Những Thủ tục hành chính này THƯ VIỆN PHÁP LUẬT đã ngừng cập nhật từ ngày 11/06/2017, quý khách vui lòng cân nhắc trước khi sử dụng.

Hỗ trợ

Hỗ trợ Pháp Lý
Hỗ trợ Dịch Vụ
ĐT: (028) 3930 3279
DĐ: 0906 22 99 66
 

Tìm trong: Tất cả Tiêu đề Số hồ sơ
Cấp thực hiện: Lĩnh vực thực hiện:   
Kết quả phải: Có tất cả các từ trên Chính xác cụm từ trên
Cơ quan hành chính: Lĩnh vực thực hiện:

Số hồ sơ: T-HDU-118928-TT
Cơ quan hành chính: Hải Dương
Lĩnh vực thống kê: Xây dựng
Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Ủy ban nhân dân tỉnh Hải Dương
Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được ủy quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có): Sở Xây dựng Hải Dương
Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Sở Xây dựng Hải Dương
Cơ quan phối hợp (nếu có):
Cách thức thực hiện: Thời hạn kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ theo quy định: 20 ngày làm việc
Thời hạn giải quyết:
Đối tượng thực hiện: Cá nhân và Tổ chức
Kết quả thực hiện: Giấy phép xây dựng tạm
Tình trạng áp dụng: Còn áp dụng
Trình tự thực hiện
Tên bước Mô tả bước
Bước 1: Chuẩn bị hồ sơ
Chủ đầu tư xin cấp phép xây dựng tạm chuẩn bị đầy đủ hồ sơ đến nộp tại bộ phận tiếp nhận hồ sơ thuộc Văn phòng Sở Xây dựng.
Bước 2: Tiếp nhận và xử lý hồ sơ
Sau khi cán bộ tiếp nhận kiểm tra thủ tục và tính pháp lý của hồ sơ:
+ Nếu đủ các điều kiện, cán bộ Văn phòng tiếp nhận và hẹn ngày trả hồ sơ với khách hàng bằng phiếu giao nhận;
+ Trường hợp hồ sơ thiếu hoặc không hợp lệ thì cán bộ Văn phòng hướng dẫn chủ đầu tư hoàn thiện lại hồ sơ.
Cán bộ tiếp nhận và chuyển hồ sơ (có phiếu giao nhận hồ sơ) cho phòng chuyên môn kiểm tra hồ sơ. Nếu hồ sơ cần phải họp liên ngành hoặc xin ý kiến các cơ quan có liên quan thì Phòng chuyên môn thông báo cho Chủ đầu tư chuẩn bị hồ sơ báo cáo (hoặc xin ý kiến) - thời gian này không tính vào thời gian thụ lý hồ sơ
Bước 3: Trả kết quả
- Sau khi có kết quả thụ lý hồ sơ (Giấy phép xây dựng tạm nếu hồ sơ đạt yêu cầu hoặc văn bản trả lời, yêu cầu chỉnh sửa, hoàn thiện hồ sơ nếu hồ sơ chưa đạt yêu cầu), Văn phòng Sở thông báo cho chủ đầu tư đến nhận.
- Chủ đầu tư có trách nhiệm nộp các khoản phí và lệ phí theo quy định trước khi nhận kết quả hồ sơ. Trường hợp người khác đến nhận hộ hồ sơ phải có giấy uỷ quyền của chủ đầu tư.
Thời gian tiếp nhận và trả hồ sơ: Theo giờ hành chính.
Điều kiện thực hiện
Nội dung Văn bản qui định
Giấy phép xây dựng tạm có thời hạn theo thời hạn thực hiện quy hoạch
Việc cấp phép xây dựng tạm chỉ áp dụng đối với những vùng đã có quy hoạch xây dựng được duyệt và công bố nhưng chưa thực hiện
Đơn xin cấp phép xây dựng tạm. Kèm theo cam kết tự phá dỡ công trình khi nhà nước thực hiện việc giải phóng mặt bằng, có xác nhận của chính quyền địa phương
Bản sao (công chứng) một trong những giấy tờ về quyền sử dụng đất theo quy định
Bản vẽ thiết kế thể hiện được vị trí mặt bằng, mặt cắt, mặt đứng chính, mặt bằng móng công trình; sơ đồ vị trí hoặc tuyến công trình; sơ đồ hệ thống và điểm đấu nối kỹ thuật cấp điện, cấp nước, thoát nước mưa, thoát nước thải
Các văn bản liên quan khác
Số bộ hồ sơ:
Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai Văn bản qui định
Đơn xin cấp giấy phép xây dựng tạm: Mẫu II – Phụ lục IV
Tải về
Tên phí Mức phí Văn bản qui định
Lệ phí 100.000đ/1 giấy phép
TTHC bị sửa đổi, bổ sung - [0]
...
TTHC bị thay thế - [0]
...
TTHC bổ trợ - [0]
...
TTHC đang xem
Cấp Giấy phép xây dựng tạm - Hải Dương
Số hồ sơ:
T-HDU-118928-TT
Cơ quan hành chính:
Hải Dương
Lĩnh vực:
Xây dựng
Tình trạng:
Còn áp dụng
TTHC sửa đổi, bổ sung - [0]
...
TTHC thay thế - [0]
...
TTHC gần nội dung - [1]

0
27