Những Thủ tục hành chính này THƯ VIỆN PHÁP LUẬT đã ngừng cập nhật từ ngày 11/06/2017, quý khách vui lòng cân nhắc trước khi sử dụng.

Hỗ trợ

Hỗ trợ Pháp Lý
Hỗ trợ Dịch Vụ
ĐT: (028) 3930 3279
DĐ: 0906 22 99 66
 

Tìm trong: Tất cả Tiêu đề Số hồ sơ
Cấp thực hiện: Lĩnh vực thực hiện:   
Kết quả phải: Có tất cả các từ trên Chính xác cụm từ trên
Cơ quan hành chính: Lĩnh vực thực hiện:

Số hồ sơ: T-HDU-139189-TT
Cơ quan hành chính: Hải Dương
Lĩnh vực thống kê: Dạy nghề
Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Ủy ban Nhân dân tỉnh Hải Dương
Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được ủy quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có): Không
Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Sở Lao động Thương binh và Xã hội
Cơ quan phối hợp (nếu có): Không
Cách thức thực hiện: Trụ sở cơ quan hành chính
Thời hạn giải quyết: 20 ngày làm việc
Đối tượng thực hiện: Tổ chức
Kết quả thực hiện: Quyết định hành chính
Tình trạng áp dụng: Còn áp dụng
Trình tự thực hiện
Tên bước Mô tả bước
Bước 1: Tổ chức nộp hồ sơ tại bộ phận một cửa
Bước 2: Bộ phận “một cửa” vào sổ và chuyển Phòng Dạy nghề thẩm định hồ sơ, trong thời gian 20 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ, phòng Dạy nghề mời Hội đồng thẩm định cấp tỉnh thẩm định. Khi có kết quả thẩm định của Hội đồng thẩm định (hồ sơ đạt yêu cầu), Phòng Dạy nghề báo cáo Lãnh đạo Sở ký ban hành văn bản trình Uỷ ban Nhân dân tỉnh
Bước 3: Phòng Dạy nghề trả kết quả tới bộ phận một cửa. Đến hạn, bộ phận một cửa trả kết quả cho cơ quan, tổ chức, cá nhân
Văn bản đề nghị thành lập trung tâm của đơn vị thuộc Bộ, cơ quan trung ương của Tổ chức chính trị - xã hội, Ủy ban nhân dân cấp tỉnh đối với trung tâm dạy nghề công lập ; Đơn đề nghị của tổ chức xã hội, tổ chức xã hội - nghề nghiệp, tổ chức kinh tế, cá nhân đối với trung tâm dạy nghề nghề tư thục.
Đề án thành lập trung tâm dạy nghề .
Dự kiến số lượng giáo viên đảm bảo đáp ứng quy mô, trình độ đào tạo của trung tâm.
Sơ yếu lý lịch của người dự kiến làm giám đốc, vận dụng theo mẫu 2C-BNV/2008 ban hành kèm theo Quyết định số 02/2008/QĐ-BNV ngày 06/10/2008 của Bộ Nội vụ về việc ban hành mẫu biểu quản lý cán bộ, công chức.
Dự thảo Quy chế tổ chức và hoạt động của trung tâm.
Văn bản xác nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà hoặc văn bản thỏa thuận của cơ quan có thẩm quyền về cấp, cho thuê hoặc quyền sử dụng đất để xây dựng trung tâm hoặc hợp đồng thuê nhà, xưởng, đất đai (tối thiểu là 5 năm).
Đối với trung tâm dạy nghề tư thục, hồ sơ cần bổ sung:
Văn bản xác nhận của ngân hàng hoặc tổ chức tín dụng về khả năng tài chính của tổ chức, cá nhân đề nghị thành lập trung tâm dạy nghề đảm bảo đầu tư và hoạt động của trung tâm;
Đối với trung tâm dạy nghề tư thục có từ 2 thành viên góp vốn trở lên, hồ sơ còn cần phải bổ sung:
a) Biên bản cử người đại diện đứng tên thành lập trung tâm;
b) Danh sách các cổ đông cam kết góp vốn thành lập trung tâm;
c) Danh sách các thành viên Ban sáng lập thành lập trung tâm.
Số bộ hồ sơ: 7 bộ
TTHC bị sửa đổi, bổ sung - [0]
...
TTHC bị thay thế - [0]
...
TTHC bổ trợ - [0]
...
TTHC đang xem
Sáp nhập trung tâm dạy nghề - Hải Dương
Số hồ sơ:
T-HDU-139189-TT
Cơ quan hành chính:
Hải Dương
Lĩnh vực:
Dạy nghề
Tình trạng:
Còn áp dụng
TTHC sửa đổi, bổ sung - [0]
...
TTHC thay thế - [0]
...
TTHC gần nội dung - [1]

0
31