Những Thủ tục hành chính này THƯ VIỆN PHÁP LUẬT đã ngừng cập nhật từ ngày 11/06/2017, quý khách vui lòng cân nhắc trước khi sử dụng.

Hỗ trợ

Hỗ trợ Pháp Lý
Hỗ trợ Dịch Vụ
ĐT: (028) 3930 3279
DĐ: 0906 22 99 66
 

Tìm trong: Tất cả Tiêu đề Số hồ sơ
Cấp thực hiện: Lĩnh vực thực hiện:   
Kết quả phải: Có tất cả các từ trên Chính xác cụm từ trên
Cơ quan hành chính: Lĩnh vực thực hiện:

Số hồ sơ: T-HNA-005565-TT
Cơ quan hành chính: Hà Nam
Lĩnh vực thống kê: Quy hoạch xây dựng
Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Uỷ ban nhân dân tỉnh
Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được ủy quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có): Sở xây dựng Hà Nam
Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Sở xây dựng Hà Nam
Cơ quan phối hợp (nếu có): Không
Cách thức thực hiện: Trụ sở cơ quan HC
Thời hạn giải quyết: 15 ngày làm việc
Đối tượng thực hiện: Cá nhân và Tổ chức
Kết quả thực hiện: Tờ trình của Sở Xây Dựng đề nghị Ủy ban nhân dân tỉnh xác nhận Thông tin quy hoạch xây dựng
Tình trạng áp dụng: Còn áp dụng
Trình tự thực hiện
Tên bước Mô tả bước
Bước 1: Công dân (hoặc đại diện tổ chức) tập hợp đầy đủ thành phần hồ sơ nộp tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả
Bước 2: Bộ phận Tiếp nhận và Trả kết quả tiếp nhận hồ sơ hợp lệ và chuyển đến phòng Kiến trúc quy hoạch để giải quyết
Bước 3: Phòng Kiến trúc quy hoạch cung cấp các thông tin có liên quan đến Quy hoạch xây dựng được duyệt báo cáo lãnh đạo Sở
Bước 4: Công dân nhận kết quả tại Bộ phận Tiếp nhận và Trả kết quả
Đơn đề nghị được cung cấp thông tin về quy hoạch xây dựng (trong đó nêu rõ các nội dung thông tin cần được cấp)
Sơ đồ vị trí khu vực tỷ lệ 1/500 hoặc 1/2.000 do cơ quan có tư cách pháp nhân lập, thời hạn không quá 2 năm (có ý kiến xác nhận của chính quyền sở tại)
Số bộ hồ sơ: 1 bộ
Tên phí Mức phí Văn bản qui định
Cung cấp Thông tin quy hoạch xây dựng 200.000 đ
TTHC bị sửa đổi, bổ sung - [0]
...
TTHC bị thay thế - [0]
...
TTHC bổ trợ - [0]
...

0
25