Những Thủ tục hành chính này THƯ VIỆN PHÁP LUẬT đã ngừng cập nhật từ ngày 11/06/2017, quý khách vui lòng cân nhắc trước khi sử dụng.

Hỗ trợ

Hỗ trợ Pháp Lý
Hỗ trợ Dịch Vụ
ĐT: (028) 3930 3279
DĐ: 0906 22 99 66
 

Tìm trong: Tất cả Tiêu đề Số hồ sơ
Cấp thực hiện: Lĩnh vực thực hiện:   
Kết quả phải: Có tất cả các từ trên Chính xác cụm từ trên
Cơ quan hành chính: Lĩnh vực thực hiện:

Số hồ sơ: T-HGI-153541-TT
Cơ quan hành chính: Hà Giang
Lĩnh vực thống kê: Đường bộ
Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Sở Giao thông Vận tải
Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được ủy quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có): Không
Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Sở Giao thông Vận tải
Cơ quan phối hợp (nếu có): Không
Cách thức thực hiện: Trụ sở cơ quan hành chính Làm việc trực tiếp tại phòng vận tải phương tiện người lái - Sở Giao thông vận tải
Thời hạn giải quyết: 01 ngày làm việc kể từ khi nhận đủ hồ sơ hợp lệ
Đối tượng thực hiện: Cá nhân và Tổ chức
Kết quả thực hiện: Giấy di chuyển quản lý giấy phép lái xe cơ giới đường bộ
Tình trạng áp dụng: Còn áp dụng
Trình tự thực hiện
Tên bước Mô tả bước
Bước 1: Tiếp nhận hồ sơ xin di chuyển quản lý giấy phép lái xe
Bước 2: Kiểm tra, thẩm định hồ sơ xin đăng ký chuyển vùng
Bước 3: Cấp giấy di chuyển quản lý giấy phép lái xe
Hồ sơ gốc lái xe
Sổ hộ khẩu nơi chuyển đến
Giấy phép lái xe muốn chuyển
Đơn xin di chuyển quản lý giấy phép lái xe
Số bộ hồ sơ: 1 bộ
Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai Văn bản qui định
Đơn xin di chuyển quản lý giấy phép lái xe cơ giới đường bộ
Tên phí Mức phí Văn bản qui định
Lệ phí di chuyển quản lý giấy phép lái xe cơ giới đường bộ Mức phí : 10.000 đồng
TTHC liên quan nội dung
Không có
TTHC liên quan hiệu lực
Không có
TTHC bị sửa đổi, bổ sung - [0]
...
TTHC bị thay thế - [0]
...
TTHC bổ trợ - [0]
...
TTHC đang xem
Cấp giấy di chuyển vùng quản lý giấy phép lái xe - Hà Giang
Số hồ sơ:
T-HGI-153541-TT
Cơ quan hành chính:
Hà Giang
Lĩnh vực:
Đường bộ
Tình trạng:
Còn áp dụng
TTHC sửa đổi, bổ sung - [0]
...
TTHC thay thế - [0]
...
TTHC gần nội dung - [0]
...

0
46