Những Thủ tục hành chính này THƯ VIỆN PHÁP LUẬT đã ngừng cập nhật từ ngày 11/06/2017, quý khách vui lòng cân nhắc trước khi sử dụng.

Hỗ trợ

Hỗ trợ Pháp Lý
Hỗ trợ Dịch Vụ
ĐT: (028) 3930 3279
DĐ: 0906 22 99 66
 

Tìm trong: Tất cả Tiêu đề Số hồ sơ
Cấp thực hiện: Lĩnh vực thực hiện:   
Kết quả phải: Có tất cả các từ trên Chính xác cụm từ trên
Cơ quan hành chính: Lĩnh vực thực hiện:

Số hồ sơ: T-HDU-115963-TT
Cơ quan hành chính: Hải Dương
Lĩnh vực thống kê: Khoáng sản, địa chất
Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Ủy ban nhân dân tỉnh
Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được ủy quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có): Không
Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Sở Tài nguyên và môi trường
Cơ quan phối hợp (nếu có): Không
Cách thức thực hiện: Trụ sở cơ quan HC
Thời hạn giải quyết: 24 ngày làm việc
Đối tượng thực hiện: Tổ chức
Kết quả thực hiện: Giấy phép
Tình trạng áp dụng: Còn áp dụng
Trình tự thực hiện
Tên bước Mô tả bước
Bước 1: Chuyên viên theo dõi lĩnh vực khoáng sản tiếp nhận hồ sơ có trách nhiệm nhận hồ sơ xin trả lại giấy phép chế biến khoáng sản .
- Nếu hồ sơ chưa đầy đủ thì chuyên viên hướng dẫn tổ chức, cá nhân bổ sung đầy đủ theo quy định; nếu hồ sơ đầy đủ thì tiếp nhận và phát phiếu nhận hồ sơ (theo mẫu) cho tổ chức, cá nhân đề nghị cấp giấy phép. Chuyển hồ sơ cho trưởng phòng Quản lý tài nguyên khoáng sản - Nước - Khí tượng thủy văn. Trưởng phòng Quản lý tài nguyên khoáng sản - Nước - Khí tượng thủy văn phân công chuyên viên thực hiện (theo mẫu).
Bước 1: - Trong thời hạn 24 ngày làm việc phòng Quản lý tài nguyên khoáng sản - Nước - Khí tượng thủy văn có trách nhiệm thẩm định hồ sơ, ghi phiếu thẩm định (theo mẫu); nếu hồ sơ không hợp lệ thì ghi lý do và chuyển trả người nộp hồ sơ; nếu hồ sơ hợp lệ thì phòng Quản lý tài nguyên khoáng sản - Nước - Khí tượng thủy văn phối hợp cùng các Ban, Ngành có liên quan và chính quyền địa phương tổ chức kiểm tra thực địa khu vực xin xin trả lại giấy phép chế biến khoáng sản. Lập biên bản kiểm tra thực địa (theo mẫu).
- Sau khi có kết quả kiểm tra thực địa, trong thời hạn 05 ngày làm việc, phòng Quản lý tài nguyên khoáng sản - Nước - Khí tượng thủy văn có trách nhiệm lập tờ trình trình Lãnh đạo Sở ký và trình hồ sơ vào Ủy ban nhân dân tỉnh xem xét, quyết định.
Đơn xin trả lại giấy phép chế biến khoáng sản (mẫu số 13)
Báo cáo kết quả chế biến khoáng sản kể từ ngày giấy phép có hiệu lực đến thời điểm trả lại giấy phép (mẫu số 25)
Số bộ hồ sơ: 3 bộ
Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai Văn bản qui định
Báo cáo kết quả chế biến khoáng sản kể từ ngày giấy phép có hiệu lực đến thời điểm trả lại giấy phép (mẫu số 25)
Tải về
Đơn xin trả lại giấy phép chế biến khoáng sản (mẫu số 13)
Tải về
TTHC bị sửa đổi, bổ sung - [0]
...
TTHC bị thay thế - [0]
...
TTHC bổ trợ - [0]
...
TTHC đang xem
Tiếp nhận, thẩm định hồ sơ xin cấp trả lại giấy phép chế biến khoáng sản - Hải Dương
Số hồ sơ:
T-HDU-115963-TT
Cơ quan hành chính:
Hải Dương
Lĩnh vực:
Khoáng sản, địa chất
Tình trạng:
Còn áp dụng

0
30