Những Thủ tục hành chính này THƯ VIỆN PHÁP LUẬT đã ngừng cập nhật từ ngày 11/06/2017, quý khách vui lòng cân nhắc trước khi sử dụng.

Hỗ trợ

Hỗ trợ Pháp Lý
Hỗ trợ Dịch Vụ
ĐT: (028) 3930 3279
DĐ: 0906 22 99 66
 

Tìm trong: Tất cả Tiêu đề Số hồ sơ
Cấp thực hiện: Lĩnh vực thực hiện:   
Kết quả phải: Có tất cả các từ trên Chính xác cụm từ trên
Cơ quan hành chính: Lĩnh vực thực hiện:

Số hồ sơ: T-HGI-081934-TT
Cơ quan hành chính: Hà Giang
Lĩnh vực thống kê: Doanh nghiệp
Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Không
Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được ủy quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có): Không
Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Phòng Đăng ký kinh doanh, Sở Kế hoạch và Đầu tư Hà Giang
Cơ quan phối hợp (nếu có): Cục thuế; Công an tỉnh
Cách thức thực hiện: Trụ sở cơ quan HC, Qua mạng
Thời hạn giải quyết: Trong thời hạn 05 (Năm) ngày làm việc, kể từ ngày nhận được hồ sơ hợp lệ
Đối tượng thực hiện: Tổ chức
Kết quả thực hiện: Giấy chứng nhận
Tình trạng áp dụng: Còn áp dụng
Trình tự thực hiện
Tên bước Mô tả bước
Các bước thực hiện đối với người dân và doanh nghiệp: - Doanh nghiệp hoặc người đại diện theo uỷ quyền nộp đủ hồ sơ đăng ký kinh doanh theo quy định tại Điều 21 Nghị định 139/2007 NĐ-CP, ngày 5/9/2007 của Chính phủ và bản kê khai thông tin đăng ký thuế ban hành kèm theo Thông tư Liên tịch số 05/2008/TTLT-BKH-BTC-BCA ngày 29/7/2008 tại cơ quan Đăng ký kinh doanh cấp tỉnh nơi doanh nghiệp đặt trụ sở chính và phải chịu trách nhiệm về tính trung thực, chính xác của nội dung hồ sơ đăng ký kinh doanh.
- Người đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp trực tiếp ký vào Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh tại cơ quan đăng ký kinh doanh.
Các bước thực hiện đối với cơ quan hành chính nhà nước: - Cơ quan đăng ký kinh doanh có trách nhiệm xem xét hồ sơ đăng ký kinh doanh và cấp Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh và đăng ký thuế trong thời hạn 05 (năm) ngày làm việc, kể từ ngày nhận hồ sơ; nếu từ chối cấp Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh và đăng ký thuế thì thông báo bằng văn bản cho người thành lập doanh nghiệp biết, thông báo phải nêu rõ lý do và các yêu cầu sửa đổi, bổ sung.
- Cơ quan đăng ký kinh doanh xem xét và chịu trách nhiệm về tính hợp lệ của hồ sơ khi cấp Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh và đăng ký thuế
không chịu trách nhiệm về những hành vi vi phạm pháp luật của doanh nghiệp xảy ra sau đăng ký kinh doanh và đăng ký thuế.
- Khi tiếp nhận hồ sơ, Phòng Đăng ký kinh doanh phải trao giấy biên nhận về việc nhận hồ sơ cho người nộp hồ sơ.
Giấy đề nghị chuyển đổi
Quyết định của chủ sở hữu công ty về việc chuyển đổi công ty
Điều lệ công ty cổ phần
Danh sách cổ đông sáng lập (nếu có) hoặc cổ đông phổ thông với nội dung theo quy định tại khoản 3 Điều 19 của Luật Doanh nghiệp
Hợp đồng chuyển nhượng phần vốn góp hoặc thoả thuận góp vốn đầu tư
Bản kê khai thông tin đăng ký thuế ban hành kèm theo Thông tư Liên tịch số 05/2008/TTLT-BKH-BTC-BCA ngày 29/7/2008
Số bộ hồ sơ: 1 bộ
Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai Văn bản qui định
Bản kê khai thông tin đăng ký thuế (phụ lục I).
Danh sách Cổ đông sáng lập công ty cổ phần (phụ lục II-2)
Giấy Đề nghị chuyển đổi công ty trách nhiệm hữu hạn 1 thành viên thành công ty Cổ phần (phụ lục I-7)
Tên phí Mức phí Văn bản qui định
Lệ phí cấp Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh công ty Cổ phần 200.000 đồng/1 lần
Căn cứ pháp lý
Văn bản công bố thủ tục
Không có
TTHC bị sửa đổi, bổ sung - [0]
...
TTHC bị thay thế - [0]
...
TTHC bổ trợ - [0]
...
TTHC đang xem
Chuyển đổi Công ty Trách nhiệm hữu hạn một thành viên thành Công ty Cổ phần - Hà Giang
Số hồ sơ:
T-HGI-081934-TT
Cơ quan hành chính:
Hà Giang
Lĩnh vực:
Doanh nghiệp
Tình trạng:
Còn áp dụng

0
30