Những Thủ tục hành chính này THƯ VIỆN PHÁP LUẬT đã ngừng cập nhật từ ngày 11/06/2017, quý khách vui lòng cân nhắc trước khi sử dụng.

Hỗ trợ

Hỗ trợ Pháp Lý
Hỗ trợ Dịch Vụ
ĐT: (028) 3930 3279
DĐ: 0906 22 99 66
 

Tìm trong: Tất cả Tiêu đề Số hồ sơ
Cấp thực hiện: Lĩnh vực thực hiện:   
Kết quả phải: Có tất cả các từ trên Chính xác cụm từ trên
Cơ quan hành chính: Lĩnh vực thực hiện:

Số hồ sơ: T-HCM-BS496
Cơ quan hành chính: TP Hồ Chí Minh
Lĩnh vực thống kê: Hành chính tư pháp
Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Không
Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được ủy quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có): Không
Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Cơ quan, tổ chức đang quản lý sổ gốc
Cơ quan phối hợp (nếu có): Không
Cách thức thực hiện: Nộp hồ sơ và nhận kết quả trực tiếp tại cơ quan, tổ chức lưu sổ gốc hoặc gửi yêu cầu và nhận kết quả qua bưu chính
Thời hạn giải quyết: Trường hợp nộp trực tiếp: Trong ngày cơ quan, tổ chức tiếp nhận yêu cầu hoặc trong ngày làm việc tiếp theo, nếu tiếp nhận yêu cầu sau 15 giờ; Trường hợp yêu cầu được gửi qua bưu điện: Trong ngày cơ quan, tổ chức tiếp nhận yêu cầu (căn cứ theo ngày trên dấu bưu điện đến) hoặc trong ngày làm việc tiếp theo, nếu tiếp nhận yêu cầu sau 15 giờ
Đối tượng thực hiện: Cá nhân và Tổ chức
Kết quả thực hiện: Bản sao được cấp từ sổ gốc
Tình trạng áp dụng: Còn áp dụng
Trình tự thực hiện
Tên bước Mô tả bước
Bước 1: Cá nhân, tổ chức được cấp bản chính hoặc người đại diện hợp pháp của cá nhân, tổ chức được cấp bản chính hoặc cha, mẹ, con, vợ, chồng, anh, chị, em ruột; người thừa kế của người được cấp bản chính trong trường hợp người đó chết có nhu cầu cấp bản sao từ sổ gốc nộp hồ sơ trực tiếp tại các cơ quan, tổ chức đang lưu sổ gốc từ thứ hai đến thứ sáu (buổi sáng từ 07 giờ 30 phút đến 11 giờ 30 phút, buổi chiều từ 13 giờ 00 phút đến 17 giờ 00 phút) và buổi sáng thứ bảy (từ 07 giờ 30 phút đến 11 giờ 30 phút) hoặc gửi yêu cầu thông qua đường bưu chính.
Bước 2: * Trường hợp yêu cầu trực tiếp tại cơ quan, tổ chức lưu sổ gốc: Người được phân công tiếp nhận hồ sơ hoặc bộ phận Tiếp nhận và trả kết quả của cơ quan, tổ chức kiểm tra hồ sơ.
+ Trường hợp hồ sơ đã đầy đủ và hợp lệ thì tiếp nhận và thực hiện các thủ tục theo quy định để cấp bản sao từ sổ gốc cho người yêu cầu.
Trường hợp tiếp nhận hồ sơ sau 15 giờ mà cơ quan thực hiện chứng thực không thể giải quyết và trả kết quả ngay trong ngày thì người tiếp nhận hồ sơ phải có phiếu hẹn ghi rõ thời gian (giờ, ngày) trả kết quả cho người yêu cầu chứng thực.
+ Trường hợp hồ sơ chưa đầy đủ hoặc chưa hợp lệ thì cán bộ tiếp nhận hồ sơ hướng dẫn để người nộp hồ sơ bổ sung theo quy định hoặc hướng dẫn nộp hồ sơ đến cơ quan, tổ chức có thẩm quyền cấp, nếu nộp hồ sơ không đúng cơ quan có thẩm quyền.
* Trường hợp nộp hồ sơ qua đường bưu chính: Người được phân công giải quyết kiểm tra hồ sơ.
+ Trường hợp hồ sơ đã đầy đủ và hợp lệ thì thực hiện các thủ tục theo quy định để cấp bản sao từ sổ gốc cho người yêu cầu;
+ Trường hợp hồ sơ chưa đầy đủ hoặc chưa hợp lệ thì cơ quan, tổ chức đang lưu trữ sổ gốc có văn bản đề nghị người yêu cầu cấp bản sao từ sổ gốc bổ sung hồ sơ theo quy định hoặc hướng dẫn nộp hồ sơ đến cơ quan, tổ chức có thẩm quyền cấp, nếu nộp hồ sơ không đúng cơ quan có thẩm quyền.
Bước 3: Cơ quan, tổ chức căn cứ vào sổ gốc để cấp bản sao cho người yêu cầu; nội dung bản sao phải ghi theo đúng nội dung đã ghi trong sổ gốc. Trong trường hợp không tìm thấy sổ gốc hoặc trong sổ gốc không có thông tin về nội dung yêu cầu cấp bản sao thì cơ quan, tổ chức đang lưu giữ sổ gốc có trách nhiệm trả lời bằng văn bản cho người yêu cầu.
Bước 4: Người yêu cầu cấp bản sao từ sổ gốc nhận kết quả tại cơ quan, tổ chức đã nộp hồ sơ hoặc qua bưu chính (nếu gửi yêu cầu qua bưu chính).
* Trường hợp yêu cầu trực tiếp tại cơ quan, tổ chức lưu sổ gốc:
+ Nộp Văn bản yêu cầu cấp bản sao từ sổ gốc theo quy định tại từng lĩnh vực cụ thể (nếu có).
+ Xuất trình bản chính hoặc bản sao có chứng thực Giấy chứng minh nhân dân hoặc Hộ chiếu còn giá trị sử dụng của người yêu cầu cấp bản sao từ sổ gốc.
* Trường hợp người yêu cầu cấp bản sao từ sổ gốc gửi yêu cầu qua bưu chính thì phải gửi kèm những giấy tờ sau:
+ Văn bản yêu cầu cấp bản sao từ sổ gốc theo quy định tại từng lĩnh vực cụ thể (nếu có).
+ Bản sao có chứng thực Giấy chứng minh nhân dân hoặc Hộ chiếu còn giá trị sử dụng của người yêu cầu cấp bản sao từ sổ gốc;
+ 01 (một) phong bì dán tem ghi rõ họ tên, địa chỉ người nhận.
* Việc yêu cầu cấp bản sao từ sổ gốc có thể thông qua người đại diện theo pháp luật, người đại diện theo ủy quyền hoặc cha, mẹ, con; vợ, chồng; anh, chị, em ruột hoặc người thừa kế khác của người được cấp bản chính trong trường hợp người đó đã chết (Đối với các trường hợp này, thì phải xuất trình giấy tờ chứng minh thuộc đối tượng nêu trên).
Số bộ hồ sơ: 1 bộ
Tên phí Mức phí Văn bản qui định
Lệ phí Theo quy định lệ phí, phí của từng lĩnh vực
TTHC liên quan nội dung
TTHC liên quan hiệu lực
TTHC bị sửa đổi, bổ sung - [0]
...
TTHC bị thay thế - [0]
...
TTHC bổ trợ - [74]
Cấp giấy phép cho tổ chức, cá nhân Việt Nam thuộc địa phương ra nước ngoài biểu diễn nghệ thuật, trình diễn thời trang - Thành phố Hồ Chí Minh
Cấp giấy phép cho đối tượng thuộc địa phương mời tổ chức, cá nhân nước ngoài vào biểu diễn nghệ thuật, trình diễn thời trang tại địa phương - Thành phố Hồ Chí Minh
Cấp giấy phép tổ chức biểu diễn nghệ thuật, trình diễn thời trang cho các tổ chức thuộc địa phương - Thành phố Hồ Chí Minh
Cấp giấy phép tổ chức thi người đẹp, người mẫu trong phạm vi địa phương - Thành phố Hồ Chí Minh
Đề nghị chấp thuận địa điểm đăng cai vòng chung kết cuộc thi người đẹp, người mẫu - Thành phố Hồ Chí Minh
Cấp giấy phép phê duyệt nội dung bản ghi âm, ghi hình ca múa nhạc, sân khấu cho các tổ chức thuộc địa phương - Thành phố Hồ Chí Minh
Thông báo nội dung chương trình biểu diễn nghệ thuật, trình diễn thời trang; thi người đẹp và người mẫu - Thành phố Hồ Chí Minh
Cấp giấy phép kinh doanh karaoke - Thành phố Hồ Chí Minh
Cấp giấy phép kinh doanh vũ trường - Thành phố Hồ Chí Minh
Cho phép tổ chức triển khai sử dụng vũ khí quân dụng, súng săn, vũ khí thể thao, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ còn tính năng, tác dụng được sử dụng làm đạo cụ - Thành phố Hồ Chí Minh
Cấp giấy phép hoạt động đo đạc và bản đồ - Thành phố Hồ Chí Minh
Cấp bổ sung nội dung giấy phép hoạt động đo đạc và bản đồ - Thành phố Hồ Chí Minh
Đăng ký chủ nguồn thải chất thải nguy hại - Thành phố Hồ Chí Minh
Cấp giấy phép xây dựng đối với trường hợp xây dựng mới: công trình cấp I, II (không theo tuyến/theo tuyến trong đô thị); công trình trên các tuyến, trục đường phố chính trong đô thị; công trình thuộc dự án có vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài; công trình của các cơ quan ngoại giao và tổ chức quốc tế; công trình thuộc dự án; cấp giấy phép xây dựng theo giai đoạn cho công trình (không theo tuyến/theo tuyến trong đô thị); cấp giấy phép xây dựng cho dự án - Thành phố Hồ Chí Minh
Cấp giấy phép xây dựng đối với công trình tôn giáo; công trình trong khu vực bảo vệ di tích lịch sử - văn hóa; công trình tượng đài, tranh hoành tráng - Thành phố Hồ Chí Minh
Cấp giấy phép xây dựng đối với trường hợp sửa chữa, cải tạo công trình - Thành phố Hồ Chí Minh
Cấp giấy phép xây dựng đối với trường hợp di dời công trình - Thành phố Hồ Chí Minh
Điều chỉnh giấy phép xây dựng - Thành phố Hồ Chí Minh
Cấp Giấy phép xây dựng đối với trường hợp xây dựng mới công trình (công trình không theo tuyến; công trình theo tuyến trong đô thị; công trình tín ngưỡng; công trình quảng cáo và công trình trạm thu phát sóng thông tin di động (trạm BTS) - Thành phố Hồ Chí Minh
Cấp giấy phép xây dựng đối với nhà ở riêng lẻ - Thành phố Hồ Chí Minh
Cấp giấy phép xây dựng đối với trường hợp sửa chữa, cải tạo - Thành phố Hồ Chí Minh
Cấp giấy phép xây dựng đối với trường hợp di dời - Thành phố Hồ Chí Minh
Điều chỉnh giấy phép xây dựng - Thành phố Hồ Chí Minh
Cấp lại Giấy phép xây dựng - Thành phố Hồ Chí Minh
Đăng ký tham gia “chuỗi thực phẩm an toàn” đối với cơ sở chăn nuôi gia súc, gia cầm - Thành phố Hồ Chí Minh
Đăng ký tham gia “chuỗi thực phẩm an toàn” đối với cơ sở sản xuất rau, quả - Thành phố Hồ Chí Minh
Cấp đổi Giấy chứng nhận đủ điều kiện tham gia “chuỗi thực phẩm an toàn” khi cơ sở thay đổi tên của cơ sở hoặc/và đổi chủ cơ sở, thay đổi địa chỉ nhưng không thay đổi vị trí, quy mô và toàn bộ quy trình chăn nuôi, trồng trọt, nuôi trồng, đánh bắt, giết mổ, sơ chế, chế biến, sản xuất, kinh doanh nông sản, thực phẩm - Thành phố Hồ Chí Minh
Đăng ký tham gia “chuỗi thực phẩm an toàn” đối với cơ sở sơ chế, chế biến rau quả - Thành phố Hồ Chí Minh
Đăng ký tham gia “chuỗi thực phẩm an toàn” đối với cơ sở kinh doanh - Thành phố Hồ Chí Minh
Đăng ký tham gia “chuỗi thực phẩm an toàn” đối với cơ sở nuôi trồng thủy sản - Thành phố Hồ Chí Minh
Đăng ký tham gia “chuỗi thực phẩm an toàn” đối với cơ sở giết mổ gia súc, gia cầm; cơ sở sơ chế, chế biến sản phẩm động vật; cơ sở sơ chế trứng gia cầm - Thành phố Hồ Chí Minh
Đăng ký tham gia “chuỗi thực phẩm an toàn” đối với tàu cá, cơ sở thu mua, sơ chế, chế biến thủy hải sản - Thành phố Hồ Chí Minh
Đăng ký tham gia “chuỗi thực phẩm an toàn” đối với cơ sở sản xuất thực phẩm (Thuộc trách nhiệm quản lý của ngành Công Thương) - Thành phố Hồ Chí Minh
Cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện hoạt động điểm cung cấp dịch vụ trò chơi điện tử công cộng - Thành phố Hồ Chí Minh
Cấp Giấy chứng nhận đăng ký thu tín hiệu truyền hình nước ngoài trực tiếp từ vệ tinh (TVRO) - Thành phố Hồ Chí Minh
Sửa đổi, bổ sung chứng nhận đăng ký thu tín hiệu truyền hình nước ngoài trực tiếp từ vệ tinh (TVRO) - Thành phố Hồ Chí Minh
Cấp giấy phép thiết lập trang thông tin điện tử tổng hợp - Thành phố Hồ Chí Minh
Cấp giấy phép thiết lập trang thông tin điện tử tổng hợp đối với các cơ quan báo chí - Thành phố Hồ Chí Minh
Gia hạn giấy phép thiết lập trang thông tin điện tử tổng hợp - Thành phố Hồ Chí Minh
Cấp phép xuất bản bản tin - Thành phố Hồ Chí Minh
Cho phép thành lập và hoạt động của cơ quan đại diện, phóng viên thường trú ở trong nước của các cơ quan báo chí - Thành phố Hồ Chí Minh
Cấp giấy phép hoạt động in - Thành phố Hồ Chí Minh
Đăng ký sử dụng máy photocopy màu, máy in màu có chức năng photocopy màu - Thành phố Hồ Chí Minh
Xác nhận vào đơn chuyển nhượng sử dụng máy photocopy màu, máy in màu có chức năng photocopy màu - Thành phố Hồ Chí Minh
Cấp giấy phép xuất bản tài liệu không kinh doanh - Thành phố Hồ Chí Minh
Cấp giấy phép hoạt động in xuất bản phẩm - Thành phố Hồ Chí Minh
Cấp lại giấy phép hoạt động in xuất bản phẩm - Thành phố Hồ Chí Minh
Đăng ký hoạt động phát hành xuất bản phẩm - Thành phố Hồ Chí Minh
Đăng ký lại hoạt động phát hành xuất bản phẩm - Thành phố Hồ Chí Minh
Cấp giấy phép in gia công xuất bản phẩm cho tổ chức, cá nhân nước ngoài - Thành phố Hồ Chí Minh
Cấp giấy phép bưu chính - Thành phố Hồ Chí Minh
Xác nhận thông báo hoạt động bưu chính - Thành phố Hồ Chí Minh
Sửa đổi, bổ sung giấy phép bưu chính - Thành phố Hồ Chí Minh
Cấp lại giấy phép bưu chính khi hết hạn - Thành phố Hồ Chí Minh
Thành lập, cho phép thành lập trường trung học phổ thông và trường phổ thông có nhiều cấp học có cấp học cao nhất là trung học phổ thông - Thành phố Hồ Chí Minh
Sáp nhập, chia, tách trường trung học phổ thông và trường phổ thông có nhiều cấp học có cấp học cao nhất là trung học phổ thông - Thành phố Hồ Chí Minh
Mở ngành đào tạo trình độ trung cấp chuyên nghiệp - Thành phố Hồ Chí Minh
Cho phép thành lập cơ sở đào tạo, bồi dưỡng ngăn hạn (có vốn đâu tư nước ngoài) - Thành phố Hồ Chí Minh
Cho phép cơ sở đào tạo, bồi dưỡng ngăn hạn hoạt động giáo dục - Thành phố Hồ Chí Minh
Cho phép mở phân hiệu của cơ sở đào tạo, bồi dưỡng có vốn đầu tư nước ngoài tại Việt Nam - Thành phố Hồ Chí Minh
Cấp giấy phép thăm dò nước dưới đất đối với công trình có lưu lượng từ 20 m3/ngày đêm đến dưới 3.000 m3/ngày đêm - Thành phố Hồ Chí Minh
Gia hạn, điều chỉnh nội dung giấy phép thăm dò nước dưới đất đối với công trình có lưu lượng từ 20 m3/ngày đêm đến dưới 3.000 m3/ngày đêm - Thành phố Hồ Chí Minh
Cấp giấy phép khai thác, sử dụng nước dưới đất đối với công trình có lưu lượng từ 20 m3/ngày đêm đến dưới 3.000 m3/ngày đêm - Thành phố Hồ Chí Minh
Gia hạn, điều chỉnh nội dung giấy phép khai thác, sử dụng nước dưới đất đối với công trình có lưu lượng từ 20 m3/ngày đêm đến dưới 3.000 m3/ngày đêm - Thành phố Hồ Chí Minh
Cấp giấy phép khai thác, sử dụng nước mặt đối với công trình cho sản xuất nông nghiệp, nuôi trồng thủy sản với lưu lượng dưới 2 m3/giây; phát điện với công suất lắp máy dưới 2.000 kw; cho các mục đích khác với lưu lượng dưới 50.000 m3/ngày đêm - Thành phố Hồ Chí Minh
Gia hạn, điều chỉnh nội dung giấy phép khai thác, sử dụng nước mặt đối với công trình cho sản xuất nông nghiệp, nuôi trồng thủy sản với lưu lượng dưới 2 m3/giây; phát điện với công suất lắp máy dưới 2.000 kw; cho các mục đích khác với lưu lượng dưới 50.000 m3/ngày đêm - Thành phố Hồ Chí Minh
Cấp giấy phép khai thác, sử dụng nước biển cho mục đích sản xuất, kinh doanh, dịch vụ với lưu lượng dưới 100.000 m3/ngày đêm - Thành phố Hồ Chí Minh
Gia hạn, điều chỉnh nội dung giấy phép khai thác, sử dụng nước biển cho mục đích sản xuất, kinh doanh, dịch vụ với lưu lượng dưới 100.000 m3/ngày đêm - Thành phố Hồ Chí Minh
Cấp giấy phép xả nước thải vào nguồn nước với lưu lượng từ 20 m3/ngày đêm đến dưới 30.000 m3/ngày đêm đối với hoạt động nuôi trồng thủy sản; với lưu lượng từ 20 m3/ngày đêm đến dưới 3.000 m3/ngày đêm đối với các hoạt động khác - Thành phố Hồ Chí Minh
Gia hạn, điều chỉnh nội dung giấy phép xả nước thải vào nguồn nước với lưu lượng từ 20 m3/ngày đêm đến dưới 30.000 m3/ngày đêm đối với hoạt động nuôi trồng thủy sản; với lưu lượng từ 20 m3/ngày đêm đến dưới 3.000 m3/ngày đêm đối với các hoạt động khác - Thành phố Hồ Chí Minh
Chuyển nhượng quyền khai thác tài nguyên nước - Thành phố Hồ Chí Minh
Cấp giấy phép hành nghề khoan nước dưới đất quy mô vừa và nhỏ - Thành phố Hồ Chí Minh
Gia hạn, điều chỉnh nội dung giấy phép hành nghề khoan nước dưới đất quy mô vừa và nhỏ - Thành phố Hồ Chí Minh
Kiểm tra, xác nhận các công trình bảo vệ môi trường phục vụ giai đoạn vận hành dự án - Thành phố Hồ Chí Minh
TTHC đang xem
Cấp bản sao từ sổ gốc - TP Hồ Chí Minh
Số hồ sơ:
T-HCM-BS496
Cơ quan hành chính:
TP Hồ Chí Minh
Lĩnh vực:
Hành chính tư pháp
Tình trạng:
Còn áp dụng
TTHC sửa đổi, bổ sung - [0]
...
TTHC thay thế - [0]
...
TTHC gần nội dung - [1]

0
32