Những Thủ tục hành chính này THƯ VIỆN PHÁP LUẬT đã ngừng cập nhật từ ngày 11/06/2017, quý khách vui lòng cân nhắc trước khi sử dụng.

Hỗ trợ

Hỗ trợ Pháp Lý
Hỗ trợ Dịch Vụ
ĐT: (028) 3930 3279
DĐ: 0906 22 99 66
 

Tìm trong: Tất cả Tiêu đề Số hồ sơ
Cấp thực hiện: Lĩnh vực thực hiện:   
Kết quả phải: Có tất cả các từ trên Chính xác cụm từ trên
Cơ quan hành chính: Lĩnh vực thực hiện:

Số hồ sơ: T-HDU-121388-TT
Cơ quan hành chính: Hải Dương
Lĩnh vực thống kê: Hộ tịch
Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Ủy ban nhân dân cấp xã
Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được ủy quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có):
Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Ủy ban nhân dân cấp xã
Cơ quan phối hợp (nếu có):
Cách thức thực hiện: Trụ sở cơ quan hành chính
Thời hạn giải quyết: 03 ngày làm việc
Đối tượng thực hiện: Cá nhân
Kết quả thực hiện: Giấy chứng nhận
Tình trạng áp dụng: Còn áp dụng
Trình tự thực hiện
Tên bước Mô tả bước
Bước 1: Công dân có yêu cầu nộp hồ sơ qua bộ phận một cửa (nếu có) Ủy ban nhân dân cấp xã
Bước 2: Sau khi nhận đủ giấy tờ hồ sơ hợp lệ, nếu biết rõ tình trạng hôn nhân của hai bên thì thực hịên việc đăng ký kết hôn ngay, nếu có tình tiết chưa rõ các bên có vi phạm quan hệ hôn nhân một vợ, một chồng hay không thì Ủy ban nhân dân xã yêu cầu họ làm giấy cam đoan và có xác nhận của ít nhất 2 người làm chứng về nội dung cam đoan đó. Người làm chứng phải chịu trách nhiệm trước pháp luật về tính chính xác của lời chứng.
- Khi đăng ký kết hôn, cán bộ Tư pháp hộ tịch ghi vào sổ đăng ký kết hôn và bản chính giấy chứng nhận kết hôn. Chủ tịch hoặc phó chủ tịch Ủy ban nhân dân xã ký và cấp cho mỗi bên một bản chính giấy chứng nhận kết hôn, bản sao cấp theo yêu cầu của đương sự.
Bước 3: Nhận kết quả tại (bộ phận một cửa) Ủy ban nhân dân cấp xã
Điều kiện thực hiện
Nội dung Văn bản qui định
Xuất trình:
- Chứng minh nhân dân.
- Sổ hộ khẩu.
Tờ khai đăng ký kết hôn (theo mẫu)
Số bộ hồ sơ: 1 bộ
Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai Văn bản qui định
Tờ khai đăng ký kết hôn: Mẫu STP/HT-2006-KH1
Tải về
TTHC bị sửa đổi, bổ sung - [0]
...
TTHC bị thay thế - [0]
...
TTHC bổ trợ - [0]
...
TTHC đang xem
Đăng ký kết hôn đối với trường hợp xác lập quan hệ vợ, chồng trước ngày 03/01/1987, mà chưa đăng ký kết hôn - Hải Dương
Số hồ sơ:
T-HDU-121388-TT
Cơ quan hành chính:
Hải Dương
Lĩnh vực:
Hộ tịch
Tình trạng:
Còn áp dụng

0
20