Những Thủ tục hành chính này THƯ VIỆN PHÁP LUẬT đã ngừng cập nhật từ ngày 11/06/2017, quý khách vui lòng cân nhắc trước khi sử dụng.

Hỗ trợ

Hỗ trợ Pháp Lý
Hỗ trợ Dịch Vụ
ĐT: (028) 3930 3279
DĐ: 0906 22 99 66
 

Tìm trong: Tất cả Tiêu đề Số hồ sơ
Cấp thực hiện: Lĩnh vực thực hiện:   
Kết quả phải: Có tất cả các từ trên Chính xác cụm từ trên
Cơ quan hành chính: Lĩnh vực thực hiện:

Số hồ sơ: T-HGI-154033-TT
Cơ quan hành chính: Hà Giang
Lĩnh vực thống kê: Giáo dục- đào tạo
Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Ủy ban nhân dân xã
Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được ủy quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có): Không
Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Ủy ban nhân dân xã
Cơ quan phối hợp (nếu có): Không
Cách thức thực hiện: Trụ sở cơ quan hành chính Tại Ủy ban nhân dân xã
Thời hạn giải quyết: Trong ngày làm việc
Đối tượng thực hiện: Cá nhân và Tổ chức
Kết quả thực hiện: Văn bản xác nhận
Tình trạng áp dụng: Còn áp dụng
Trình tự thực hiện
Tên bước Mô tả bước
Đối với cá nhân, tổ chức: Nộp hồ sơ kèm theo đơn xin dạy thêm tại Ủy ban nhân dân xã qua bộ phận giao dịch một cửa
Đối với Ủy ban nhân dân Xã: - Cán bộ kiểm tra hồ sơ, xác minh thực tế nếu đủ điều kiện dạy thêm trình lãnh đạo Ủy ban nhân dân xã ký xác nhận.
- Thông báo trả kết quả cho công dân.
Đơn xin mở lớp dạy thêm
Kế hoạch mở lớp
Danh sách học sinh
Biên bản kiểm tra cơ sở vật chất điều kiện dạy thêm của Phòng Giáo dục và đào tạo (nếu như dạy ngoài nhà trường)
Số bộ hồ sơ: 2 bộ
TTHC liên quan nội dung
Không có
TTHC liên quan hiệu lực
Không có
TTHC bị sửa đổi, bổ sung - [0]
...
TTHC bị thay thế - [0]
...
TTHC bổ trợ - [0]
...
TTHC đang xem
Xác nhận hồ sơ xin dạy thêm - Hà Giang
Số hồ sơ:
T-HGI-154033-TT
Cơ quan hành chính:
Hà Giang
Lĩnh vực:
Giáo dục- đào tạo
Tình trạng:
Còn áp dụng
TTHC sửa đổi, bổ sung - [0]
...
TTHC thay thế - [0]
...
TTHC gần nội dung - [0]
...

0
68