Những Thủ tục hành chính này THƯ VIỆN PHÁP LUẬT đã ngừng cập nhật từ ngày 11/06/2017, quý khách vui lòng cân nhắc trước khi sử dụng.

Hỗ trợ

Hỗ trợ Pháp Lý
Hỗ trợ Dịch Vụ
ĐT: (028) 3930 3279
DĐ: 0906 22 99 66
 

Tìm trong: Tất cả Tiêu đề Số hồ sơ
Cấp thực hiện: Lĩnh vực thực hiện:   
Kết quả phải: Có tất cả các từ trên Chính xác cụm từ trên
Cơ quan hành chính: Lĩnh vực thực hiện:

Số hồ sơ: T-HDU-113147-TT
Cơ quan hành chính: Hải Dương
Lĩnh vực thống kê: Tiêu chuẩn đo lường chất lượng
Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Chi cục Tiêu chuẩn - Đo lường- Chất lượng
Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được ủy quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có):
Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Chi cục Tiêu chuẩn - Đo lường- Chất lượng
Cơ quan phối hợp (nếu có):
Cách thức thực hiện: Cá nhân, tổ chức có nhu cầu kiểm định phương tiện đo nộp hồ sơ và nhận kết quả tại phòng Quản lý Đo lường, Chi cục Tiêu chuẩn - Đo lường - Chất lượng
Thời hạn giải quyết: Ba ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ
Đối tượng thực hiện: Cá nhân và Tổ chức
Kết quả thực hiện: Giấy chứng nhận
Tình trạng áp dụng: Còn áp dụng
Trình tự thực hiện
Tên bước Mô tả bước
Bước 1: Chuẩn bị hồ sơ
Cá nhân, tổ chức có nhu cầu kiểm định phương tịên đo mang phương tiện đo đến bộ phận kiểm định phương tiện đo thuộc Phòng Quản lý Đo lường, Chi cục Tiêu chuẩn - Đo lường- Chất lượng.
Bước 2: Tiếp nhận và sử lý hồ sơ
- Kiểm định viên tiếp nhận phương tiện đo.
- Kiểm tra, xem xét yêu cầu của khách hàng.
- Kiểm định, ghi biên bản, kẹp chì sau đó nhập số liệu từ biên bản kiểm định vào máy vi tính.
- Căn cứ vào kết quả kiểm định của kiểm định viên, nhân viên phòng hành chính in giấy chứng nhận kiểm định, lấy chữ ký của kiểm định viên, lãnh đạo Chi cục.
- Cá nhân, tổ chức đến nộp tiền lệ phí kiểm định phương tiện đo theo quy định cho thủ quỹ của Chi cục.
- Chuyển giấy chứng nhận kiểm định cho văn thư đóng dấu, vào sổ theo dõi cấp giấy chứng nhận phương tiện đo.
Bước 3: Trả kết quả
Kiểm định viên đối chiếu giấy chứng nhận kiểm định với phương tiện đo trả giấy chứng nhận kiểm định và phương tiện đo cho khách hàng.
Phiếu nhận trả phương tiện đo (nếu kiểm định tại Chi cục)
Giấy chứng nhận kiểm định, biên lai thu phí và lệ phí
Số bộ hồ sơ: 1 bộ
TTHC liên quan nội dung
Không có
TTHC liên quan hiệu lực
Không có
TTHC bị sửa đổi, bổ sung - [0]
...
TTHC bị thay thế - [0]
...
TTHC bổ trợ - [0]
...
TTHC đang xem
Cấp giấy chứng nhận kiểm định - Hải Dương
Số hồ sơ:
T-HDU-113147-TT
Cơ quan hành chính:
Hải Dương
Lĩnh vực:
Tiêu chuẩn đo lường chất lượng
Tình trạng:
Còn áp dụng
TTHC sửa đổi, bổ sung - [0]
...
TTHC thay thế - [0]
...
TTHC gần nội dung - [0]
...

0
11