Những Thủ tục hành chính này THƯ VIỆN PHÁP LUẬT đã ngừng cập nhật từ ngày 11/06/2017, quý khách vui lòng cân nhắc trước khi sử dụng.

Hỗ trợ

Hỗ trợ Pháp Lý
Hỗ trợ Dịch Vụ
ĐT: (028) 3930 3279
DĐ: 0906 22 99 66
 

Tìm trong: Tất cả Tiêu đề Số hồ sơ
Cấp thực hiện: Lĩnh vực thực hiện:   
Kết quả phải: Có tất cả các từ trên Chính xác cụm từ trên
Cơ quan hành chính: Lĩnh vực thực hiện:

Số hồ sơ: T-HDU-111818-TT
Cơ quan hành chính: Hải Dương
Lĩnh vực thống kê: Khoa học- Công nghệ
Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Hải Dương
Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được ủy quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có): Phòng Kế hoạch – Tài chính
Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Hải Dương
Cơ quan phối hợp (nếu có):
Cách thức thực hiện: Tại Phòng Kế hoạch - Tài chính của Sở Khoa học và Công nghệ
Thời hạn giải quyết: Sau 10 ngày làm việc theo quy định kể từ ngày tiếp nhận đầy đủ hồ sơ gia hạn hợp lệ
Đối tượng thực hiện: Tổ chức
Kết quả thực hiện: Giấy chứng nhận
Tình trạng áp dụng: Còn áp dụng
Trình tự thực hiện
Tên bước Mô tả bước
Bước 1: Tổ chức nghiên cứu Khoa học và Công nghệ (KHCN) và phát triển công nghệ (gọi tắt là tổ chức NC và PT) sau khi được cấp giấy chứng nhận đăng ký hoạt động Khoa học và Công nghệ trong trường hợp bị mất hoặc bị rách, nát thì phải nộp hồ sơ đề nghị cơ quan đã cấp giấy chứng nhận hoạt động Khoa học và Công nghệ cấp lại giấy chứng nhận.
+ Trong trường hợp bị mất: thì tổ chức Khoa học và Công nghệ phải khai báo với cơ quan Công an nới mất, cơ quan cấp giấy chứng nhận đăng ký hoạt động Khoa học và Công nghệ và thông báo trên phương tiện thông tin đại chúng. Sau 30 ngày kể từ ngày thông báo, nếu tổ chức Khoa học và Công nghệ không tìm được giấy chứng nhận đăng ký hoạt đọng Khoa học và Công nghệ đã mất thì đề nghị cơ quan cấp giấy chứng nhận đăng ký hoạt động Khoa học và Công nghệ cấp lại.
+ Trong trường hợp giấy chứng nhận bị rách, nát tổ chức Khoa học và Công nghệ có quyền đề nghị được cấp lại.
Bước 2: Bộ phận thẩm định sẽ thẩm định hồ sơ về cấp lại giấy chứng nhận hoạt động của tổ chức đăng ký hoạt động Khoa học và Công nghệ
Bước 3: Thời hạn xem xét cấp giấy chứng nhận đăng ký gia hạn hoạt động Khoa học và Công nghệ là 10 ngày kể từ ngày nhận được đầy đủ hồ sơ hợp lệ của tổ chức Khoa học và Công nghệ
- Trong trường hợp mất giấy chứng nhận, hồ sơ bao gồm:
+ Công văn đề nghị cấp lại giấy chứng nhận đăng ký hoạt động Khoa học và Công nghệ.
+ Xác nhận của cơ quan công an về việc khai báo mất giấy chứng nhận đăng ký hoạt động Khoa học và Công nghệ.
+ Giấy biên nhận của cơ quan báo, đài về việc nhận đăng thông báo mất giấy chứng nhận đăng ký hoạt động Khoa học và Công nghệ hoặc tờ báo đã đăng thông báo này.
- Trong trường hợp giấy chứng nhận đăng ký hạt động Khoa học và Công nghệ bị rách, nát, hồ sơ bao gồm:
+ Đơn đề nghị cấp lại giấy chứng nhận đăng ký hoạt động Khoa học và Công nghệ.
- Bản chính giấy chứng nhận Đăng ký hoạt động Khoa học và Công nghệ.
Số bộ hồ sơ: 1 bộ
TTHC bị sửa đổi, bổ sung - [0]
...
TTHC bị thay thế - [0]
...
TTHC bổ trợ - [0]
...
TTHC đang xem
Cấp lại Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động Khoa học và Công nghệ - Hải Dương
Số hồ sơ:
T-HDU-111818-TT
Cơ quan hành chính:
Hải Dương
Lĩnh vực:
Khoa học- Công nghệ
Tình trạng:
Còn áp dụng

0
24