Những Thủ tục hành chính này THƯ VIỆN PHÁP LUẬT đã ngừng cập nhật từ ngày 11/06/2017, quý khách vui lòng cân nhắc trước khi sử dụng.

Hỗ trợ

Hỗ trợ Pháp Lý
Hỗ trợ Dịch Vụ
ĐT: (028) 3930 3279
DĐ: 0906 22 99 66
 

Tìm trong: Tất cả Tiêu đề Số hồ sơ
Cấp thực hiện: Lĩnh vực thực hiện:   
Kết quả phải: Có tất cả các từ trên Chính xác cụm từ trên
Cơ quan hành chính: Lĩnh vực thực hiện:

Số hồ sơ: T-HDU-139186-TT
Cơ quan hành chính: Hải Dương
Lĩnh vực thống kê: Dạy nghề
Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Ủy ban Nhân dân tỉnh Hải Dương
Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được ủy quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có): Không
Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Sở Lao động Thương binh và Xã hội
Cơ quan phối hợp (nếu có): Không
Cách thức thực hiện: Trụ sở cơ quan hành chính
Thời hạn giải quyết: 20 ngày làm việc
Đối tượng thực hiện: Tổ chức
Kết quả thực hiện: Quyết định hành chính
Tình trạng áp dụng: Còn áp dụng
Trình tự thực hiện
Tên bước Mô tả bước
Bước 1: Tổ chức nộp hồ sơ tại bộ phận một cửa
Bước 2: Bộ phận “một cửa” vào sổ và chuyển Phòng Dạy nghề thẩm định hồ sơ, trong thời gian 20 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ, phòng Dạy nghề thẩm định nếu hồ sơ đạt yêu cầu, Phòng Dạy nghề báo cáo Lãnh đạo Sở ký ban hành văn bản trình Ủy ban Nhân dân tỉnh
Bước 3: Phòng Dạy nghề trả kết quả tới bộ phận một cửa. Đến hạn, bộ phận một cửa trả kết quả cho cơ quan, tổ chức, cá nhân
Văn bản đề nghị chia, tách trường của đơn vị thuộc Ủy ban nhân dân cấp tỉnh đối với trường trung cấp nghề công lập; Đơn đề nghị của tổ chức xã hội, tổ chức xã hội - nghề nghiệp, tổ chức kinh tế, cá nhân đối với trường trung cấp nghề tư thục
Đề án chia, tách trường trung cấp nghề
Số bộ hồ sơ: 1 bộ
TTHC liên quan nội dung
Không có
TTHC liên quan hiệu lực
Không có
TTHC bị sửa đổi, bổ sung - [0]
...
TTHC bị thay thế - [0]
...
TTHC bổ trợ - [0]
...
TTHC đang xem
Chia, tách trường trung cấp nghề - Hải Dương
Số hồ sơ:
T-HDU-139186-TT
Cơ quan hành chính:
Hải Dương
Lĩnh vực:
Dạy nghề
Tình trạng:
Còn áp dụng
TTHC sửa đổi, bổ sung - [0]
...
TTHC thay thế - [0]
...
TTHC gần nội dung - [0]
...

0
36