Những Thủ tục hành chính này THƯ VIỆN PHÁP LUẬT đã ngừng cập nhật từ ngày 11/06/2017, quý khách vui lòng cân nhắc trước khi sử dụng.

Hỗ trợ

Hỗ trợ Pháp Lý
Hỗ trợ Dịch Vụ
ĐT: (028) 3930 3279
DĐ: 0906 22 99 66
 

Tìm trong: Tất cả Tiêu đề Số hồ sơ
Cấp thực hiện: Lĩnh vực thực hiện:   
Kết quả phải: Có tất cả các từ trên Chính xác cụm từ trên
Cơ quan hành chính: Lĩnh vực thực hiện:

Số hồ sơ: T-HDU-128918-TT
Cơ quan hành chính: Hải Dương
Lĩnh vực thống kê: Thủy sản
Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Chi cục Thủy sản
Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được ủy quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có):
Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Chi cục Thủy sản
Cơ quan phối hợp (nếu có):
Cách thức thực hiện: Trụ sở cơ quan HC
Thời hạn giải quyết: 07 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ
Đối tượng thực hiện: Cá nhân và Tổ chức
Kết quả thực hiện: Giấy phép
Tình trạng áp dụng: Còn áp dụng
Trình tự thực hiện
Tên bước Mô tả bước
Bước 1: Tổ chức, cá nhân nộp hồ sơ tại Văn phòng- Chi cục Thủy sản
Bước 2: Tiếp nhận hồ sơ;Tiến hành thẩm định kỹ thuật, trang thiết bị, đảm bảo an toàn người và tàu cá; Kiểm tra, xem xét, hồ sơ đủ điều kiện nếu thiếu yêu cầu tổ chức cá nhân bổ sung; Nếu đủ điều kiện sẽ tiến hành cấp giấy phép
Bước 3: Trả kết quả cho tổ chức, công dân tại Văn phòng- Chi cục Thủy sản
Điều kiện thực hiện
Nội dung Văn bản qui định
- Có Giấy chứng nhận đăng ký tàu cá;
- Có Giấy chứng nhận an toàn kỹ thuật của tàu cá, đối với loại tàu cá theo quy định của Bộ Thuỷ sản (nay là Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn);
- Có Sổ danh bạ thuyền viên, đối với loại tàu cá theo quy định của Bộ Thuỷ sản(nay là Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn);
- Thuyền trưởng, máy trưởng đối với loại tàu theo quy định của Bộ Thuỷ sản phải có bằng thuyền trưởng, máy trưởng(nay là Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn);
- Có nghề khai thác và ngư cụ phù hợp với quy định của Bộ thuỷ sản(nay là Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn).
Nghị định số 59/2005/NĐ-CP ngày 04/05/2005 của Chính phủ ban hành Quy định về điều kiện sản xuất, kinh doanh một số ngành nghề thuỷ sản
Đơn đề nghị cấp phép khai thác thủy sản có xác nhận của cơ quan quản lý
Hợp đồng khai thác thuỷ sản (bản sao)
Giấy chứng nhận đăng ký tàu cá (bản sao
Giấy chứng nhận an toàn kỹ thuật tàu cá (bản sao
Danh sách thuyền viên, các bằng, chứng chỉ (bản sao)
Số bộ hồ sơ: 2 bộ
Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai Văn bản qui định
Đơn xin cấp phép khai thác thuỷ sản (Phụ lục 8)
Tải về
Tên phí Mức phí Văn bản qui định
Lệ phí cấp giấy chứng nhận khai thác thuỷ sản 30.000 đồng
TTHC bị sửa đổi, bổ sung - [0]
...
TTHC bị thay thế - [0]
...
TTHC bổ trợ - [0]
...
TTHC đang xem
Thủ tục Cấp giấy phép khai thác thủy sản -Hải Dương
Số hồ sơ:
T-HDU-128918-TT
Cơ quan hành chính:
Hải Dương
Lĩnh vực:
Thủy sản
Tình trạng:
Còn áp dụng

0
22