Những Thủ tục hành chính này THƯ VIỆN PHÁP LUẬT đã ngừng cập nhật từ ngày 11/06/2017, quý khách vui lòng cân nhắc trước khi sử dụng.

Hỗ trợ

Hỗ trợ Pháp Lý
Hỗ trợ Dịch Vụ
ĐT: (028) 3930 3279
DĐ: 0906 22 99 66
 

Tìm trong: Tất cả Tiêu đề Số hồ sơ
Cấp thực hiện: Lĩnh vực thực hiện:   
Kết quả phải: Có tất cả các từ trên Chính xác cụm từ trên
Cơ quan hành chính: Lĩnh vực thực hiện:

Số hồ sơ: T-HGI-143422-TT
Cơ quan hành chính: Hà Giang
Lĩnh vực thống kê: Dạy nghề
Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Ủy ban nhân dân tỉnh
Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được ủy quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có):
Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Sở Lao động - Thương binh và Xã hội
Cơ quan phối hợp (nếu có): Sở Nội vụ, Sở Tài chính, Sở Kế hoạch đầu tư, Sở Giáo dục đào tạo, Sở Tư pháp, Sở Tài nguyên môi trường, Sở Xây dựng và Ủy ban nhân dân cấp huyện nơi đặt trụ sở trường
Cách thức thực hiện: Trụ sở cơ quan hành chính
Thời hạn giải quyết: 30 ngày, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ
Đối tượng thực hiện: Tổ chức
Kết quả thực hiện: Quyết định hành chính
Tình trạng áp dụng: Còn áp dụng
Trình tự thực hiện
Tên bước Mô tả bước
Bước 1: - Tổ chức, cá nhân thành lập trường trung cấp nghề tư thục thuộc tỉnh có văn bản đề nghị, kèm theo hồ sơ gửi Sở Lao động-Thương binh và Xã hội.
- Sở Lao động - Thương binh và Xã hội tiếp nhận hồ sơ, tiến hành thẩm định, tổ chức tư vấn các ngành có liên quan và trình Ủy ban nhân dân tỉnh quyết định thành lập.
- Sở Lao động - Thương binh và Xã hội thông báo kết quả đến tổ chức, cá nhân bằng văn bản.
:
- Văn bản đề nghị thµnh lập trường của tổ chức xã hội nghề nghiệp, tổ chức kinh tế, cá nhân;
- Đề án thành lập trường;
+ Đối với trường trung cấp nghề được thành lập, cho phép thành lập trên cơ sở nâng cấp từ trung tâm dạy nghề hoặc các cơ sở giáo dục khác thì đề án cần kèm theo danh sách giáo viên cơ hữu và thỉnh giảng;
+ Đối với trường trung cấp nghề được thành lập mới, thì đề án kèm theo bản dự kiến số lượng giáo viên đảm bảo đáp ứng quy mô, trình độ trường dự kiến đào tạo.
- Sơ yếu lý lịch của người dự kiến làm hiệu trưởng;
- Dự thảo Điều lệ trường;
- Văn bản xác nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà hoặc văn bản thoả thuận của cơ quan có thẩm quyền cấp, cho thuê hoặc quyền sử dụng đất để xây dựng trường hoặc hợp đồng thuê nhà, xưởng, đất đai (tối thiểu là 5 năm);
- Văn bản xác nhận của ngân hàng hoặc tổ chức tín dụng về khả năng tài chính của tổ chức, cá nhân đề nghị thành lập trường trung cấp nghề đảm bảo đầu tư và hoạt động của trường;
- Đối với trường trung cấp nghề tư thục có từ 2 thành viên góp vốn trở lên, hồ sơ cần bổ sung:
+ Biên bản cử người đại diện đứng tên thành lập trường;
+ Danh sách cổ đông cam kết góp vốn thành lập trường;
+ Danh sách các thành viên Ban sáng lập thành lập trường;
+ Dự kiến Chủ tịch Hội đồng quản trị của trường.
Số bộ hồ sơ: 1 bộ
Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai Văn bản qui định
Văn bản đề nghị thành lập trường (mẫu số 3b)
Tải về
TTHC bị sửa đổi, bổ sung - [0]
...
TTHC bị thay thế - [0]
...
TTHC bổ trợ - [0]
...
TTHC đang xem
Quyết định cho phép thành lập trường trung cấp nghề tư thục thuộc tỉnh - Hà Giang
Số hồ sơ:
T-HGI-143422-TT
Cơ quan hành chính:
Hà Giang
Lĩnh vực:
Dạy nghề
Tình trạng:
Còn áp dụng

0
25