Những Thủ tục hành chính này THƯ VIỆN PHÁP LUẬT đã ngừng cập nhật từ ngày 11/06/2017, quý khách vui lòng cân nhắc trước khi sử dụng.

Hỗ trợ

Hỗ trợ Pháp Lý
Hỗ trợ Dịch Vụ
ĐT: (028) 3930 3279
DĐ: 0906 22 99 66
 

Tìm trong: Tất cả Tiêu đề Số hồ sơ
Cấp thực hiện: Lĩnh vực thực hiện:   
Kết quả phải: Có tất cả các từ trên Chính xác cụm từ trên
Cơ quan hành chính: Lĩnh vực thực hiện:

Số hồ sơ: T-HDU-129479-TT
Cơ quan hành chính: Hải Dương
Lĩnh vực thống kê: Lâm nghiệp
Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Chi cục Kiểm lâm
Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được ủy quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có):
Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Chi cục Kiểm lâm
Cơ quan phối hợp (nếu có):
Cách thức thực hiện: Trụ sở cơ quan HC
Thời hạn giải quyết: 10 ngày kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ
Đối tượng thực hiện: Cá nhân và Tổ chức
Kết quả thực hiện: Giấy phép
Tình trạng áp dụng: Còn áp dụng
Trình tự thực hiện
Tên bước Mô tả bước
Bước 1: Tổ chức, cá nhân làm đơn đề nghị cấp giấy phép vận chuyển đặc biệt di chuyển gấu đã gắn chíp điện tử và nộp tại tại phòng Thanh tra pháp chế- Chi cục Kiểm lâm
Bước 2: Hồ sơ được chuyển tới bộ phận chuyên môn giải quyết và xử lý hồ sơ. Phòng chuyên môn, nghiệp vụ có trách nhiệm kết hợp với hạt Kiểm lâm sở tại thẩm tra hồ sơ và trình lãnh cấp giấy phép
Bước 3: Tổ chức, cá nhân nhận kết quả tại phòng chuyên môn, nghiệp vụ - Chi cục Kiểm lâm
Điều kiện thực hiện
Nội dung Văn bản qui định
- Chỉ được phép vận chuyển các cá thể gấu được quy định tại Khoản 1, Điều 7 của Điều 3, 4, 5 và 6 của Quy chế Quản lý nuôi gấu được ban hành kèm theo Quyết định số 95/2008/QĐ-BNN ngày 29/9/2008;
- Đối với các cá thể gấu đã được lập hồ sơ và gắn chíp điện tử thì trước khi vận chuyển phải được Chi cục Kiểm lâm kiểm tra chíp điện tử để xác định mã số chíp tại nơi đi;
- Nơi tiếp nhận gấu là các trại nuôi đã được cấp giấy chứng nhận trại nuôi hoặc các cơ sở cứu hộ theo quy định hiện hành của Nhà nước;
- Đảm bảo các điều kiện về an toàn và sức khỏe của gấu trong quá trình vận chuyển.
Đơn đề nghị cấp giấy phép di chuyển gấu (theo mẫu)
Biên bản kiểm tra số hiệu chíp điện tử của cơ quan Kiểm lâm sở tại
Biên bản kiểm tra điều kiện nuôi gấu ở nơi chuyển đến và giấy phép tiếp nhận Gấu của cơ quan Kiểm lâm nơi chuyển Gấu đến
Số bộ hồ sơ: 2 bộ
Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai Văn bản qui định
Đơn đề nghị cấp giấy phép di chuyển gấu (Phụ lục VI)
Tải về
TTHC liên quan nội dung
Không có
TTHC liên quan hiệu lực
Không có
TTHC bị sửa đổi, bổ sung - [0]
...
TTHC bị thay thế - [0]
...
TTHC bổ trợ - [0]
...
TTHC đang xem
Thủ tục Cấp Giấy phép vận chuyển Gấu đã gắn chíp điện tử - Hải Dương
Số hồ sơ:
T-HDU-129479-TT
Cơ quan hành chính:
Hải Dương
Lĩnh vực:
Lâm nghiệp
Tình trạng:
Còn áp dụng
TTHC sửa đổi, bổ sung - [0]
...
TTHC thay thế - [0]
...
TTHC gần nội dung - [0]
...

0
82