Những Thủ tục hành chính này THƯ VIỆN PHÁP LUẬT đã ngừng cập nhật từ ngày 11/06/2017, quý khách vui lòng cân nhắc trước khi sử dụng.

Hỗ trợ

Hỗ trợ Pháp Lý
Hỗ trợ Dịch Vụ
ĐT: (028) 3930 3279
DĐ: 0906 22 99 66
 

Tìm trong: Tất cả Tiêu đề Số hồ sơ
Cấp thực hiện: Lĩnh vực thực hiện:   
Kết quả phải: Có tất cả các từ trên Chính xác cụm từ trên
Cơ quan hành chính: Lĩnh vực thực hiện:

Số hồ sơ: T-HDU-111800-TT
Cơ quan hành chính: Hải Dương
Lĩnh vực thống kê: Năng lượng
Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Sở Khoa học và Công nghệ
Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được ủy quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có):
Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Sở Khoa học và Công nghệ
Cơ quan phối hợp (nếu có):
Cách thức thực hiện: Cơ sở/đơn vị nộp hồ sơ và nhận kết quả trực tiếp tại phòng Quản lý Công nghệ và Sở hữu trí tuệ, Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Hải Dương
Thời hạn giải quyết: Trong vòng 5 ngày làm việc kể từ ngày nhận được hồ sơ hợp lệ, Sở Khoa học và Công nghệ sẽ cấp lại giấy đăng ký nguồn bức xạ/giấy phép tiến hành công việc bức xạ / chứng chỉ nhân viên bức xạ
Đối tượng thực hiện: Cá nhân và Tổ chức
Kết quả thực hiện: Chứng chỉ Giấy phép Giấy đăng ký
Tình trạng áp dụng: Còn áp dụng
Trình tự thực hiện
Tên bước Mô tả bước
Bước 1: Chuẩn bị hồ sơ
Cơ sở/đơn vị có nhu cầu nộp hồ sơ đề nghị cấp chứng chỉ nhân viên bức xạ tại Phòng Quản lý Công nghệ và Sở hữu trí tuệ thuộc Sở Khoa học và Công nghệ.
Bước 2: Tiếp nhận và xử lý hồ sơ
Phòng Quản lý Công nghệ và Sở hữu trí tuệ tiếp nhận, kiểm tra nội dung hồ sơ. Nếu hồ sơ hợp lệ thì tiến hành cấp chứng chỉ, nếu chưa hợp lệ thì thông báo lại để tổ chức/đơn vị hoàn thiện.
Bước 3: Trả kết quả
Cơ sở/đơn vị nhận chứng chỉ nhân viên bức xạ tại Phòng Quản lý Công nghệ và Sở hữu trí tuệ thuộc Sở Khoa học và Công nghệ.
Đơn đề nghị cấp chứng chỉ nhân viên bức xạ
Phiếu khai báo cán bộ phụ trách an toàn bức xạ
Bản sao chứng nhận đào tạo an toàn bức xạ của người phụ trách an toàn bức xạ
Giấy khám sức khỏe
2 ảnh 3 x 4
Số bộ hồ sơ:
Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai Văn bản qui định
Đơn đề nghị cấp chứng chỉ nhân viên bức xạ
Tải về
Phiếu khai báo cán bộ phụ trách an toàn bức xạ
Tải về
TTHC bị sửa đổi, bổ sung - [0]
...
TTHC bị thay thế - [0]
...
TTHC bổ trợ - [0]
...
TTHC đang xem
Cấp chứng chỉ nhân viên bức xạ (cho người phụ trách an toàn bức xạ của cơ sở x quang y tế) - Hải Dương
Số hồ sơ:
T-HDU-111800-TT
Cơ quan hành chính:
Hải Dương
Lĩnh vực:
Năng lượng
Tình trạng:
Còn áp dụng
TTHC sửa đổi, bổ sung - [0]
...
TTHC thay thế - [0]
...
TTHC gần nội dung - [1]

0
26