Những Thủ tục hành chính này THƯ VIỆN PHÁP LUẬT đã ngừng cập nhật từ ngày 11/06/2017, quý khách vui lòng cân nhắc trước khi sử dụng.

Hỗ trợ

Hỗ trợ Pháp Lý
Hỗ trợ Dịch Vụ
ĐT: (028) 3930 3279
DĐ: 0906 22 99 66
 

Tìm trong: Tất cả Tiêu đề Số hồ sơ
Cấp thực hiện: Lĩnh vực thực hiện:   
Kết quả phải: Có tất cả các từ trên Chính xác cụm từ trên
Cơ quan hành chính: Lĩnh vực thực hiện:

Số hồ sơ: T-HDU-116446-TT
Cơ quan hành chính: Hải Dương
Lĩnh vực thống kê: Đấu thầu
Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Ủy ban nhân dân tỉnh
Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được ủy quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có):
Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Sở Kế hoạch và Đầu tư
Cơ quan phối hợp (nếu có):
Cách thức thực hiện: Cá nhân, tổ chức nộp hồ sơ tại Phòng Thẩm định và Đầu tư (bộ phận 1 cửa) và nhận kết quả tại Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh
Thời hạn giải quyết: 10 ngày làm việc
Đối tượng thực hiện: Cá nhân và Tổ chức
Kết quả thực hiện:
Tình trạng áp dụng: Còn áp dụng
Trình tự thực hiện
Tên bước Mô tả bước
Bước 1: Nộp hồ sơ: Công dân hay tổ chức có nhu cầu xây dựng mang bộ hồ sơ nộp cho Phòng Thẩm định và Đầu tư
Bước 2: Tiếp nhận hồ sơ: Cán bộ Phòng Thẩm định và Đầu tư kiểm tra hồ sơ, nếu hồ sơ đầy đủ theo quy định sẽ tiếp nhận hồ sơ
Bước 3: Cán bộ Phòng Thẩm định và Đầu tư sẽ thẩm định hồ sơ mời thầu và trình sang Ủy ban nhân dân tỉnh xem xét, phê duyệt
Tờ trình
Hồ sơ mời thầu đã sửa đổi
Số bộ hồ sơ: 2 bộ
TTHC bị sửa đổi, bổ sung - [0]
...
TTHC bị thay thế - [0]
...
TTHC bổ trợ - [0]
...
TTHC đang xem
Sửa đổi Hồ sơ mời thầu - Hải Dương
Số hồ sơ:
T-HDU-116446-TT
Cơ quan hành chính:
Hải Dương
Lĩnh vực:
Đấu thầu
Tình trạng:
Còn áp dụng

0
38