Những Thủ tục hành chính này THƯ VIỆN PHÁP LUẬT đã ngừng cập nhật từ ngày 11/06/2017, quý khách vui lòng cân nhắc trước khi sử dụng.

Hỗ trợ

Hỗ trợ Pháp Lý
Hỗ trợ Dịch Vụ
ĐT: (028) 3930 3279
DĐ: 0906 22 99 66
 

Tìm trong: Tất cả Tiêu đề Số hồ sơ
Cấp thực hiện: Lĩnh vực thực hiện:   
Kết quả phải: Có tất cả các từ trên Chính xác cụm từ trên
Cơ quan hành chính: Lĩnh vực thực hiện:

Số hồ sơ: T-HDU-114605-TT
Cơ quan hành chính: Hải Dương
Lĩnh vực thống kê: Đo đạc bản đồ
Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Cục Đo đạc và Bản đồ, Bộ Tài nguyên và Môi trường
Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được ủy quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có): Không
Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Sở Tài nguyên và Môi trường
Cơ quan phối hợp (nếu có): Không
Cách thức thực hiện: Trụ sở cơ quan HC
Thời hạn giải quyết: 02 ngày tại Sở Tài nguyên và Môi trường
Đối tượng thực hiện: Cá nhân và Tổ chức
Kết quả thực hiện: Giấy đăng ký
Tình trạng áp dụng: Còn áp dụng
Trình tự thực hiện
Tên bước Mô tả bước
Bước 1: Tổ chức, cá nhân nộp hồ sơ tại phòng Đo đạc bản đồ
Bước 2: Phòng Đo đạc thẩm định hồ sơ, trình Giám đốc Sở ký hồ sơ
Bước 3: Trả hồ sơ cho tổ chức cá nhân xin Đăng ký hoạt động Đo đạc và bản đồ
Trả hồ sơ cho tổ chức cá nhân xin Đăng ký hoạt động Đo đạc và bản đồ
Bản đăng ký hoạt động Đo đạc và Bản đồ (mẫu số 1)
Bản sao Quyết định thành lập, hoặc Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh có công chứng nhà nước
Bản sao Quyết định thành lập, hoặc Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh có công chứng nhà nước
Bản sao Quy chế hoặc điều lệ hoạt động của tổ chức có công chứng nhà nước
Số bộ hồ sơ: 2 bộ
Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai Văn bản qui định
Bản đăng ký hoạt động Đo đạc và Bản đồ (Mẫu số 1)
Tải về
Đơn xin đăng ký hoạt động Đo đạB-BTM-001849-VBc và bản đồ (Mẫu số 3)
Tải về
TTHC bị sửa đổi, bổ sung - [0]
...
TTHC bị thay thế - [0]
...
TTHC bổ trợ - [0]
...
TTHC đang xem
Đăng ký hoạt động Đo đạc và bản đồ - Hải Dương
Số hồ sơ:
T-HDU-114605-TT
Cơ quan hành chính:
Hải Dương
Lĩnh vực:
Đo đạc bản đồ
Tình trạng:
Còn áp dụng

0
35