Những Thủ tục hành chính này THƯ VIỆN PHÁP LUẬT đã ngừng cập nhật từ ngày 11/06/2017, quý khách vui lòng cân nhắc trước khi sử dụng.

Hỗ trợ

Hỗ trợ Pháp Lý
Hỗ trợ Dịch Vụ
ĐT: (028) 3930 3279
DĐ: 0906 22 99 66
 

Tìm trong: Tất cả Tiêu đề Số hồ sơ
Cấp thực hiện: Lĩnh vực thực hiện:   
Kết quả phải: Có tất cả các từ trên Chính xác cụm từ trên
Cơ quan hành chính: Lĩnh vực thực hiện:

Số hồ sơ: T-HDU-122485-TT
Cơ quan hành chính: Hải Dương
Lĩnh vực thống kê: Đất đai – nhà ở - công sở
Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Sở Tài nguyên và Môi trường
Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được ủy quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có): Không
Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Sở Tài nguyên và Môi trường
Cơ quan phối hợp (nếu có): Không
Cách thức thực hiện: Trụ sở cơ quan HC
Thời hạn giải quyết: 17 ngày
Đối tượng thực hiện: Tổ chức
Kết quả thực hiện: Giấy chứng nhận
Tình trạng áp dụng: Còn áp dụng
Trình tự thực hiện
Tên bước Mô tả bước
Bước 1: Người sử dụng đất có nhu cầu đăng ký biến động về sử dụng đất nộp hồ sơ tại Văn phòng Đăng ký quyền sử dụng đất Sở Tài nguyên và Môi trường
Bước 2: Văn phòng Đăng ký quyền sử dụng đất có trách nhiệm thẩm tra hồ sơ, xác nhận vào đơn xin đăng ký biến động, chỉnh lý Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất trình Sở Tài nguyên và Môi trường ký duyệt
Bước 3: Trả kết quả
Điều kiện thực hiện
Nội dung Văn bản qui định
Có Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất
Đất không có tranh chấp
Quyền sử dụng đất không bị kê biên
Trong thời hạn sử dụng đất
Đơn xin đăng ký biến động về sử dụng đất
Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất hoặc 1 trong các loại Giấy tờ về quyền sử dụng đất theo khoản 1,2 và 5 điều 50 Luật Đất đai
Các giấy tờ pháp lý khác có liên quan đến việc đăng ký biến động về sử dụng đất
Số bộ hồ sơ: 1 bộ
Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai Văn bản qui định
Đơn xin đăng ký biến động về sử dụng đất theo (Mẫu số 14/ĐK)
Tải về
Tên phí Mức phí Văn bản qui định
Lệ phí đăng ký biến động 20.000 đồng/hồ sơ

0
23