Những Thủ tục hành chính này THƯ VIỆN PHÁP LUẬT đã ngừng cập nhật từ ngày 11/06/2017, quý khách vui lòng cân nhắc trước khi sử dụng.

Hỗ trợ

Hỗ trợ Pháp Lý
Hỗ trợ Dịch Vụ
ĐT: (028) 3930 3279
DĐ: 0906 22 99 66
 

Tìm trong: Tất cả Tiêu đề Số hồ sơ
Cấp thực hiện: Lĩnh vực thực hiện:   
Kết quả phải: Có tất cả các từ trên Chính xác cụm từ trên
Cơ quan hành chính: Lĩnh vực thực hiện:

Số hồ sơ: T-HGI-137314-TT
Cơ quan hành chính: Hà Giang
Lĩnh vực thống kê: Thể thao
Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch
Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được ủy quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có):
Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Bộ phận "Một cửa" Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch Hà Giang
Cơ quan phối hợp (nếu có):
Cách thức thực hiện: Trụ sở cơ quan HC
Thời hạn giải quyết: 7 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ
Đối tượng thực hiện: Cá nhân và Tổ chức
Kết quả thực hiện: Giấy chứng nhận
Tình trạng áp dụng: Còn áp dụng
Trình tự thực hiện
Tên bước Mô tả bước
Bước 1: - Vận động viên là công dân Việt Nam.
- Tham gia thi đấu tại các giải thể thao quốc gia và quốc tế có đủ các điều kiện để công nhận thành tích theo quy định.
- Đạt các tiêu chuẩn chuyên môn quy định hoặc được các Liên đoàn thể thao quốc tế tương ứng công nhận.
- Có tư cách đạo đức tốt, không vi phạm pháp luật và được cơ quan Nhà nước đề nghị phong đẳng cấp.
Tổ chức, cá nhân nộp hồ sơ xin cấp giấy chứng nhận tại Bộ phận "Một cửa" Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch.
- Cán bộ tiếp nhận hồ sơ kiểm tra tính pháp lý và nội dung hồ sơ.
- Trường hợp hồ sơ đầy đủ thì viết giấy hẹn trao cho người nộp.
- Trường hợp hồ sơ không đầy đủ thì cán bộ trực tiếp nhận hồ sơ hướng dẫn để người đến nộp làm lại cho đầy đủ.
Nhận và trả hồ sơ tại Bộ phận "Một cửa" Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch.
- Đề nghị của Trung tâm huấn luyện hoặc của Bộ môn (đối với những môn thể thao chưa thành lập Liên đoàn, Hiệp hội). Đối với các môn thể thao tập thể thì kèm theo biên bản bầu chọn của tập thể đội thể thao và xác nhận của cơ quan quản lý vận động viên.
- Văn bản kết quả thi đấu chính thức của các giải thi đấu thể thao trong năm (có đóng dấu của cơ quan nhà nước hoặc Ban tổ chức).
- Văn bản xác nhận tư cách đạo đức vận động viên được phong cấp của Giám đốc Trung tâm huấn luyện hoặc thủ trưởng cơ quan trực tiếp quản lý vận động viên.
- Tờ trình của Trung tâm Huấn luyện và thi đấu thể dục thể sau khi đã tiến hành thẩm định.
- Dự thảo quyết định phong cấp vận động viên.
Số bộ hồ sơ: 1 bộ
TTHC liên quan nội dung
Không có
TTHC liên quan hiệu lực
Không có
TTHC bị sửa đổi, bổ sung - [0]
...
TTHC bị thay thế - [0]
...
TTHC bổ trợ - [0]
...
TTHC đang xem
Cấp giấy chứng nhận đẳng cấp vận động viên thể thao cấp tỉnh - Hà Giang
Số hồ sơ:
T-HGI-137314-TT
Cơ quan hành chính:
Hà Giang
Lĩnh vực:
Thể thao
Tình trạng:
Còn áp dụng
TTHC sửa đổi, bổ sung - [0]
...
TTHC thay thế - [0]
...
TTHC gần nội dung - [0]
...

0
28