Những Thủ tục hành chính này THƯ VIỆN PHÁP LUẬT đã ngừng cập nhật từ ngày 11/06/2017, quý khách vui lòng cân nhắc trước khi sử dụng.

Hỗ trợ

Hỗ trợ Pháp Lý
Hỗ trợ Dịch Vụ
ĐT: (028) 3930 3279
DĐ: 0906 22 99 66
 

Tìm trong: Tất cả Tiêu đề Số hồ sơ
Cấp thực hiện: Lĩnh vực thực hiện:   
Kết quả phải: Có tất cả các từ trên Chính xác cụm từ trên
Cơ quan hành chính: Lĩnh vực thực hiện:

Số hồ sơ: T-HDU-100091-TT
Cơ quan hành chính: Hải Dương
Lĩnh vực thống kê: Điện lực
Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Ủy ban nhân dân tỉnh Hải Dương
Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được ủy quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có):
Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Sở Công Thương
Cơ quan phối hợp (nếu có):
Cách thức thực hiện: Tổ chức, cá nhân nộp hồ sơ và nhận kết quả trực tiếp tại Bộ phận “Tiếp nhận và trả kết quả”
Thời hạn giải quyết: 15 ngày làm việc kể từ ngày nhận hồ sơ
Đối tượng thực hiện: Tổ chức
Kết quả thực hiện: Giấy phép Giấy phép hoạt động điện lực
Tình trạng áp dụng: Còn áp dụng
Trình tự thực hiện
Tên bước Mô tả bước
Bước 1: Tổ chức, công dân có nhu cầu nộp hồ sơ tại bộ phận tiếp nhận và trả kết quả thuộc Sở Công Thương. Cán bộ tiếp nhận hồ sơ kiểm tra tính hợp lệ của hồ sơ, nếu
Bước 2: Hồ sơ hợp lệ sẽ được chuyển về Phòng Quản lý điện để thẩm định và trình Lãnh đạo Sở ký Giấy phép. Kết quả được chuyển trả cho bộ phận tiếp nhận và trả kết quả
Bước 3: Thu phí, lệ phí, trả kết quả cho tổ chức, công dân
Điều kiện thực hiện
Nội dung Văn bản qui định
- Là tổ chức cá nhân có đăng ký kinh doanh được thành lập theo quy định của pháp luật ;
- Có hồ sơ hợp lệ đề nghị cấp, sửa đổi bổ sung giấy phép hoạt động điện lực;
- Có năng lực tài chính thực hiện các lĩnh vực hoạt động điện lực đề nghị cấp phép;
- Là tổ chức tư vấn chuyên ngành, có năng lực chuyên môn về thiết kế công trình, thiết bị đường dây, trạm biến áp, bảo vệ rơ le, điều khiển tự động, đánh giá tác động môi trường, phân tích kinh tế-tài chính dự án cho công trình;
- Có đội ngũ chuyên gia tư vấn có kinh nghiệm trong lĩnh vực cơ lý đường dây, thiết bị điện, điều khiển tự động, bảo vệ rơ le, tổ chức xây dựng, tài chính dự án. Chuyên gia chủ trì lĩnh vực chuyên môn chính phải có bằng tốt nghiệp đại học trở lên, có kinh nghiệm công tác ít nhất 5 năm trong lĩnh vực tư vấn đã tham gia thực hiện ít nhất 01 dự án ĐZ và trạm biến áp;
- Có trang thiết bị, phương tiện kỹ thuật, phần mềm ứng dụng cần thiết cho tư vấn;
- Tư vấn xây dựng có ít nhất 5 chuyên gia tư vấn chính thuộc các chuyên ngành hệ thống điện, điện kỹ thuật, tự động hoá, kinh tế năng lượng, xây dựng, tổ chức thi công công trình;
- Tư vấn giám sát thi công: có ít nhất 5 chuyên gia tư vấn chính có chứng chỉ hành nghề giám sát thi công.
Đơn đề nghị cấp giấy phép điện lực (theo mẫu)
Bản sao hợp lệ văn bản xác nhận tư cách pháp lý của tổ chức, cá nhân kèm theo sơ đồ tổ chức, danh sách các đơn vị, chi nhánh trực thuộc (đăng ký tại Hải Dương)
Danh sách trích ngang (theo mẫu) cán bộ quản lý, chuyên gia tư vấn chủ trì các lĩnh vực tư vấn chính kèm theo bản sao hợp lệ bằng tốt nghiệp, chứng chỉ thiết kế, chứng chỉ giám sát thi công và hợp đồng lao động đã ký với tổ chức tư vấn
Danh sách các dự án tương tự mà tổ chức tư vấn đã thực hiện hoặc các chuyên gia chính của tổ chức tư vấn đã chủ trì, tham gia thực hiện trong thời gian 5 năm gần nhất
Danh mục trang thiết bị, phương tiện, phầm mềm ứng dụng phục vụ công tác tư vấn
Số bộ hồ sơ: 1 bộ
Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai Văn bản qui định
Danh sách trích ngang cán bộ quản lý, chuyên gia tư vấn chủ trì các lĩnh vực tư vấn
Tải về
Đề nghị cấp giấy phép hoạt động điện lực
Tải về
Tên phí Mức phí Văn bản qui định
Lệ phí cấp giấy phép hoạt động điện lực bổ sung, sửa đổi, gia hạn đối với lĩnh vực tư vấn 400.000đ/1giấy phép
TTHC bị sửa đổi, bổ sung - [0]
...
TTHC bị thay thế - [0]
...
TTHC bổ trợ - [0]
...
TTHC đang xem
Cấp sửa đổi, bổ sung, gia hạn Giấy phép hoạt động điện lực tư vấn chuyên ngành điện lực cấp điện áp dưới 35KV - Hải Dương
Số hồ sơ:
T-HDU-100091-TT
Cơ quan hành chính:
Hải Dương
Lĩnh vực:
Điện lực
Tình trạng:
Còn áp dụng

0
27