Những Thủ tục hành chính này THƯ VIỆN PHÁP LUẬT đã ngừng cập nhật từ ngày 11/06/2017, quý khách vui lòng cân nhắc trước khi sử dụng.

Hỗ trợ

Hỗ trợ Pháp Lý
Hỗ trợ Dịch Vụ
ĐT: (028) 3930 3279
DĐ: 0906 22 99 66
 

Tìm trong: Tất cả Tiêu đề Số hồ sơ
Cấp thực hiện: Lĩnh vực thực hiện:   
Kết quả phải: Có tất cả các từ trên Chính xác cụm từ trên
Cơ quan hành chính: Lĩnh vực thực hiện:

Số hồ sơ: T-HGI-080083-TT
Cơ quan hành chính: Hà Giang
Lĩnh vực thống kê: Doanh nghiệp
Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Không
Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được ủy quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có): Không
Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Phòng Đăng ký kinh doanh - Sở Kế hoạch và Đầu tư Hà Giang
Cơ quan phối hợp (nếu có): Không
Cách thức thực hiện: Qua Internet Trụ sở cơ quan hành chính Nhận và trả kết quả trực tiếp tại phòng đăng ký kinh doanh, Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Hà Giang
Thời hạn giải quyết: Trong thời hạn 05 (Năm) ngày làm việc, kể từ ngày nhận được hồ sơ hợp lệ
Đối tượng thực hiện: Cá nhân và Tổ chức
Kết quả thực hiện: Giấy chứng nhận
Tình trạng áp dụng: Còn áp dụng
Trình tự thực hiện
Tên bước Mô tả bước
Các bước thực hiện đối với người dân và doanh nghiệp: - Doanh nghiệp hoặc người đại diện theo uỷ quyền nộp đủ hồ sơ theo quy định tại Điều 24 Nghị định 88/2006/NĐ-CP, ngày 29/8/2006 của Chính Phủ về đăng ký kinh doanh và Bản kê khai thông tin đăng ký thuế ban hành kèm theo Thông tư Liên tịch số 05/2008/TTLT-BKH-BTC-BCA ngày 29/7/2008 tại cơ quan Đăng ký kinh doanh cấp tỉnh nơi doanh nghiệp đặt trụ sở chính và phải chịu trách nhiệm về tính trung thực, chính xác của nội dung hồ sơ đăng ký kinh doanh.
- Người đứng đầu văn phòng đại diện trực tiếp ký vào Giấy chứng nhận đăng ký Hoạt động tại cơ quan đăng ký kinh doanh.
Các bước thực hiện đối với cơ quan hành chính nhà nước: - Cơ quan đăng ký kinh doanh có trách nhiệm xem xét hồ sơ đăng ký hoạt động và cấp Giấy chứng nhận ký hoạt động trong thời hạn 05 (năm) ngày làm việc, kể từ ngày nhận hồ sơ; nếu từ chối cấp Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động thì thông báo bằng văn bản cho doanh nghiệp biết, thông báo phải nêu rõ lý do và các yêu cầu sửa đổi, bổ sung.
- Cơ quan đăng ký kinh doanh xem xét và chịu trách nhiệm về tính hợp lệ của hồ sơ khi cấp Giấy chứng nhận đăng hoạt động; không chịu trách nhiệm về những hành vi vi phạm pháp luật của doanh nghiệp, văn phòng đại diện xảy ra sau đăng ký hoạt động.
- Khi tiếp nhận hồ sơ, Phòng Đăng ký kinh doanh phải trao giấy biên nhận về việc nhận hồ sơ cho người nộp hồ sơ.
Thông báo lập văn phòng đại diện theo mẫu do Bộ Kế hoạch và Đầu tư quy định tại phụ lục III-2 Thông tư số 03/2006/TT-BKH, ngày 19 tháng 10 năm 2006
Bản sao hợp lệ Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh của doanh nghiệp
Bản sao Điều lệ công ty đối với công ty trách nhiệm hữu hạn
Quyết định của chủ sở hữu công ty về việc lập văn phòng đại diện
Bản sao hợp lệ quyết định bổ nhiệm người đứng đầu văn phòng đại diện; Nếu chi nhánh được lập tại tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương nơi doanh nghiệp đặt trụ sở chính thì doanh nghiệp không phải nộp bản sao Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh của doanh nghiệp, bản sao Điều lệ công ty trong hồ sơ đăng ký hoạt động
Số bộ hồ sơ: 1 bộ
Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai Văn bản qui định
Thông báo lập văn phòng đại diện (phụ lục III-2)
Tên phí Mức phí Văn bản qui định
Lệ phí cấp Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động văn phòng đại diện của doanh nghiệp 20.000 đồng/1 lần
TTHC bị sửa đổi, bổ sung - [0]
...
TTHC bị thay thế - [0]
...
TTHC bổ trợ - [0]
...
TTHC đang xem
Đăng ký hoạt động Văn phòng đại diện đối với Công ty Trách nhiệm hữu hạn 1 thành viên (Chủ sở hữu là tổ chức) - Hà Giang
Số hồ sơ:
T-HGI-080083-TT
Cơ quan hành chính:
Hà Giang
Lĩnh vực:
Doanh nghiệp
Tình trạng:
Còn áp dụng

0
25