Những Thủ tục hành chính này THƯ VIỆN PHÁP LUẬT đã ngừng cập nhật từ ngày 11/06/2017, quý khách vui lòng cân nhắc trước khi sử dụng.

Hỗ trợ

Hỗ trợ Pháp Lý
Hỗ trợ Dịch Vụ
ĐT: (028) 3930 3279
DĐ: 0906 22 99 66
 

Tìm trong: Tất cả Tiêu đề Số hồ sơ
Cấp thực hiện: Lĩnh vực thực hiện:   
Kết quả phải: Có tất cả các từ trên Chính xác cụm từ trên
Cơ quan hành chính: Lĩnh vực thực hiện:

Số hồ sơ: T-HGI-147189-TT
Cơ quan hành chính: Hà Giang
Lĩnh vực thống kê: Hợp tác xã
Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Phòng tài chính - kế hoạch
Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được ủy quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có):
Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Phòng tài chính - kế hoạch
Cơ quan phối hợp (nếu có):
Cách thức thực hiện: Trụ sở cơ quan hành chính
Thời hạn giải quyết: 7 ngày làm việc kể từ khi nhận đủ hồ sơ hợp lệ
Đối tượng thực hiện: Tổ chức
Kết quả thực hiện: Đăng ký thay đổi, bổ sung ngành nghề kinh doanh hợp tác xã
Tình trạng áp dụng: Còn áp dụng
Trình tự thực hiện
Tên bước Mô tả bước
Bước 1: - Tổ chức có nhu cầu nộp đơn tại Bộ phận giao dịch một cửa.
- Cán bộ chuyên môn kiểm tra hồ sơ nếu đủ thủ tục trình lãnh đạo ký xác nhận.
- Trả kết quả cho tổ chức tại Bộ phận giao dịch một cửa.
- Thông báo thay đổi, bổ sung ngành nghề kinh doanh của hợp tác xã.
- Biên bản hoặc nghị quyết của Đại hội xã viên về việc thay đổi, bổ sung ngành nghề kinh doanh.
- Chứng chỉ hợp pháp chứng minh số vốn pháp định.
- Chứng chỉ hành nghề.
Số bộ hồ sơ: 1 bộ
Văn bản công bố thủ tục
Không có
TTHC bị sửa đổi, bổ sung - [0]
...
TTHC bị thay thế - [0]
...
TTHC bổ trợ - [0]
...
TTHC đang xem
Đăng ký thay đổi, bổ sung ngành nghề kinh doanh của hợp tác xã - Hà Giang
Số hồ sơ:
T-HGI-147189-TT
Cơ quan hành chính:
Hà Giang
Lĩnh vực:
Hợp tác xã
Tình trạng:
Còn áp dụng

0
21