Những Thủ tục hành chính này THƯ VIỆN PHÁP LUẬT đã ngừng cập nhật từ ngày 11/06/2017, quý khách vui lòng cân nhắc trước khi sử dụng.

Hỗ trợ

Hỗ trợ Pháp Lý
Hỗ trợ Dịch Vụ
ĐT: (028) 3930 3279
DĐ: 0906 22 99 66
 

Tìm trong: Tất cả Tiêu đề Số hồ sơ
Cấp thực hiện: Lĩnh vực thực hiện:   
Kết quả phải: Có tất cả các từ trên Chính xác cụm từ trên
Cơ quan hành chính: Lĩnh vực thực hiện:

Số hồ sơ: T-HGI-143298-TT
Cơ quan hành chính: Hà Giang
Lĩnh vực thống kê: Đất đai – nhà ở - công sở
Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Ủy ban nhân dân Tỉnh Hà giang
Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được ủy quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có):
Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Văn phòng đăng ký quyền sử dụng đất và Phát triển quỹ đất - Sở Tài nguyên và Môi trường Hà Giang
Cơ quan phối hợp (nếu có): Ủy ban nhân dân các huyện, thị, Sở Xây dựng
Cách thức thực hiện: Trụ sở cơ quan hành chính
Thời hạn giải quyết: Đối với trường hợp phải trích đo địa chính: 11 ngày làm việc ,Đối với trường hợp không phải trích đo địa chính: 04 ngày làm việc
Đối tượng thực hiện: Tổ chức
Kết quả thực hiện: Giấy chứng nhận
Tình trạng áp dụng: Còn áp dụng
Trình tự thực hiện
Tên bước Mô tả bước
Bước 1: + Làm đơn xin tách thửa hoặc hợp thửa của người sử dụng đất đối với trường hợp tách thửa, hợp thửa theo yêu cầu của người sử dụng đất và trường hợp tách thửa, hợp thửa do nhận quyền sử dụng đất theo quy định tại điểm k và điểm l Điều 99 Nghị định số 181/2004/NĐ-CP.
+ Nộp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất hoặc một trong các loại giấy tờ về quyền sử dụng đất quy định tại các khoản 1, 2 và 5 Điều 50 Luật Đất đai; Trường hợp tách thửa, hợp thửa do nhận quyền sử dụng đất quy định tại k và điểm l Điều 99 Nghị định số 181/2004/NĐ-CP thì phải có thêm văn bản quy định tại điểm a khoản 1 Điều 140 Nghị định số 181/2004/NĐ-CP.
* Nhận hồ sơ và trả kết quả tại bộ phận một cửa sở Tài nguyên và Môi trường.
+ Đơn xin tách thửa hoặc hợp thửa của người sử dụng đất đối với trường hợp tách thửa, hợp thửa theo yêu cầu của người sử dụng đất và trường hợp tách thửa, hợp thửa do nhận quyền sử dụng đất theo quy định tại điểm k và điểm l Điều 99 Nghị định số 181/2004/NĐ-CP.
+ Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất hoặc một trong các loại giấy tờ về quyền sử dụng đất quy định tại các khoản 1, 2 và 5 Điều 50 Luật Đất đai; Trường hợp tách thửa, hợp thửa do nhận quyền sử dụng đất quy định tại k và điểm l Điều 99 Nghị định số 181/2004/NĐ-CP thì phải có thêm văn bản quy định tại điểm a khoản 1 Điều 140 Nghị định số 181/2004/NĐ-CP.
Số bộ hồ sơ: 2 bộ
Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai Văn bản qui định
Đơn xin tách thửa, hợp thửa đất (Mẫu số: 16/ĐK)
Tải về
Tên phí Mức phí Văn bản qui định
Cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất và cấp giấy hợp thức hoá quyền sử dụng đất: 100.000đ/ giấy Thông tư 93/2002/TT-BTC, ngày 21/10/2002 quy định chế độ thu, nộp và quản lý sử dụng lệ phí địa chính) + Chứng nhận đăng ký biến động đất đai: 20.000/ lần. + Trích lục văn bản trong hồ sơ địa chính: 10.000đ/ văn bản. + Trích lục bản đồ: 10.000đ/ văn bản + Cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất và cấp giấy hợp thức hoá quyền sử dụng đất: 100.000đ/ giấy Thông tư 93/2002/TT-BTC, ngày 21/10/2002 quy định chế độ thu, nộp và quản lý sử dụng lệ phí địa chính) + Chứng nhận đăng ký biến động đất đai: 20.000/ lần. + Trích lục văn bản trong hồ sơ địa chính: 10.000đ/ văn bản. + Trích lục bản đồ: 10.000đ/ văn bản.
TTHC bị sửa đổi, bổ sung - [0]
...
TTHC bị thay thế - [0]
...
TTHC bổ trợ - [0]
...
TTHC đang xem
Cấp giấy chứng nhận trong trường hợp thực hiện tách thửa hoặc hợp thửa đối với thửa đất cho các tổ chức, cơ sở tôn giáo, người Việt Nam định cư ở nước ngoài, tổ chức nước ngoài, cá nhân nước ngoài - Hà Giang
Số hồ sơ:
T-HGI-143298-TT
Cơ quan hành chính:
Hà Giang
Lĩnh vực:
Đất đai – nhà ở - công sở
Tình trạng:
Còn áp dụng

0
23