Những Thủ tục hành chính này THƯ VIỆN PHÁP LUẬT đã ngừng cập nhật từ ngày 11/06/2017, quý khách vui lòng cân nhắc trước khi sử dụng.

Hỗ trợ

Hỗ trợ Pháp Lý
Hỗ trợ Dịch Vụ
ĐT: (028) 3930 3279
DĐ: 0906 22 99 66
 

Tìm trong: Tất cả Tiêu đề Số hồ sơ
Cấp thực hiện: Lĩnh vực thực hiện:   
Kết quả phải: Có tất cả các từ trên Chính xác cụm từ trên
Cơ quan hành chính: Lĩnh vực thực hiện:

Số hồ sơ: T-HNA-004644-TT
Cơ quan hành chính: Hà Nam
Lĩnh vực thống kê: Quy hoạch xây dựng
Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Ủy ban nhân dân tỉnh
Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được ủy quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có): Không
Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Sở xây dựng
Cơ quan phối hợp (nếu có): Không
Cách thức thực hiện: Trụ sở cơ quan HC
Thời hạn giải quyết: 30 ngày làm việc
Đối tượng thực hiện: Tổ chức
Kết quả thực hiện: Kết quả thẩm định
Tình trạng áp dụng: Còn áp dụng
Trình tự thực hiện
Tên bước Mô tả bước
Bước 1: Công dân (hoặc đại diện tổ chức) tập hợp đầy đủ thành phần hồ sơ nộp tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả
Bước 2: Bộ phận Tiếp nhận và Trả kết quả tiếp nhận hồ sơ hợp lệ và chuyển đến phòng Kiến trúc quy hoạch để giải quyết
Bước 3: Phòng Kiến trúc quy hoạch thẩm định hồ sơ báo cáo Ủy ban nhân dân tỉnh quyết định, nhận kết quả chuyển trả Bộ phận Tiếp nhận và trả kết quả
Bước 4: Công dân nhận kết quả tại Bộ phận Tiếp nhận và Trả kết quả
Tờ trình đề nghị phê duyệt
Thuyết minh
Đĩa CD lưu toàn bộ nội dung thuyết minh và bản vẽ
Tỷ lệ bản đồ : 1/2000
Bản vẽ gồm:
- Sơ đồ vị trí và giới hạn khu đất, tỷ lệ 1/10.000 – 1/25.000.
- Bản đồ hiện trạng kiến trúc cảnh quan và đánh giá đất xây dựng.
- Các bản đồ hiện trạng hệ thống hạ tầng kỹ thuật và bảo vệ môi trường:
+ Giao thông.
+ Cấp nước.
+ Chuẩn bị kỹ thuật.
+ Thoát nước thải, quản lý CTR, nghĩa trang.
+ Cấp điện và chiếu sáng đô thị.
+ Hiện trạng môi trường.
- Bản đồ quy hoạch tổng mặt bằng sử dụng đất.
- Sơ đồ tổ chức không gian kiến trúc cảnh quan.
- Các bản vẽ minh hoạ :
+ Bản vẽ mặt bằng, mặt đứng triển khai theo các tuyến phố, lô phố điển hình, phải thể hiện rõ giải pháp thiết kế mới hoặc cải tạo không gian kiến trúc và cải thiện cảnh quan đô thị.
+ Bản vẽ minh hoạ phối cảnh các khu vực đặc thù, các không gian mở, các công trình, các cụm công trình tiêu biểu trong khu vực nghiên cứu.
+ Bản vẽ hướng dẫn việc thiết kế các công trình, cụm công trình công cộng sử dụng không gian ngầm, các công trình nằm ở các góc phố, các công trình xen cấy, các công trình bảo tồn.
- Bản đồ quy hoạch giao thông và quy hoạch chỉ giới đường đỏ, chỉ giới xây dựng :
+ Giao thông.
+ Chỉ giới đường đỏ và chỉ giới xây dựng.
- Các bản đồ quy hoạch hệ thống hạ tầng kỹ thuật và môi trường:
+ Chuẩn bị kỹ thuật.
+ Cấp nước.
+ Thoát nước thải, quản lý CTR và nghĩa trang.
+ Cấp điện và chiếu sáng công cộng đô thị.
+ Đánh giá tác động môi trường.
Số bộ hồ sơ: 3 bộ
TTHC bị sửa đổi, bổ sung - [0]
...
TTHC bị thay thế - [0]
...
TTHC bổ trợ - [0]
...
TTHC đang xem
Thẩm định Đồ án Quy hoạch chi tiết xây dựng đô thị tỷ lệ 1/2000 - Hà Nam
Số hồ sơ:
T-HNA-004644-TT
Cơ quan hành chính:
Hà Nam
Lĩnh vực:
Quy hoạch xây dựng
Tình trạng:
Còn áp dụng

0
18