Những Thủ tục hành chính này THƯ VIỆN PHÁP LUẬT đã ngừng cập nhật từ ngày 11/06/2017, quý khách vui lòng cân nhắc trước khi sử dụng.

Hỗ trợ

Hỗ trợ Pháp Lý
Hỗ trợ Dịch Vụ
ĐT: (028) 3930 3279
DĐ: 0906 22 99 66
 

Tìm trong: Tất cả Tiêu đề Số hồ sơ
Cấp thực hiện: Lĩnh vực thực hiện:   
Kết quả phải: Có tất cả các từ trên Chính xác cụm từ trên
Cơ quan hành chính: Lĩnh vực thực hiện:

Số hồ sơ: T-HDU-111807-TT
Cơ quan hành chính: Hải Dương
Lĩnh vực thống kê: Khoa học- Công nghệ
Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Hải Dương
Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được ủy quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có): Phòng Kế hoạch – Tài chính
Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Hải Dương.
Cơ quan phối hợp (nếu có):
Cách thức thực hiện: Tại Phòng Kế hoạch - Tài chính của Sở Khoa học và Công nghệ
Thời hạn giải quyết: Sau 15 ngày làm việc theo quy định kể từ ngày tiếp nhận đầy đủ hồ sơ đăng ký hoạt động Khoa học và Công nghệ
Đối tượng thực hiện: Tổ chức
Kết quả thực hiện:
Tình trạng áp dụng: Còn áp dụng
Trình tự thực hiện
Tên bước Mô tả bước
Bước 1: Tổ chức nghiên cứu Khoa học và Công nghệ (KHCN) và phát triển công nghệ (gọi tắt là tổ chức NC và PT), bao gồm cả tổ chức công nghệ và phát triển có vốn của nước ngoài thành lập vì mục đích phi lợi nhuận và tổ chức dịch vụ Khoa học và Công nghệ(trừ Doanh nghiệp Khoa học và Công nghệ) đều phải đăng ký hoạt động khoa học và công nghệ
Bước 2: Bộ phận thẩm định sẽ thẩm định hồ sơ của tổ chức đăng ký hoạt động Khoa học và Công nghệ
Bước 3: Thời hạn xem xét cấp giấy chứng nhận đăng ký hoạt động Khoa học và Công nghệlà 15 ngày kể từ ngày nhận được đầy đủ hồ sơ của đơn vị. Trong trường hợp không đồng ý Sở Khoa học và Công nghệsẽ trả lời bằng văn bản nêu rõ lý do
Đơn đăng ký hoạt động Khoa học và Công nghệ
Quyết định thành lập của cơ quan, tổ chức có thẩm quyền
Danh sách nhân lực của tổ chức Khoa học và Công nghệ lập theo mẫu quy định và có xác nhận của cơ quan, tổ chức quyết định thành lập hoặc cơ quan, tổ chức quản lý trực tiếp
Hồ sơ của người đứng đầu tổ chức khoa học và Công nghệ, bao gồm:
+ Quyết định bổ nhiệm người đứng đầu tổ chức Khoa học và Công nghệ của cơ quan, tổ chức có thẩm quyền (trừ tổ chức Khoa học và Công nghệ do cá nhân thành lập).
+ Lý lịch khoa học theo mẫu.
+ Bản sao văn bằng đào tạo cao nhất.
Xác nhận trụ sở chính của tổ chức Khoa học và Công nghệ
Xác nhận vốn cố định và vốn lưu động của tổ chức Khoa học và Công nghệ
Bản kê khai cơ sở vật chất - kỹ thuật của tổ chức khoa học (theo mẫu) của tổ chức Khoa học và Công nghệ
Số bộ hồ sơ:
Tên phí Mức phí Văn bản qui định
Tên và mức phí, lệ phí 1: Phí thẩm định và lệ phí đăng ký hoạt động Khoa học và Công nghệ 700.000 đồng
TTHC bị sửa đổi, bổ sung - [0]
...
TTHC bị thay thế - [0]
...
TTHC bổ trợ - [0]
...
TTHC đang xem
Cấp Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động Khoa học và Công nghệ - Hải Dương
Số hồ sơ:
T-HDU-111807-TT
Cơ quan hành chính:
Hải Dương
Lĩnh vực:
Khoa học- Công nghệ
Tình trạng:
Còn áp dụng
TTHC sửa đổi, bổ sung - [0]
...
TTHC thay thế - [0]
...
TTHC gần nội dung - [1]

0
25