Những Thủ tục hành chính này THƯ VIỆN PHÁP LUẬT đã ngừng cập nhật từ ngày 11/06/2017, quý khách vui lòng cân nhắc trước khi sử dụng.

Hỗ trợ

Hỗ trợ Pháp Lý
Hỗ trợ Dịch Vụ
ĐT: (028) 3930 3279
DĐ: 0906 22 99 66
 

Tìm trong: Tất cả Tiêu đề Số hồ sơ
Cấp thực hiện: Lĩnh vực thực hiện:   
Kết quả phải: Có tất cả các từ trên Chính xác cụm từ trên
Cơ quan hành chính: Lĩnh vực thực hiện:

Số hồ sơ: T-HNA-004514-TT
Cơ quan hành chính: Hà Nam
Lĩnh vực thống kê: Quy hoạch xây dựng
Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Ủy ban nhân dân tỉnh Hà Nam
Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được ủy quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có): Không
Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Sở Xây dựng
Cơ quan phối hợp (nếu có): Không
Cách thức thực hiện: Trụ sở cơ quan HC
Thời hạn giải quyết: 20-30 ngày làm việc
Đối tượng thực hiện: Tất cả
Kết quả thực hiện: Kết quả thẩm định Nhiệm vụ Quy hoạch chi tiết xây dựng
Tình trạng áp dụng: Còn áp dụng
Trình tự thực hiện
Tên bước Mô tả bước
Bước 1: Công dân (hoặc đại diện tổ chức) tập hợp đầy đủ thành phần hồ sơ nộp tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả
Bước 2: Bộ phận Tiếp nhận và Trả kết quả tiếp nhận hồ sơ hợp lệ và chuyển đến phòng Kiến trúc quy hoạch để giải quyết
Bước 3: Phòng Kiến trúc quy hoạch thẩm định hồ sơ báo cáo Ủy ban nhân dân tỉnh quyết định, nhận kết quả chuyển trả Bộ phận Tiếp nhận và trả kết quả
Bước 4: Công dân nhận kết quả tại Bộ phận Tiếp nhận và Trả kết quả
Tờ trình đề nghị phê duyệt
Tờ trình đề nghị phê duyệt
Bản vẽ sơ đồ vị trí, ranh giới, quy mô và mối liên hệ vùng, tỷ lệ 1/5.000 – 1/10.000
Các văn bản pháp lý có liên quan
Đĩa CD lưu toàn bộ nội dung thuyết minh và bản vẽ
Số bộ hồ sơ: 3 bộ
TTHC bị sửa đổi, bổ sung - [0]
...
TTHC bị thay thế - [0]
...
TTHC bổ trợ - [0]
...

0
18