Những Thủ tục hành chính này THƯ VIỆN PHÁP LUẬT đã ngừng cập nhật từ ngày 11/06/2017, quý khách vui lòng cân nhắc trước khi sử dụng.

Hỗ trợ

Hỗ trợ Pháp Lý
Hỗ trợ Dịch Vụ
ĐT: (028) 3930 3279
DĐ: 0906 22 99 66
 

Tìm trong: Tất cả Tiêu đề Số hồ sơ
Cấp thực hiện: Lĩnh vực thực hiện:   
Kết quả phải: Có tất cả các từ trên Chính xác cụm từ trên
Cơ quan hành chính: Lĩnh vực thực hiện:

Số hồ sơ: T-HDU-100443-TT
Cơ quan hành chính: Hải Dương
Lĩnh vực thống kê: Xúc tiến thương mại
Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Sở Công thương
Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được ủy quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có):
Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Sở Công thương
Cơ quan phối hợp (nếu có):
Cách thức thực hiện: Trụ sở cơ quan hành chính
Thời hạn giải quyết: Đối với trường hợp thương nhân đăng ký kế hoạch tổ chức hội chợ, triển lãm trước ngày 01/10 của năm trước năm tổ chức hội chợ, triển lãm: cơ quan cấp phép trả lời chấp thuận hoặc không chấp thuận trước ngày 01/11 năm trước năm tổ chức hội chợ triển lãm. Đối với trường hợp thương nhân đăng ký tổ chức hội chợ, triển lãm trong năm phải gửi hồ sơ trước ngày tổ chức hội chợ, triển lãm là 30 ngày, cơ quan cấp phép trả lời chấp thuận hoặc không chấp thuận tối đa 10 ngày làm việc, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ
Đối tượng thực hiện: Tổ chức
Kết quả thực hiện: Văn bản xác nhận
Tình trạng áp dụng: Còn áp dụng
Trình tự thực hiện
Tên bước Mô tả bước
Bước 1: Tổ chức, công dân có nhu cầu nộp hồ sơ đăng ký tổ chức hội chợ, triển lãm thương mại tại bộ phận tiếp nhận và trả kết quả thuộc Sở Công Thương. Cán bộ tiếp nhận hồ sơ kiểm tra tính hợp lệ của hồ sơ, nếu hợp lệ thì giao phiếu tiếp nhận hồ sơ và hẹn ngày trả kết quả
Bước 2: Hồ sơ hợp lệ sẽ được chuyển về phòng Phòng Quản lý Thương mại để thảo văn bản xác nhận và trình Lãnh đạo Sở ký. Kết quả được chuyển trả cho bộ phận tiếp nhận và trả kết quả. Trường hợp không được xác nhận, Sở sẽ trả lời bằng văn bản nêu rõ lý do
Bước 3: Trả hồ sơ cho tổ chức, công dân
Văn bản đăng ký tổ chức hội chợ, triển lãm thương mại (theo mẫu quy định)
Bản sao Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh hoặc Giấy chứng nhận đầu tư
Kế hoạch tổ chức hội chợ
Bằng chứng chứng minh chất lượng hàng hoá tham gia hội chợ hoặc uy tín thương nhân tham gia hội chợ phù hợp vơí tên, chủ đề hội chợ (nếu có)
Kinh nghiệm tổ chức hội chợ (nếu có)
Số bộ hồ sơ: 1 bộ
Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai Văn bản qui định
Mẫu HCTL – 1: Đăng ký tổ chức hội chợ triển lãm
Tải về
TTHC bị sửa đổi, bổ sung - [0]
...
TTHC bị thay thế - [0]
...
TTHC bổ trợ - [0]
...
TTHC đang xem
Xác nhận/không xác nhận đăng ký tổ chức hội chợ, triển lãm thương mại - Hải Dương
Số hồ sơ:
T-HDU-100443-TT
Cơ quan hành chính:
Hải Dương
Lĩnh vực:
Xúc tiến thương mại
Tình trạng:
Còn áp dụng
TTHC sửa đổi, bổ sung - [0]
...
TTHC thay thế - [0]
...
TTHC gần nội dung - [1]

0
34