Những Thủ tục hành chính này THƯ VIỆN PHÁP LUẬT đã ngừng cập nhật từ ngày 11/06/2017, quý khách vui lòng cân nhắc trước khi sử dụng.

Hỗ trợ

Hỗ trợ Pháp Lý
Hỗ trợ Dịch Vụ
ĐT: (028) 3930 3279
DĐ: 0906 22 99 66
 

Tìm trong: Tất cả Tiêu đề Số hồ sơ
Cấp thực hiện: Lĩnh vực thực hiện:   
Kết quả phải: Có tất cả các từ trên Chính xác cụm từ trên
Cơ quan hành chính: Lĩnh vực thực hiện:

Số hồ sơ: T-HDU-112479-TT
Cơ quan hành chính: Hải Dương
Lĩnh vực thống kê: Năng lượng
Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Sở Khoa học và Công nghệ
Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được ủy quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có):
Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Sở Khoa học và Công nghệ
Cơ quan phối hợp (nếu có):
Cách thức thực hiện: Cơ sở/đơn vị nộp hồ sơ và nhận kết quả trực tiếp tại phòng Quản lý Công nghệ và Sở hữu trí tuệ, Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Hải Dương
Thời hạn giải quyết: Trong thời hạn 10 ngày làm việc (không kể ngày Lễ, Thứ 7, Chủ nhật) kể từ khi nhận đủ hồ sơ hợp lệ
Đối tượng thực hiện: Cá nhân và Tổ chức
Kết quả thực hiện: Giấy phép
Tình trạng áp dụng: Còn áp dụng
Trình tự thực hiện
Tên bước Mô tả bước
Bước 1: Chuẩn bị hồ sơ
Cơ sở/đơn vị có nhu cầu nộp hồ sơ đề nghị gia hạn giấy phép, phí thẩm định và lệ phí cấp phép tại Phòng Quản lý Công nghệ và Sở hữu trí tuệ thuộc Sở Khoa học và Công nghệ.
Bước 2: Tiếp nhận và xử lý hồ sơ
Phòng Quản lý Công nghệ và Sở hữu trí tuệ tiếp nhận và kiểm tra nội dung hồ sơ. Nếu hồ sơ hợp lệ thì tiến hành thẩm định, nếu hồ sơ chưa hợp lệ thì thông báo lại để tổ chức/đơn vị hoàn thiện. Nếu kế quả thẩm định cơ sở/đơn vị đủ điều kiện cấp phép thì cấp giấy phép tiến hành công việc bức xạ, nếu chưa đủ điều kiện thì thông báo lại để cơ sở/đơn vị khắc phục thiếu sót.
Bước 3: Trả kết quả
Cơ sở/đơn vị nhận giấy phép tiến hành công việc bức xạ tại Phòng Quản lý Công nghệ và Sở hữu trí tuệ thuộc Sở Khoa học và Công nghệ.
Điều kiện thực hiện
Nội dung Văn bản qui định
Quy định về nhân lực: cán bộ phụ trách và nhân viên bức xạ phải được đào tạo và đào tạo lại về an toàn bức xạ; nhân viên bức xạ phải được cấp bằng đào tạo x quang chẩn đoán; được trang bị liều kế cá nhân, được ký hợp đồng dịch vụ đọc liều và được theo dõi liều bức xạ nghề nghiệp
Quy định về phòng x quang: phòng x quang được che chắn đảm bảo an toàn bức xạ
Về thiết bị bức xạ Quy định về thiết bị bức xạ: chất lượng và thời gian định kỳ kiểm tra, hiệu chuẩn thiết bị x quang
Đơn đề nghị gia hạn giấy phép
Bản sao giấy phép cần gia hạn
Báo cáo tình hình an toàn bức xạ trong thời gian tiến hành công việc bức xạ của giấy phép cũ
Kết quả đo bức xạ ion hoá phòng x quang
Kết quả kiểm tra chất lượng máy
Giấy khám sức khoẻ của nhân viên
Số bộ hồ sơ: 2 bộ
Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai Văn bản qui định
Đơn đề nghị gia hạn giấy phép tiến hành công việc bức xạ
Tải về
Tên phí Mức phí Văn bản qui định
Lệ phí cấp phép 100.000đ/1 lần cấp phép
Phí thẩm định an toàn bức xạ 375.000đ/1 thiết bị x quang
TTHC bị sửa đổi, bổ sung - [0]
...
TTHC bị thay thế - [0]
...
TTHC bổ trợ - [0]
...
TTHC đang xem
Gia hạn giấy phép tiến hành công việc bức xạ (sử dụng thiết bị x quang y tế) - Hải Dương
Số hồ sơ:
T-HDU-112479-TT
Cơ quan hành chính:
Hải Dương
Lĩnh vực:
Năng lượng
Tình trạng:
Còn áp dụng
TTHC sửa đổi, bổ sung - [0]
...
TTHC thay thế - [0]
...
TTHC gần nội dung - [1]

0
30