Những Thủ tục hành chính này THƯ VIỆN PHÁP LUẬT đã ngừng cập nhật từ ngày 11/06/2017, quý khách vui lòng cân nhắc trước khi sử dụng.

Hỗ trợ

Hỗ trợ Pháp Lý
Hỗ trợ Dịch Vụ
ĐT: (028) 3930 3279
DĐ: 0906 22 99 66
 

Tìm trong: Tất cả Tiêu đề Số hồ sơ
Cấp thực hiện: Lĩnh vực thực hiện:   
Kết quả phải: Có tất cả các từ trên Chính xác cụm từ trên
Cơ quan hành chính: Lĩnh vực thực hiện:

Số hồ sơ: T-HGI-054275-TT
Cơ quan hành chính: Hà Giang
Lĩnh vực thống kê: Đầu tư
Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Ủy ban nhân dân cấp tỉnh
Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được ủy quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có):
Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Ban quản lý Dự án đầu tư xây dựng huyện
Cơ quan phối hợp (nếu có): Sở Xây dựng, Sở Tài chính, Sở Nông nghiệp, Sở Giao thông
Cách thức thực hiện: Trực tiếp tại Ban quản lý Dự án đầu tư xây dựng huyện
Thời hạn giải quyết: 15 ngày
Đối tượng thực hiện: Tổ chức
Kết quả thực hiện: Giấy xác nhận Tờ trình xin đầu tư xây dựng
Tình trạng áp dụng: Còn áp dụng
Trình tự thực hiện
Tên bước Mô tả bước
Bước 1: * Đối với tổ chức:
- Nộp hồ sơ trực tiếp tại Ban quản lý Dự án đầu tư xây dựng huyện.
* Đối với Ban quản lý Dự án đầu tư xây dựng:
- Lập tờ trình phê duyệt kế hoạch đầu tư xây dựng.
- Phê duyệt kế hoạch đầu tư xây dựng.
Tờ trình xin đầu tư xây dựng
Quyết định chỉ thầu đơn vị khảo sát bước lập dự án
Hợp đồng khảo sát lập dự án
Số bộ hồ sơ: 7 bộ
TTHC liên quan nội dung
Không có
TTHC liên quan hiệu lực
Không có
TTHC bị sửa đổi, bổ sung - [0]
...
TTHC bị thay thế - [0]
...
TTHC bổ trợ - [0]
...
TTHC đang xem
Phê duyệt chủ trương đầu tư - Hà Giang
Số hồ sơ:
T-HGI-054275-TT
Cơ quan hành chính:
Hà Giang
Lĩnh vực:
Đầu tư
Tình trạng:
Còn áp dụng
TTHC sửa đổi, bổ sung - [0]
...
TTHC thay thế - [0]
...
TTHC gần nội dung - [0]
...

0
25