Những Thủ tục hành chính này THƯ VIỆN PHÁP LUẬT đã ngừng cập nhật từ ngày 11/06/2017, quý khách vui lòng cân nhắc trước khi sử dụng.

Hỗ trợ

Hỗ trợ Pháp Lý
Hỗ trợ Dịch Vụ
ĐT: (028) 3930 3279
DĐ: 0906 22 99 66
 

Tìm trong: Tất cả Tiêu đề Số hồ sơ
Cấp thực hiện: Lĩnh vực thực hiện:   
Kết quả phải: Có tất cả các từ trên Chính xác cụm từ trên
Cơ quan hành chính: Lĩnh vực thực hiện:

Số hồ sơ: T-HDU-118981-TT
Cơ quan hành chính: Hải Dương
Lĩnh vực thống kê: Đất đai – nhà ở - công sở
Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Ủy ban nhân dân tỉnh Hải Dương
Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được ủy quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có):
Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Sở Xây dựng Hải Dương
Cơ quan phối hợp (nếu có):
Cách thức thực hiện: Trụ sở cơ quan HC
Thời hạn giải quyết: Thời hạn kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ theo quy định: 15 ngày làm việc
Đối tượng thực hiện: Tổ chức
Kết quả thực hiện: Giấy chứng nhận
Tình trạng áp dụng: Còn áp dụng
Trình tự thực hiện
Tên bước Mô tả bước
Bước 1: Chuẩn bị hồ sơ
Chủ đầu tư xin cấp đổi Giấy chứng nhận quyền sở hữu nhà ở, công trình chuẩn bị đầy đủ hồ sơ đến nộp tại bộ phận tiếp nhận hồ sơ thuộc Văn phòng Sở Xây dựng.
Bước 2: Tiếp nhận và xử lý hồ sơ
Sau khi cán bộ tiếp nhận kiểm tra thủ tục và tính pháp lý của hồ sơ:
+ Nếu đủ các điều kiện, cán bộ Văn phòng tiếp nhận và hẹn ngày trả hồ sơ với khách hàng bằng phiếu giao nhận;
+ Trường hợp hồ sơ thiếu hoặc không hợp lệ thì cán bộ Văn phòng hướng dẫn chủ đầu tư hoàn thiện lại hồ sơ.
Bước 3: Trả kết quả
- Sau khi có kết quả thụ lý hồ sơ, Văn phòng Sở thông báo cho chủ đầu tư đến nhận.
- Chủ đầu tư có trách nhiệm nộp các khoản phí và lệ phí theo quy định trước khi nhận kết quả hồ sơ. Trường hợp người khác đến nhận hộ hồ sơ phải có giấy ủy quyền của chủ đầu tư.Thời gian tiếp nhận và trả hồ sơ: Theo giờ hành chính.
Điều kiện thực hiện
Nội dung Văn bản qui định
Áp dụng đối với tổ chức
Điều kiện cấp đổi Giấy chứng nhận: Việc cấp đổi giấy chứng nhận quyền sở hữu công trình được thực hiện trong trường hợp giấy chứng nhận đã được cấp theo quy định bị hư hỏng, rách nát hoặc giấy chứng nhận đã hết trang ghi những thay đổi
Đơn đề nghị đề nghị đổi lại giấy chứng nhận, trong đó nêu rõ lý do đề nghị cấp đổi
Giấy chứng nhận cũ đã được cấp
Số bộ hồ sơ: 1 bộ
Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai Văn bản qui định
Đơn đề nghị cấp đổi giấy chứng nhận quyền sở hữu công trình xây dựng Phụ lục 03
Tải về
Tên phí Mức phí Văn bản qui định
Lệ phí 50.000đ/giấy cấp lần đầu
TTHC bị sửa đổi, bổ sung - [0]
...
TTHC bị thay thế - [0]
...
TTHC bổ trợ - [0]
...
TTHC đang xem
Cấp đổi giấy chứng nhận quyền sở hữu nhà ở, công trình xây dựng đối với tổ chức - Hải Dương
Số hồ sơ:
T-HDU-118981-TT
Cơ quan hành chính:
Hải Dương
Lĩnh vực:
Đất đai – nhà ở - công sở
Tình trạng:
Còn áp dụng

1
29