Những Thủ tục hành chính này THƯ VIỆN PHÁP LUẬT đã ngừng cập nhật từ ngày 11/06/2017, quý khách vui lòng cân nhắc trước khi sử dụng.

Hỗ trợ

Hỗ trợ Pháp Lý
Hỗ trợ Dịch Vụ
ĐT: (028) 3930 3279
DĐ: 0906 22 99 66
 

Tìm trong: Tất cả Tiêu đề Số hồ sơ
Cấp thực hiện: Lĩnh vực thực hiện:   
Kết quả phải: Có tất cả các từ trên Chính xác cụm từ trên
Cơ quan hành chính: Lĩnh vực thực hiện:

Số hồ sơ: T-HNA-096932-TT
Cơ quan hành chính: Hà Nam
Lĩnh vực thống kê: Hộ tịch
Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Uỷ ban nhân dân huyện
Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được ủy quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có):
Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Phòng Tư pháp
Cơ quan phối hợp (nếu có):
Cách thức thực hiện: Trụ sở cơ quan HC, Qua bưu điện
Thời hạn giải quyết: Trong ngày làm việc
Đối tượng thực hiện: Tổ chức
Kết quả thực hiện: Thông tin thay đổi được ghi vào sổ hộ tịch
Tình trạng áp dụng: Còn áp dụng
Trình tự thực hiện
Tên bước Mô tả bước
Bước 1: Cơ quan Nhà nước có thẩm quyền khi ra quyết định liên quan đến các thay đổi hộ tịch gửi một bản sao quyết định cho Phòng Tư pháp nơi lưu trữ sổ hộ tịch để ghi vào sổ hộ tịch.
Uỷ ban nhân dân phường, xã có trách nhiệm gửi thông báo những nội dung thay đổi cho Phòng Tư pháp để ghi tiếp vào sổ hộ tịch lưu tại Phòng Tư pháp.
Bước 2: Phòng Tư pháp khi tiếp nhận được bản sao quyết định hoặc thông báo thì cán bộ của Phòng Tư pháp ghi vào sổ hộ tịch lưu tại đơn vị các thay đổi hộ tịch khác
Bước 3: Khi ghi vào sổ hộ tịch các thay đổi hộ tịch khác cán bộ của Phòng Tư pháp phải ghi rõ các nội dung thay đổi; số, ngày, tháng, năm quyết định; cơ quan ra quyết định và người ký quyết định
Bản sao quyết định về các sự kiện hộ tịch
Thông báo những nội dung thay đổi
Số bộ hồ sơ: 1 bộ
TTHC bị sửa đổi, bổ sung - [0]
...
TTHC bị thay thế - [0]
...
TTHC bổ trợ - [0]
...

0
39