Những Thủ tục hành chính này THƯ VIỆN PHÁP LUẬT đã ngừng cập nhật từ ngày 11/06/2017, quý khách vui lòng cân nhắc trước khi sử dụng.

Hỗ trợ

Hỗ trợ Pháp Lý
Hỗ trợ Dịch Vụ
ĐT: (028) 3930 3279
DĐ: 0906 22 99 66
 

Tìm trong: Tất cả Tiêu đề Số hồ sơ
Cấp thực hiện: Lĩnh vực thực hiện:   
Kết quả phải: Có tất cả các từ trên Chính xác cụm từ trên
Cơ quan hành chính: Lĩnh vực thực hiện:

Số hồ sơ: T-HNA-100243-TT
Cơ quan hành chính: Hà Nam
Lĩnh vực thống kê: Đất đai – nhà ở - công sở
Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Ủy ban nhân dân cấp huyện
Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được ủy quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có): Không
Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Phòng Tài nguyên và Môi trường nơi chưa có văn phòng đăng ký quyền sử dụng đất. Văn phòng đăng ký quyền sử dụng đất đối với nơi đã có văn phòng Đăng ký Quyền sử dụng đất
Cơ quan phối hợp (nếu có): Không
Cách thức thực hiện: Trụ sở cơ quan HC
Thời hạn giải quyết: 01 ngày đối với trường hợp không làm thay đổi thửa đất; 07 ngày đối với trường hợp làm thay đổi thửa đất
Đối tượng thực hiện: Cá nhân
Kết quả thực hiện: Giấy chứng nhận
Tình trạng áp dụng: Không còn áp dụng
Trình tự thực hiện
Tên bước Mô tả bước
Bước 1: Hộ gia đình, cá nhân nộp hồ sơ tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của Ủy ban nhân dân cấp huyện nơi chưa có văn phòng đăng ký quyền sử dụng đất. Đối với nơi đã có văn phòng đăng ký quyền sử dụng đất thì văn phòng đăng ký tiếp nhận
Bước 2: Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả chuyển hồ sơ đến Cơ quan Tài nguyên và Môi trường cùng cấp kiểm tra và giải quyết giải quyết
Bước 3: Trả trực tiếp hồ sơ cho hộ gia đình, cá nhân
Hợp đồng chấm rứt góp vốn
Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất
Số bộ hồ sơ: 1 bộ
Căn cứ pháp lý
TTHC đang xem
Đăng ký xóa đăng ký góp vốn bằng quyền sử dụng đất - Hà Nam
Số hồ sơ:
T-HNA-100243-TT
Cơ quan hành chính:
Hà Nam
Lĩnh vực:
Đất đai – nhà ở - công sở
Tình trạng:
Không còn áp dụng
TTHC sửa đổi, bổ sung - [0]
...
TTHC thay thế - [0]
...
TTHC gần nội dung - [2]

0
33