Những Thủ tục hành chính này THƯ VIỆN PHÁP LUẬT đã ngừng cập nhật từ ngày 11/06/2017, quý khách vui lòng cân nhắc trước khi sử dụng.

Hỗ trợ

Hỗ trợ Pháp Lý
Hỗ trợ Dịch Vụ
ĐT: (028) 3930 3279
DĐ: 0906 22 99 66
 

Tìm trong: Tất cả Tiêu đề Số hồ sơ
Cấp thực hiện: Lĩnh vực thực hiện:   
Kết quả phải: Có tất cả các từ trên Chính xác cụm từ trên
Cơ quan hành chính: Lĩnh vực thực hiện:

Số hồ sơ: T-HDU-116508-TT
Cơ quan hành chính: Hải Dương
Lĩnh vực thống kê: Đầu tư
Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Ủy ban nhân dân tỉnh
Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được ủy quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có):
Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Sở Kế hoạch và Đầu tư
Cơ quan phối hợp (nếu có): Các Sở, ban, ngành và các đơn vị có liên quan đến Dự án
Cách thức thực hiện: Trụ sở cơ quan HC
Thời hạn giải quyết: 45 ngày
Đối tượng thực hiện: Cá nhân và Tổ chức
Kết quả thực hiện: Giấy đăng ký
Tình trạng áp dụng: Còn áp dụng
Trình tự thực hiện
Tên bước Mô tả bước
Bước 1: Nộp hồ sơ: Công dân hay tổ chức có nhu cầu xây dựng mang bộ hồ sơ nộp cho Phòng Thẩm định và Đầu tư
Bước 2: Tiếp nhận hồ sơ: Cán bộ Phòng Thẩm định và Đầu tư kiểm tra hồ sơ, nếu hồ sơ đầy đủ theo quy định sẽ tiếp nhận hồ sơ
Bước 3: Phòng Thẩm định và Đầu tư lập kế hoạch báo cáo Giám Đốc Sở đi khảo sát hiện trạng để làm cơ sở thẩm tra.
Sở Kế hoạch và Đầu tư là cơ quan đầu mối lấy ý kiến của các cơ quan liên quan về việc thẩm tra Dự án
Sở Kế hoạch và Đầu tư tổng hợp báo cáo Ủy ban nhân dân tỉnh cấp Giấy chứng nhận đầu tư, sau khi Ủy ban nhân dân tỉnh chấp thuận chủ trương cấp Giấy chứng nhận đầu tư Sở Kế hoạch và Đầu tư lập tờ trình đề nghị Ủy ban nhân dân tỉnh cấp Giấy chứng nhận đầu tư.
Bản đề nghị cấp Giấy chứng nhận đầu tư
Dự án đầu tư
Số bộ hồ sơ: 9 bộ
Văn bản công bố thủ tục
Không có
TTHC bị sửa đổi, bổ sung - [0]
...
TTHC bị thay thế - [0]
...
TTHC bổ trợ - [0]
...
TTHC đang xem
Thẩm tra cấp Giấy chứng nhận đầu tư đối với dự án đầu tư có quy mô từ 300 tỷ đồng trở lên và thuộc lĩnh vực đầu tư có điều kiện - Hải Dương
Số hồ sơ:
T-HDU-116508-TT
Cơ quan hành chính:
Hải Dương
Lĩnh vực:
Đầu tư
Tình trạng:
Còn áp dụng

0
26