Những Thủ tục hành chính này THƯ VIỆN PHÁP LUẬT đã ngừng cập nhật từ ngày 11/06/2017, quý khách vui lòng cân nhắc trước khi sử dụng.

Hỗ trợ

Hỗ trợ Pháp Lý
Hỗ trợ Dịch Vụ
ĐT: (028) 3930 3279
DĐ: 0906 22 99 66
 

Tìm trong: Tất cả Tiêu đề Số hồ sơ
Cấp thực hiện: Lĩnh vực thực hiện:   
Kết quả phải: Có tất cả các từ trên Chính xác cụm từ trên
Cơ quan hành chính: Lĩnh vực thực hiện:

Số hồ sơ: T-HGI-050408-TT
Cơ quan hành chính: Hà Giang
Lĩnh vực thống kê: Hộ tịch
Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Ủy ban nhân dân cấp xã
Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được ủy quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có):
Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Ủy ban nhân dân cấp xã
Cơ quan phối hợp (nếu có):
Cách thức thực hiện: Trụ sở cơ quan hành chính
Thời hạn giải quyết: Trong thời hạn 5 ngày làm việc. Trường hợp cần phải xác minh, thì thời hạn nói trên kéo dài thêm không quá 5 ngày làm việc
Đối tượng thực hiện: Cá nhân
Kết quả thực hiện: Giấy chứng nhận
Tình trạng áp dụng: Còn áp dụng
Trình tự thực hiện
Tên bước Mô tả bước
Đối với cá nhân: Nộp tờ khai đăng ký lại việc kết hôn (theo mẫu quy định). Khi đăng ký lại việc kết hôn hai bên nam, nữ phải có mặt. Trường hợp đăng ký lại tại Ủy ban nhân dân cấp xã không phải nơi đăng ký kết hôn trước đây thì tờ khai phải có xác nhận của Ủy ban nhân dân cấp xã nơi đã đăng ký về việc đã đăng ký kết hôn trước đây (nếu không xuất trình được bản sao được cấp hợp lệ trước đây) hoặc xác nhận về việc sổ đăng ký hộ tịch của năm đó không còn lưu trữ
Đối với Ủy ban nhân dân cấp xã: Tiếp nhận hồ sơ, ghi nội dung vào sổ và Giấy đăng ký kết hôn,trả kết quả cho công dân
Tờ khai đăng ký lại việc kết hôn (theo mẫu quy định)
Trong trường hợp đăng ký lại tại Ủy ban nhân dân cấp xã không phải nơi đăng ký kết hôn trước đây thì tờ khai phải có xác nhận của Ủy ban nhân dân cấp xã nơi đã đăng ký hộ tịch về việc đã đăng ký, trừ trường hợp đương sự xuất trình được bản sao giấy tờ hộ tịch đã cấp hợp lệ trước đây
Bản sao có chứng thực sổ hộ khẩu hoặc chứng nhận nhân khẩu tập thể hoặc giấy chứng nhận tạm trú có thời hạn
Số bộ hồ sơ: 1 bộ
Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai Văn bản qui định
Tờ khai đăng ký lại việc kết hôn (Mẫu STP/HT-2006-KH.2)
Tải về
Tên phí Mức phí Văn bản qui định
20.000 đồng
TTHC bị sửa đổi, bổ sung - [0]
...
TTHC bị thay thế - [0]
...
TTHC bổ trợ - [0]
...
TTHC đang xem
Đăng ký lại việc kết hôn - Hà Giang
Số hồ sơ:
T-HGI-050408-TT
Cơ quan hành chính:
Hà Giang
Lĩnh vực:
Hộ tịch
Tình trạng:
Còn áp dụng

0
29