Những Thủ tục hành chính này THƯ VIỆN PHÁP LUẬT đã ngừng cập nhật từ ngày 11/06/2017, quý khách vui lòng cân nhắc trước khi sử dụng.

Hỗ trợ

Hỗ trợ Pháp Lý
Hỗ trợ Dịch Vụ
ĐT: (028) 3930 3279
DĐ: 0906 22 99 66
 

Tìm trong: Tất cả Tiêu đề Số hồ sơ
Cấp thực hiện: Lĩnh vực thực hiện:   
Kết quả phải: Có tất cả các từ trên Chính xác cụm từ trên
Cơ quan hành chính: Lĩnh vực thực hiện:

Số hồ sơ: T-HGI-036349-TT
Cơ quan hành chính: Hà Giang
Lĩnh vực thống kê: Xây dựng
Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Ủy ban nhân dân cấp huyện
Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được ủy quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có):
Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Phòng Công thương, phòng Quản lý đô thị (đối với Ủy ban nhân dân thị xã)
Cơ quan phối hợp (nếu có): Phòng Tài nguyên-Môi trường, Ủy ban nhân dân cấp xã
Cách thức thực hiện: Trụ sở cơ quan HC
Thời hạn giải quyết: Khi đã nhận đầy đủ hồ sơ hợp lệ. Thời hạn giải quyết không quá 20 ngày
Đối tượng thực hiện: Cá nhân và Tổ chức
Kết quả thực hiện: Giấy phép
Tình trạng áp dụng: Còn áp dụng
Trình tự thực hiện
Tên bước Mô tả bước
Bước 1: * Đối với người dân:
- Đơn xin gia hạn cấp giấy phép xây dựng.
- Bản cam kết xây dựng.
- Bản sao giấy chứng nhận quyền sử dụng đất có chứng thực.
* Đối với phòng Công thương, phòng Quản lý đô thị (đối với Ủy ban nhân dân thị xã)
- Tiếp nhận đơn xin ra hạn cấp giấy phép xây dựng.
- Xem xét và trả kết quả.
Đơn xin cấp giấy phép xây dựng
Cam kết xây dựng
Bản sao giấy tờ về quyền sử dụng đất có chứng thực
Mặt bằng công trình trên lô đất tỷ lệ 1/200- 1/500
Mặt bằng công trình các tầng I, II, III
Mặt bằng móng
Mặt đứng
Mặt cắt chủ yếu của công trình
Sơ đồ hệ thống thoát nước mưa
Bản dự toán tiền vật liệu + nhân công
Số bộ hồ sơ: 3 bộ
Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai Văn bản qui định
Đơn xin cấp giấy phép xây dựng
Tên phí Mức phí Văn bản qui định
Lệ phí cấp giấy phép xây dựng 10.000 (mươi nghìn) đồng
TTHC bị sửa đổi, bổ sung - [0]
...
TTHC bị thay thế - [0]
...
TTHC bổ trợ - [0]
...
TTHC đang xem
Gia hạn cấp giấy phép xây dựng - Hà Giang
Số hồ sơ:
T-HGI-036349-TT
Cơ quan hành chính:
Hà Giang
Lĩnh vực:
Xây dựng
Tình trạng:
Còn áp dụng

0
63