Những Thủ tục hành chính này THƯ VIỆN PHÁP LUẬT đã ngừng cập nhật từ ngày 11/06/2017, quý khách vui lòng cân nhắc trước khi sử dụng.

Hỗ trợ

Hỗ trợ Pháp Lý
Hỗ trợ Dịch Vụ
ĐT: (028) 3930 3279
DĐ: 0906 22 99 66
 

Tìm trong: Tất cả Tiêu đề Số hồ sơ
Cấp thực hiện: Lĩnh vực thực hiện:   
Kết quả phải: Có tất cả các từ trên Chính xác cụm từ trên
Cơ quan hành chính: Lĩnh vực thực hiện:

Số hồ sơ: T-HGI-134514-TT
Cơ quan hành chính: Hà Giang
Lĩnh vực thống kê: Kinh doanh có điều kiện
Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch
Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được ủy quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có): Phòng Văn hoá-Thông tin các huyện, thị xã
Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch Hà Giang
Cơ quan phối hợp (nếu có):
Cách thức thực hiện: Trụ sở cơ quan HC
Thời hạn giải quyết: 07 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ
Đối tượng thực hiện: Cá nhân và Tổ chức
Kết quả thực hiện: Giấy phép
Tình trạng áp dụng: Còn áp dụng
Trình tự thực hiện
Tên bước Mô tả bước
Bước 1: Tổ chức cá nhân có nhu cầu nộp hồ sơ xin cấp giấy phép gia hạn kinh doanTại Bộ phận “Một cửa” Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch.Tại Bộ phận “Một cửa” Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch
- Đơn đề nghị cấp giấy phép kinh doanh karaoke.
- Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh.
- Sơ yếu lý lịch.
- Biên bản thoả thuận của hộ liền kề.
- Biên bản kiểm tra phòng hát karaoke.
- Biên bản xác minh để xét cấp giấy phép hoạt động dịch vụ karaoke.
Số bộ hồ sơ:
Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai Văn bản qui định
GIẤY PHÉP KINH DOANH KARAOKE
TTHC bị sửa đổi, bổ sung - [0]
...
TTHC bị thay thế - [0]
...
TTHC bổ trợ - [0]
...
TTHC đang xem
Cấp phép và gia hạn giấy phép kinh doanh karaoke - Hà Giang
Số hồ sơ:
T-HGI-134514-TT
Cơ quan hành chính:
Hà Giang
Lĩnh vực:
Kinh doanh có điều kiện
Tình trạng:
Còn áp dụng
TTHC sửa đổi, bổ sung - [0]
...
TTHC thay thế - [0]
...
TTHC gần nội dung - [1]

0
64