Những Thủ tục hành chính này THƯ VIỆN PHÁP LUẬT đã ngừng cập nhật từ ngày 11/06/2017, quý khách vui lòng cân nhắc trước khi sử dụng.

Hỗ trợ

Hỗ trợ Pháp Lý
Hỗ trợ Dịch Vụ
ĐT: (028) 3930 3279
DĐ: 0906 22 99 66
 

Tìm trong: Tất cả Tiêu đề Số hồ sơ
Cấp thực hiện: Lĩnh vực thực hiện:   
Kết quả phải: Có tất cả các từ trên Chính xác cụm từ trên
Cơ quan hành chính: Lĩnh vực thực hiện:

Số hồ sơ: T-HDU-130534-TT
Cơ quan hành chính: Hải Dương
Lĩnh vực thống kê: Chế độ - chính sách
Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Ủy ban nhân dân huyện, thành phố
Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được ủy quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có):
Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Phòng Lao động – Thương binh và Xã hội
Cơ quan phối hợp (nếu có):
Cách thức thực hiện: Trực tiếp tại trụ sở cơ quan hành chính nhà nước hoặc thông qua hệ thống Bưu cục
Thời hạn giải quyết: Không xác định
Đối tượng thực hiện: Cá nhân
Kết quả thực hiện: Giấy báo tử đề nghị công nhận liệt sỹ
Tình trạng áp dụng: Còn áp dụng
Trình tự thực hiện
Tên bước Mô tả bước
Bước 1: Chuẩn bị hồ sơ
Người có yêu cầu chuẩn bị đầy đủ hồ sơ theo quy định.
Ủy ban nhân dân xã, phường, thị trấn nộp hồ sơ công dân lên phòng Lao động Thương binh và Xã hội.
Bước 2: Tiếp nhận, xử lý hồ sơ
Công chức tiếp nhận hồ sơ kiểm tra tính hợp lệ của hồ sơ. Nếu hồ sơ chưa đầy đủ, đúng qui định, công chức hướng dẫn để bổ sung, làm lại hồ sơ theo qui định. Nếu hồ sơ đầy đủ, đúng qui định, công chức nhận hồ sơ và viết giấy hẹn trả kết quả.
Bước 3: Trả kết quả
Nhận kết quả tại Phòng Lao động, Thương binh và Xã hội.
Điều kiện thực hiện
Nội dung Văn bản qui định
Trường hợp hy sinh quy định tại khoản 2, khoản 5 Điều 3 của Nghị định số 54/2006/NĐ-CP ngày 26 tháng 5 năm 2006 phải có Giấy xác nhận được giao đi làm nhiệm vụ quốc tế hoặc làm nhiệm vụ quy tập hài cốt liệt sĩ do Thủ trưởng cơ quan, đơn vị có thẩm quyền giao nhiệm vụ cấp
Trường hợp hy sinh quy định tại khoản 3, khoản 4 Điều 3 của Nghị định phải có Biên bản xảy ra sự việc do cơ quan quản lý người hy sinh hoặc Uỷ ban nhân dân cấp xã nơi xảy ra sự việc lập. Trường hợp dũng cảm đấu tranh chống tội phạm thì kèm theo bản án hoặc kết luận của cơ quan điều tra (nếu án không xử)
Trường hợp hy sinh quy định tại khoản 5 Điều 3 của Nghị định phải có Giấy xác nhận hoạt động tại địa bàn có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn do Thủ trưởng đơn vị quản lý trực tiếp người hy sinh cấp
Trường hợp hy sinh quy định tại khoản 6 Điều 3 của Nghị định phải có Giấy xác nhận chết do vết thương tái phát của cơ sở y tế kèm theo hồ sơ thương binh, người hưởng chính sách như thương binh (gọi chung là thương binh) có tỷ lệ suy giảm khả năng lao động từ 81% trở lên (không áp dụng đối với thương binh B).
Đối với thương binh có tỷ lệ suy giảm khả năng lao động từ 21% đến 80% phải có Bệnh án điều trị và biên bản kiểm thảo tử vong do vết thương tái phát của Giám đốc bệnh viện cấp tỉnh trở lên kèm theo hồ sơ thương binh (không áp dụng đối với thương binh B).
Đối với thương binh có tỷ lệ suy giảm khả năng lao động từ 21% đến 80% phải có Bệnh án điều trị và biên bản kiểm thảo tử vong do vết thương tái phát của Giám đốc bệnh viện cấp tỉnh trở lên kèm theo hồ sơ thương binh (không áp dụng đối với thương binh B).
Việc cấp giấy báo tử phải thuộc thẩm quyền của chủ tịch Thương binh và Xã hội cấp huyện
Căn cứ cấp giấy báo tử phải có một trong các giấy tờ:
Đối với thương binh và người hưởng chính sách như thương binh chết do vết thương cũ tái phát của cơ sở y tế (đối với thương binh 81% trở lên).
Đối với thương binh có tỷ lệ suy giảm khả năng lao động từ 21% đến 80% phải có bệnh án điều trị và biên bản kiểm thảo tử vong do vết thương tái phát của Giám đốc bệnh viện Đa khoa tỉnh trở lên. Không áp dụng với thương binh loại B.
Trường hợp người hy sinh thuộc cơ quan huyện, thành phố kể cả doanh nghiệp đóng trên địa bàn do chủ tịch Thương binh và Xã hội cấp huyện Cấp giấy báo tử
Biên bản xảy ra sự việc do cơ quan quản lý người hy sinh hoặc Thương binh và Xã hội cấp xã nơi xảy ra sự việc lập.
Trường hợp dũng cảm đấu tranh chống tội phạm thì kèm theo bản án hoặc kết luận của cơ quan điều tra (nếu án không xử)
Giấy báo tử đề nghị công nhận liệt sĩ (do Thủ trưởng cơ quan, đơn vị có thẩm quyền ký)
Hộ khẩu
Giấy chứng nhận gia đình liệt sĩ/Giấy chứng nhận thân nhân Liệt sĩ (nếu có)
Số bộ hồ sơ: 4 bộ
TTHC bị sửa đổi, bổ sung - [0]
...
TTHC bị thay thế - [0]
...
TTHC bổ trợ - [0]
...
TTHC đang xem
Cấp Giấy báo tử để đề nghị xét công nhận Liệt sĩ - Hải Dương
Số hồ sơ:
T-HDU-130534-TT
Cơ quan hành chính:
Hải Dương
Lĩnh vực:
Chế độ - chính sách
Tình trạng:
Còn áp dụng
TTHC sửa đổi, bổ sung - [0]
...
TTHC thay thế - [0]
...
TTHC gần nội dung - [2]

0
33