Những Thủ tục hành chính này THƯ VIỆN PHÁP LUẬT đã ngừng cập nhật từ ngày 11/06/2017, quý khách vui lòng cân nhắc trước khi sử dụng.

Hỗ trợ

Hỗ trợ Pháp Lý
Hỗ trợ Dịch Vụ
ĐT: (028) 3930 3279
DĐ: 0906 22 99 66
 

Tìm trong: Tất cả Tiêu đề Số hồ sơ
Cấp thực hiện: Lĩnh vực thực hiện:   
Kết quả phải: Có tất cả các từ trên Chính xác cụm từ trên
Cơ quan hành chính: Lĩnh vực thực hiện:

Số hồ sơ: T-HGI-142874-TT
Cơ quan hành chính: Hà Giang
Lĩnh vực thống kê: Đất đai – nhà ở - công sở
Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Ủy ban nhân dân Tỉnh Hà giang
Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được ủy quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có):
Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Sở Tài nguyên và Môi trường Hà Giang
Cơ quan phối hợp (nếu có): Ủy ban nhân dân các huyện, thị, Sở Xây dựng
Cách thức thực hiện: Trụ sở cơ quan hành chính
Thời hạn giải quyết: Thời gian thực hiện là 10 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ (sớm hơn quy định là 10 ngày làm việc ). Theo quyết định 1747/2007/QĐ-UBND ngày 6/7/2007 của Ủy ban nhân dân tỉnh Hà Giang V/v quy định thời hạn thủ tục hành chính trong lĩnh vực đất đai và môi trường trên địa bàn tỉnh
Đối tượng thực hiện: Tổ chức
Kết quả thực hiện: Quyết định hành chính
Tình trạng áp dụng: Còn áp dụng
Trình tự thực hiện
Tên bước Mô tả bước
Bước 1: + Làm đơn xin giao đất (hoặc thuê đất);
+ Thuê đơn vị có chức năng đo đạc lập bản đồ giao đất, sau đó tổ chức xin chữ ký của Ủy ban nhân dân huyện và Sở xây dựng (đối với khu vực thuộc phường, thị trấn) vào bản đồ;
+ Văn bản thoả thuận địa điểm hoặc văn bản cho phép đầu tư hoặc văn bản đồng ý cho xây dựng công trình của cơ quan nhà nước có thẩm quyền trên địa điểm đã được xác định;
+ Quyết định dự án đầu tư hoặc bản sao giấy phép đầu tư có chứng nhận của công chứng nhà nước (trường hợp tổ chức có dự án đầu tư không sử dụng vốn Ngân sách Nhà nước và vốn đầu tư nước ngoài thì đề nghị cơ quan có thẩm quyền có văn bản thẩm định dự án);
+ Trong trường hợp thăm dò hoặc khai thác khoáng sản phải có giấy phép thăm dò hoặc khai thác khoáng sản và dự án;
+ Phải có phương án tổng thể về bồi thường hỗ trợ tái định cư (nếu có) được cơ quan có thẩm quyền phê duyệt;
+ Đề nghị cơ quan có thẩm quyền có thông báo hoặc chấp thuận về địa điểm thu hồi đất, thực hiện dự án;
+ Nếu trường hợp dự án không thuộc đối tượng được thu hồi đất thì thực hiện theo khoản 2 điều 40 luật đất đai, thì phải có hợp đồng chuyển nhượng quyền sử dụng đất hoặc hợp đồng góp vốn quyền sử dụng đất;
* Nhận hồ sơ và trả kết quả tại bộ phận một cửa sở Tài nguyên và Môi trường.
+ Đơn xin giao đất (hoặc thuê đất) ;
+ Bản đồ giao đất ;
+ Văn bản thoả thuận địa điểm hoặc văn bản cho phép đầu tư hoặc văn bản đồng ý cho xây dựng công trình của cơ quan nhà nước có thẩm quyền trên địa điểm đã được xác định;
+ Quyết định dự án đầu tư hoặc bản sao giấy phép đầu tư có chứng nhận của công chứng nhà nước (trường hợp tổ chức có dự án đầu tư không sử dụng vốn Ngân sách Nhà nước và vốn đầu tư nước ngoài thì đề nghị cơ quan có thẩm quyền có văn bản thẩm định dự án);
+ Trong trường hợp thăm dò hoặc khai thác khoáng sản phải có giấy phép thăm dò hoặc khai thác khoáng sản và dự án;
+ Phải có phương án tổng thể về bồi thường hỗ trợ tái định cư (nếu có) được cơ quan có thẩm quyền phê duyệt;
+ Thông báo hoặc chấp thuận về địa điểm thu hồi đất, thực hiện dự án;
+ Nếu trường hợp dự án không thuộc đối tượng được thu hồi đất thì thực hiện theo khoản 2 điều 40 luật đất đai, thì phải có hợp đồng chuyển nhượng quyền sử dụng đất hoặc hợp đồng góp vốn quyền sử dụng đất.
Số bộ hồ sơ: 02 bộ ( Riêng bản đồ : 06 bộ)
Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai Văn bản qui định
Đơn xin giao đất (hoặc thuê đất)Mẫu số: 03/ĐĐ (hoặc 04/ĐĐ)
Tải về
Tên phí Mức phí Văn bản qui định
Phí thẩm định cấp quyền sử dụng đất + Diện tích ≥ 1.000m2 mức thu 100.000đ/ hồ sơ. + Diện tích >1.000 – 10.000m2 mức thu 200.000đ/ hồ sơ. + Diện tích >10.000 – 50.000m2 mức thu 500.000đ/ hồ sơ. + Diện tích >50.000 – 150.000m2 mức thu 1.000.000đ/ hồ sơ. + Diện tích >150.000m2 mức thu 2.000.000đ/ hồ sơ.
TTHC bị sửa đổi, bổ sung - [0]
...
TTHC bị thay thế - [0]
...
TTHC bổ trợ - [0]
...
TTHC đang xem
Giao đất, cho thuê đất chưa được giải phóng mặt bằng đối với tổ chức, cơ sở tôn giáo, người Việt Nam định cư ở nước ngoài, tổ chức nước ngoài, cá nhân nước ngoài - Hà Giang
Số hồ sơ:
T-HGI-142874-TT
Cơ quan hành chính:
Hà Giang
Lĩnh vực:
Đất đai – nhà ở - công sở
Tình trạng:
Còn áp dụng

0
27