Những Thủ tục hành chính này THƯ VIỆN PHÁP LUẬT đã ngừng cập nhật từ ngày 11/06/2017, quý khách vui lòng cân nhắc trước khi sử dụng.

Hỗ trợ

Hỗ trợ Pháp Lý
Hỗ trợ Dịch Vụ
ĐT: (028) 3930 3279
DĐ: 0906 22 99 66
 

Tìm trong: Tất cả Tiêu đề Số hồ sơ
Cấp thực hiện: Lĩnh vực thực hiện:   
Kết quả phải: Có tất cả các từ trên Chính xác cụm từ trên
Cơ quan hành chính: Lĩnh vực thực hiện:

Số hồ sơ: T-HDU-136061-TT
Cơ quan hành chính: Hải Dương
Lĩnh vực thống kê: Thương nhân nước ngoài
Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Ban quản lý các khu công nghiệp
Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được ủy quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có): Không
Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Ban quản lý các khu công nghiệp
Cơ quan phối hợp (nếu có): Không
Cách thức thực hiện: Trực tiếp tại bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của Ban quản lý các khu công nghiệp
Thời hạn giải quyết: Sau 15 ngày làm việc, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ
Đối tượng thực hiện: Tổ chức
Kết quả thực hiện: Giấy phép
Tình trạng áp dụng: Còn áp dụng
Trình tự thực hiện
Tên bước Mô tả bước
Bước 1: Thương nhân nước ngoài nộp hồ sơ đề nghị cấp giấy phép thành lập Văn phòng đại diện theo mẫu tại bộ phận một cửa
Bước 2: Bộ phận tiếp nhận kiểm tra hồ sơ, nếu hồ sơ hợp lệ theo yêu cầu thì tiếp nhận, vào sổ theo dõi, viết phiếu tiếp nhận hồ sơ. Cán bộ chuyên môn kiểm tra, thẩm định và trình lãnh đạo phê duyệt
Bước 3: Nộp lệ phí (nếu có) và nhận kết quả tại bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của Ban quản lý các khu công nghiệp
Điều kiện thực hiện
Nội dung Văn bản qui định
Giấy tờ của nhà đầu tư nước ngoài phải được hợp pháp hoá lãnh sự, công chứng bản dịch (Quyết định thành lập hoặc đăng ký kinh doanh, hộ chiếu…)
Đơn đề nghị cấp phép thành lập Văn phòng đại diện do đại diện có thẩm quyền của thương nhân nước ngoài ký (theo mẫu MĐ-1 Ban hành kèm theo Thông tư số 11/2006/TT-BTM ngày 28 tháng 9 năm 2006 của Bộ Thương mại)
Bản sao Giấy đăng ký kinh doanh hoặc giấy tờ có giá trị tương đương của thương nhân nước ngoài được cơ quan có thẩm quyền nơi thương nhân nước ngoài thành lập xác nhận (thời hạn phải còn ít nhất 1 năm)
Báo cáo tài chính có kiểm toán hoặc tài liệu khác có giá trị tương đương chứng minh được sự tồn tại và hoạt động thực sự của thương nhân nước ngoài trong năm tài chính gần nhất
Bản sao điều lệ hoạt động của thương nhân đối với thương nhân nước ngoài là các tổ chức kinh tế
Số bộ hồ sơ: 1 bộ
Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai Văn bản qui định
Theo mẫu MĐ-1 Ban hành kèm theo Thông tư số 11/2006/TT-BTM ngày 28 tháng 9 năm 2006 của Bộ Thương mại)
Tải về
TTHC bị sửa đổi, bổ sung - [0]
...
TTHC bị thay thế - [0]
...
TTHC bổ trợ - [0]
...
TTHC đang xem
Cấp Giấy phép thành lập Văn phòng đại diện của thương nhân nước ngoài tại Khu công nghiệp - Hải Dương
Số hồ sơ:
T-HDU-136061-TT
Cơ quan hành chính:
Hải Dương
Lĩnh vực:
Thương nhân nước ngoài
Tình trạng:
Còn áp dụng
TTHC sửa đổi, bổ sung - [0]
...
TTHC thay thế - [0]
...
TTHC gần nội dung - [6]
Cấp lại Giấy phép thành lập văn phòng đại diện của thương nhân nước ngoài tại khu công nghiệp (Trường hợp Giấy phép thành lập văn phòng đại diện bị mất, bị rách hoặc bị tiêu hủy) - Hải Dương
Cấp lại Giấy phép thành lập văn phòng đại diện của thương nhân nước ngoài tại khu công nghiệp (Trường hợp thay đổi tên gọi hoặc thay đổi nơi đăng ký thành lập của thương nhân nước ngoài từ một nước sang một nước khác hoặc thay đổi hoạt động của thương nhân nước ngoài) - Hải Dương
Cấp lại Giấy phép thành lập văn phòng đại diện của thương nhân nước ngoài tại khu công nghiệp (Trường hợp thay đổi địa điểm đặt trụ sở của Văn phòng đại diện từ một tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương đến một tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương khác) - Hải Dương
Gia hạn Giấy phép thành lập văn phòng đại diện của thương nhân nước ngoài tại khu công nghiệp - Hải Dương
Sửa đổi, bổ sung Giấy phép thành lập văn phòng đại diện của thương nhân nước ngoài tại khu công nghiệp - Hải Dương
Cấp Giấy phép thành lập Văn phòng đại diện của thương nhân nước ngoài đặt trụ sở Văn phòng đại diện tại các Khu công nghiệp, Khu kinh tế, Khu kinh tế cửa khẩu - Quảng Ninh

0
24