất khẩu, quyền nhập khẩu, quyền phân phối, các hoạt động khác được quy định tại chương IV, V, VI Luật Thương mại). Hồ sơ gồm:
- Bản giải trình việc đáp ứng các điều kiện kinh doanh về quốc tịch pháp nhân, hình thức đầu tư, hàng hóa và dịch vụ kinh doanh, phạm vi hoạt động (Mẫu MĐ-6 Thông tư số 08/2013/TT-BCT ban hành ngày 22/04/2013)
- Tài liệu chứng minh năng lực tài chính và kinh nghiệm của chủ đầu tư trong việc thực hiện nội dung điều chỉnh
- Chứng từ của cơ quan thuế về việc thực hiện nghĩa vụ thuế thu nhập doanh nghiệp trong hai năm liền kề. Trường hợp không có hoặc thiếu chứng từ, doanh nghiệp giải trình bằng văn bản nêu rõ lý do
- Đơn đề nghị cấp Giấy phép kinh doanh theo mẫu MĐ-1 (Thông tư số 08/2013/TT-BCT ban hành ngày 22/04/2013)
Lưu ý: Trường hợp chỉ bổ sung mục tiêu hoạt động thực hiện quyền xuất khẩu, quyền nhập khẩu (không thực hiện quyền phân phối hoặc các hoạt động liên quan trực tiếp đến mua bán hàng hóa) Hồ sơ không nộp kèm đơn đề nghị cấp Giấy phép kinh doanh theo mẫu MĐ-1 (Thông tư số 08/2013/TT-BCT ban hành ngày 22/04/2013)
Trường hợp 2: Doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài đã được cấp Giấy chứng nhận đầu tư để thực hiện hoạt động mua bán hàng hoá và các hoạt động liên quan trực tiếp đến mua bán hàng hóa (quyền xuất khẩu, quyền nhập khẩu, quyền phân phối, các hoạt động khác được quy định tại chương IV, V, VI Luật Thương mại), điều chỉnh các nội dung trên:
a) Trường hợp điều chỉnh Giấy chứng nhận đầu tư, hồ sơ gồm:
- Bản giải trình việc đáp ứng các điều kiện kinh doanh về quốc tịch pháp nhân, hình thức đầu tư, hàng hóa và dịch vụ kinh doanh, phạm vi hoạt động (Mẫu MĐ-6 Thông tư số 08/2013/TT-BCT ban hành ngày 22/04/2013)
- Tài liệu chứng minh năng lực tài chính và kinh nghiệm của chủ đầu tư trong việc thực hiện nội dung điều chỉnh
- Báo cáo tình hình thực hiện hoạt động mua bán hàng hoá và các hoạt động liên quan trực tiếp đến mua bán hàng hóa của các dự án đã được cấp phép theo mẫu BC-3 (Thông tư số 08/2013/TT-BCT ban hành ngày 22/04/2013)
Lưu ý: Doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài đã được cấp Giấy chứng nhận đầu tư để thực hiện quyền xuất khẩu, quyền nhập khẩu điều chỉnh nội dung thực hiện quyền xuất khẩu, quyền nhập khẩu nộp Báo cáo tình hình thực hiện quyền xuất khẩu, quyền nhập khẩu theo mẫu BC-1, BC-2 và BC-3 (Thông tư số 08/2013/TT-BCT ban hành ngày 22/04/2013)
- Chứng từ của cơ quan thuế về việc thực hiện nghĩa vụ thuế thu nhập doanh nghiệp trong hai năm liền kề. Trường hợp không có hoặc thiếu chứng từ, doanh nghiệp giải trình bằng văn bản nêu rõ lý do
b) Trường hợp điều chỉnh Giấy chứng nhận đầu tư kèm theo cấp Giấy phép kinh doanh, hồ sơ gồm:
- Hồ sơ quy định tại điểm a nêu trên
- Đơn đề nghị cấp Giấy phép kinh doanh theo mẫu MĐ-1 (Thông tư số 08/2013/TT-BCT ban hành ngày 22/04/2013)
Văn bản xác nhận vốn pháp định của cơ quan, tổ chức có thẩm quyền (nếu vốn chủ sở hữu được ghi trong bảng tổng kết tài sản của Doanh nghiệp tại thời điểm không quá 3 tháng kể từ ngày nộp hồ sơ nhỏ hơn mức vốn pháp định theo quy định) đối với công ty bổ sung ngành, nghề mà theo quy định của pháp luật phải có vốn pháp định (tham khảo điều 10 Nghị định 102/2010/NĐ-CP ngày 01/10/2010 của Chính phủ).
Lưu ý: Trường hợp vốn chủ sở hữu hiện tại của doanh nghiệp lớn hơn hoặc bằng mức vốn pháp định, hồ sơ nộp kèm bản sao Báo cáo tài chính năm gần nhất của doanh nghiệp
Bản sao hợp lệ chứng chỉ hành nghề của Giám đốc (hoặc Tổng Giám đốc) và/hoặc các cá nhân khác (tham khảo Điều 9 Nghị định 102/2010/NĐ-CP ngày 01/10/2010 của Chính phủ) và giấy tờ chứng minh cá nhân đó đang hoặc sẽ làm việc cho doanh nghiệp đối với công ty bổ sung ngành, nghề mà theo quy định của pháp luật yêu cầu phải có chứng chỉ hành nghề
Số bộ hồ sơ: 08 bộ hồ sơ (trong đó 01 bộ gốc)
Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai Văn bản qui định
Bản đăng ký Bổ sung, thay đổi ngành nghề kinh doanh của Công ty cổ phần trong Giấy chứng nhận đầu tư
Tải về
Bản giải trình việc đáp ứng các điều kiện thực hiện hoạt động mua bán hàng hóa và các hoạt động liên quan trực tiếp đến mua bán hàng hóa của Công ty cổ phần
Tải về
Báo cáo thông tin thương nhân bán hàng để xuất khẩu
Tải về
Báo cáo thương nhân mua hàng nhập khẩu
Tải về
Báo cáo tổng hợp hoạt động mua bán hàng hóa của công ty cổ phần
Tải về
Đơn đề nghị cấp Giấy phép kinh doanh của công ty cổ phần
Tải về
TTHC liên quan nội dung
TTHC liên quan hiệu lực
TTHC bị sửa đổi, bổ sung - [0]
...
TTHC bị thay thế - [0]
...
TTHC bổ trợ - [0]
...
TTHC đang xem
Bổ sung, thay đổi ngành nghề kinh doanh của Công ty cổ phần (Dự án thuộc diện thẩm tra) - TP Hồ Chí Minh
Số hồ sơ:
T-HCM-BS230
Cơ quan hành chính:
TP Hồ Chí Minh
Lĩnh vực:
Doanh nghiệp
Tình trạng:
Còn áp dụng
TTHC sửa đổi, bổ sung - [0]
...
TTHC thay thế - [0]
...
TTHC gần nội dung - [12]
Thay đổi địa chỉ trụ sở chính đồng thời là địa điểm thực hiện dự án đối với Công ty Cổ Phần (Dự án thuộc diện thẩm tra) - TP Hồ Chí Minh
Đăng ký bổ sung, thay đổi ngành nghề kinh doanh đối với công ty hợp danh - TP Hồ Chí Minh
Đăng ký bổ sung, thay đổi ngành nghề kinh doanh đối với doanh nghiệp tư nhân - TP Hồ Chí Minh
Thành lập doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài gắn liền với dự án đầu tư (Dự án thuộc diện thẩm tra) - Công ty Cổ Phần - TP Hồ Chí Minh
Thay đổi địa chỉ trụ sở chính đồng thời là địa điểm thực hiện dự án đối với Công ty Cổ Phần (Dự án thuộc diện đăng ký) - TP Hồ Chí Minh
Thay đổi địa điểm thực hiện dự án đối với Công ty Cổ Phần (Dự án thuộc diện thẩm tra) - TP Hồ Chí Minh
Thay đổi địa điểm thực hiện dự án đối với Công ty Cổ Phần (Dự án thuộc diện đăng ký) - TP Hồ Chí Minh
Bổ sung, thay đổi ngành nghề kinh doanh của công ty cổ phần đồng thời bổ sung, thay đổi mục tiêu hoạt động của dự án (Dự án thuộc diện thẩm tra) - TP Hồ Chí Minh
Bổ sung, thay đổi ngành nghề kinh doanh của công ty cổ phần đồng thời bổ sung, thay đổi mục tiêu hoạt động của dự án (Dự án thuộc diện đăng ký) - TP Hồ Chí Minh
Bổ sung, thay đổi ngành nghề kinh doanh của Công ty cổ phần (Dự án thuộc diện đăng ký) - TP Hồ Chí Minh
Bổ sung, thay đổi mục tiêu hoạt động của dự án đối với Công ty cổ phần (Dự án thuộc diện thẩm tra) - TP Hồ Chí Minh
Thay đổi vốn điều lệ của Công ty cổ phần đồng thời thay đổi tổng vốn đầu tư/vốn góp thực hiện dự án (Dự án thuộc diện thẩm tra) - TP Hồ Chí Minh

0
22