Những Thủ tục hành chính này THƯ VIỆN PHÁP LUẬT đã ngừng cập nhật từ ngày 11/06/2017, quý khách vui lòng cân nhắc trước khi sử dụng.

Hỗ trợ

Hỗ trợ Pháp Lý
Hỗ trợ Dịch Vụ
ĐT: (028) 3930 3279
DĐ: 0906 22 99 66
 

Tìm trong: Tất cả Tiêu đề Số hồ sơ
Cấp thực hiện: Lĩnh vực thực hiện:   
Kết quả phải: Có tất cả các từ trên Chính xác cụm từ trên
Cơ quan hành chính: Lĩnh vực thực hiện:

Số hồ sơ: T-HDU-091553-TT
Cơ quan hành chính: Hải Dương
Lĩnh vực thống kê: Chế độ - chính sách
Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Sở Lao động, Thương binh và Xã hội
Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được ủy quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có): Không
Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Ủy ban nhân dân cấp xã
Cơ quan phối hợp (nếu có): Không
Cách thức thực hiện: Trụ sở cơ quan HC
Thời hạn giải quyết: Trong ngày làm việc
Đối tượng thực hiện: Cá nhân
Kết quả thực hiện: Xác nhận trực tiếp vào đơn
Tình trạng áp dụng: Còn áp dụng
Trình tự thực hiện
Tên bước Mô tả bước
Bước 1: Công dân có yêu cầu làm đủ hồ sơ theo quy định gửi Uỷ ban nhân dân cấp xã
Bước 2: Ủy ban nhân dân cấp xã có trách nhiệm thẩm định hồ sơ, trường hợp xét thấy đủ điều kiện thì trình lãnh đạo Ủy ban nhân dân xã ký xác nhận và đóng dấu và trả kết quả cho công dân
Bước 3: Nhận kết quả tại bộ phận một cửa Ủy ban nhân dân cấp xã
Điều kiện thực hiện
Nội dung Văn bản qui định
Điều kiện để được xác nhận và cấp “sổ hộ nghèo” là gia đình phải thuộc diện có mức thu nhập bình quân đầu người hằng tháng từ 200.000 đồng trở xuống đối với khu vục nông thôn, hoặc 260.000 đồng trở xuống đối với khu vực thành thị (quyết định số 170/2005/QĐ-TTg do Thủ tướng ban hành ngày 8-7-2005 về chuẩn hộ nghèo áp dụng cho giai đoạn 2006-2010)
- Đơn đề nghị công nhận hộ nghèo;
- Phiếu rà soát hộ nghèo hàng năm;
- Biên bản hội nghị thôn xóm.
Số bộ hồ sơ: 1 bộ
TTHC bị sửa đổi, bổ sung - [0]
...
TTHC bị thay thế - [0]
...
TTHC bổ trợ - [0]
...
TTHC đang xem
Xác nhận và đề nghị cấp sổ hộ nghèo - Hải Dương
Số hồ sơ:
T-HDU-091553-TT
Cơ quan hành chính:
Hải Dương
Lĩnh vực:
Chế độ - chính sách
Tình trạng:
Còn áp dụng
TTHC sửa đổi, bổ sung - [0]
...
TTHC thay thế - [0]
...
TTHC gần nội dung - [1]

0
56